22-04-2024 | blog | Renovatie, Nieuwbouw, Elektrotechnische Installaties, Werktuigbouwkundige installaties, Integratie, Verduurzamen

Het belang van assertief communiceren

images5

Een groep collega’s werkt samen als een team als: ze in goede harmonie werken aan gezamenlijke taken en doelen; zij elkaar aanvullen in kennis, vaardigheden en persoonlijke kwaliteiten; ze elkaar vertrouwen en steunen en onderling open kunnen en durven te communiceren. Een cruciale voorwaarde om je prettig te voelen in een team is het gevoel te hebben dat je gewaardeerd wordt om wie je bent en wat je bijdraagt. Het gevoel dat jij, met jouw unieke kwaliteiten, als individu echt wordt gezien én dat je erbij hoort.

 

Hier ligt natuurlijk een stuk werk bij het individu. In hoeverre kun jij, met je eigen 'bagage', je veilig voelen bij jezelf en binnen het team? Kun je waardering echt zien en ontvangen, of wuif je het weg? In hoeverre heb je het nodig of kun je het goed ontvangen omdat je zelf een stevige bodem hebt van zelfkennis en zelfwaardering? Er ligt ook een proces bij de collega’s: in hoeverre tonen ze interesse, uiten ze waardering, luisteren ze goed en vragen ze door?

 

Het belang van assertief communiceren
Een goede sfeer binnen het team draagt in grote mate bij aan het werkplezier. Een basisvoorwaarde voor zo’n fijne sfeer is het mogelijk maken om het met elkaar echt te hebben over hoe het gaat. En laat nu net werkgeluk één van de speerpunten zijn binnen de creatieve energiebron van de ingenieurs van de  DIA Groep.


Miscommunicatie kan een bijproduct zijn van een werkproces. Hoe meer je met mensen intern en extern moet communiceren om oplossingen met elkaar af te stemmen, des te groter is de kans dat er dingen niet helemaal goed begrepen worden. Kortom, assertief communiceren wil zeggen: open, eerlijk, transparant, direct, to the point, vanuit respect voor de ander en ook voor jezelf. En met positieve verwachtingen en intenties. Een assertiever team begint bij jezelf. Assertief communiceren draagt bij aan het vertrouwen binnen een team. Het helpt om hard te zijn op de inhoud en zacht op de relatie. Het draagt daarmee sterk bij aan het samenstellen én realiseren van doelen. Een paar aspecten die hierbij een rol spelen zijn: onderbouw je eigen gedrag en de keuzes die je maakt in je communicatie, zodat anderen kunnen zien en snappen wat je doet en waarom. Koppel terug wat je hebt gedaan met de feedback van anderen. Zie ontwikkeling en verbeteren als een kans in plaats van een bedreiging. Maak de teamsfeer bespreekbaar. Vertrouw er op dat iedereen graag wil dat de sfeer in een team prettig is. Geef ieder individu de mogelijkheid om eigen wensen en behoeften in te brengen. En last but not least: borg de resultaten, evalueer met regelmaat de communicatielijnen met elkaar en blijf openstaan voor verbeteringen in het vervolgtraject.

 

Het DISC model is een sleutel tot inzichten

Het DISC model biedt waardevolle inzichten in de vier verschillende gedragsstijlen dominantie, invloed, stabiliteit en conformisme. Door het begrijpen van de verschillende gedragsstijlen, kunnen teamleden effectiever samenwerken en efficiënter werken. Ze krijgen namelijk inzicht in de verschillende (communicatie)voorkeuren, kwaliteiten en valkuilen van een teamlid.

 

Dominantie: de sturende kracht in het team. Deze gedragsstijl is resultaatgericht, vastberaden en loopt niet weg voor het nemen van de leiding. In een team kunnen deze personen vaak de rol van teamleider op zich nemen. Ze nemen snelle beslissingen en hebben een sterke focus op het behalen van doelen. Het is belangrijk om ze ruimte te geven om hun ideeën en suggesties te delen, omdat ze vaak innovatieve oplossingen kunnen bieden.
Invloed: de motivator van het team. Dit teamlid is vaak herkenbaar als sociaal, enthousiast en inspirerend. Deze teamleden zijn goed in het beïnvloeden en motiveren van anderen. Ze brengen vaak energie en creativiteit in het team en zorgen voor een positieve sfeer. Het is belangrijk dit type teamlid ruimte te geven om haar/zijn ideeën te delen en anderen te motiveren, aangezien ze een belangrijke rol spelen bij het creëren van een ondersteunende en samenwerkingsgerichte omgeving.
Stabiliteit: de stille kracht in het team. Kenmerkend voor dit type persoon: geduldig, betrouwbaar en heeft oog voor detail. Deze teamleden zijn sterk in het creëren van harmonie en stabiliteit binnen het team. Ze zijn goed in luisteren en bieden ondersteuning aan anderen. Zij dragen bij aan een gebalanceerde en verbindende werkomgeving.
Conformisme: de analytische kracht in het team. Deze groep kenmerkt zich door nauwkeurigheid, analytisch vermogen en gestructureerd uitdagingen benaderen. Deze teamleden zijn vaak goed in het vinden van fouten en het identificeren van mogelijke risico’s. Ze zijn gedisciplineerd en hechten veel waarde aan procedures en richtlijnen.

De kracht van diversiteit in teamwork

Een succesvol team bestaat vaak uit een mix van verschillende gedragsstijlen. Elke stijl brengt unieke eigenschappen en sterke punten naar het team. Door het begrijpen en waarderen van deze diversiteit kunnen teams optimaal presteren. Het DISC model helpt teamleden om elkaars sterke punten te herkennen en te benutten, terwijl ze ook begrip en respect opbouwen voor elkaars verschillen en voorkeuren.

 

De DIA Groep heeft een team dat werkgeluk als creatieve energiebron ziet. Zij houden van hun werk, hun vrijheid en onafhankelijkheid. Zij hebben lef voor vernieuwende alternatieven op het gebied van installatie advies, exploitatie adives en brandveiligheid. Bevlogen vakexperts!