In deze sectoren voelen wij ons thuis

asia culturecenter xq5fGYxEcxw unsplash

Cultureel vastgoed

Theaters, poppodia, concertgebouwen, musea en bioscopen zijn vaak multifunctioneel in gebruik. Van oefenruimtes voor zes muzikanten, horeca met 40 gasten, voorstellingen voor 300 man tot piekbezettingen van wel 2000 dansende feestvierders. Iedereen wil genieten van cultuur in een aangenaam en gezond binnenklimaat.
martin woortman 2YZkzSUb6M8 unsplash6

Een van de uitdagingen voor de technische installaties is balans zien te vinden tussen het piekgebruik en het normale dagelijkse gebruik. Ook mag er in geen geval geluidshinder zijn van bijvoorbeeld ventilatiesystemen of lucht in CV leidingen tijdens theatervoorstellingen of pianorecitals. Bezoekers mogen installaties niet opmerken als het te warm, te koud of te vochtig is. De beste installaties vallen dan ook niet op omdat alles in balans is.

 

Slim, snel en flexibel schakelen

Qua technische installaties is er veel variatie in culturele gebouwen aanwezig, nodig voor onder meer ventilatie, warmte, koeling en luchtvochtigheid. Installaties moeten minimaal voldoen aan de eisen van het bouwbesluit en afhankelijk van project en opdrachtgever zijn er aanvullende eisen. Door de grote variatie in gebruik, is snel en flexibel kunnen schakelen in koeling, warmte en ventilatie essentieel. Zonder energieverspilling: dat is wel zo duurzaam en met de stijgende energieprijzen een must. Slim hergebruik van warmte kan daarbij helpen.

 

Vraaggestuurd en duurzaam

Wij kijken altijd verder, dieper en breder. Hoe ga je slim om met beschikbare data? Met boekingen en bezoekersaantallen? Hoe ziet het gebruik gedurende de dag er echt uit? Wat ervaren gebruikers? Hoe kan je het gebouw eigenlijk laten werken voor jou?

 

Wij komen met oplossingen om de installaties flexibel, vraaggestuurd en zo economisch mogelijk te laten inzetten, zonder verspilling. Wij verhogen de energie-efficiency en kijken maar creatieve oplossingen voor het duurzaam om gaan van energie. Wij ontwerpen op basis van gebruik, bezetting en binnenklimaateisen. Daarvoor adviseren we slimme sensoren toe te passen voor monitoring en goede inregeling in het GebouwBeheerSysteem. Met altijd ruimte voor individuele instelling voor bepaalde zalen en oefenruimtes.

 

Wij kopiëren en plakken niets maar nemen onze ruime ervaring mee in creatief maatwerk. Kostbare bouwkundige aanpassingen om bestaande installaties te optimaliseren zijn namelijk echt niet altijd nodig voor een beter binnenklimaat. Wij nemen geen risico. Alles wordt tijdens ontwerp uitvoerig getest. Waar nodig met een CFD (Computational Fluid Dynamics) simulatie. Onze kracht is eerst denken en dan doen. Dan is het in één keer goed.

 

Voorbeeldprojecten DIA Installatie en Exploitatie Advies in de culturele sector

  • Voor Stadsschouwburg Utrecht heeft DIA Groep een optimalisatie bedacht in de luchtcirculatie van de Douwe Egberts-zaal. In de bestaande situatie werd de tribune (eerste 15 rijen) gebruikt voor de retour van lucht. Toevoer kwam via het plafond en tribune onder het balkon. Door hergebruik van plenum, het verplaatsen van diverse kanalen, hebben wij de luchtstromen omgedraaid. Retour onder de tribune is omgebouwd naar toevoer, hierdoor zitten bezoekers in een kolom van verse, gekoelde en vooral schone lucht. De gekoelde lucht wordt door de interne warmtebronnen opgewarmd en stijgt dan tot onder het plafond, waar het wordt afgezogen. Dit is comfort verhogend en ook duurzaam omdat de koele lucht niet eerst door de warmtezone onder het plafond geblazen hoeft te worden. Effectief hoeft er dus minder gekoeld te worden.
  • Bij De Helling in Utrecht heeft DIA Groep het eerste energie neutrale poppodium gerealiseerd. Wij hebben, samen met de gebruikers en opdrachtgever, een traject gestart waarin wij hebben getoetst of de uitgangspunten van een eerder ontwerp nog paste binnen het gebruik. Aansluitend hebben wij de nieuw geformuleerde uitgangspunten omschreven in een technisch programma van eisen. Dit is uitgewerkt in een ontwerp dat gerealiseerd is.

Zorgvastgoed

In de gezondheidszorg moet de zorg 24/7 ongestoord door kunnen gaan. Voor de ondersteuning van een (patiënt)veilig en hygiënisch primair zorgproces zijn mensen en techniek van vitaal belang. Mensen moeten gezond kunnen werken en alle technische installaties moeten hiervoor zorgen. Altijd. Gebouwgebonden installaties en eigen energiecentrales kunnen gereviseerd of vernieuwd worden.
iStock 14

Bij deze renovaties spelen betrouwbaarheid, beschikbaarheid, duurzaamheid en kostenbesparingen om de zorg betaalbaar te houden, een grote rol. Hoe kunnen we energie besparen en zeker zijn van het continu leveren van onder meer water, licht, koeling, luchtbehandeling, warmte, (nood)stroom en (medische)gassen? Om energie-efficiënter te werken, maken zorginstellingen steeds vaker gebruik van zonnepanelen, zonnecollectoren, geothermie en WKO-installaties met bodemenergieopslag. Een goed integraal ontwerp en afstemming binnen het GebouwBeheerSysteem is essentieel.

 

Advies en optimalisatie

DIA Groep heeft voor zorginstellingen vernieuwende installatieconcepten bedacht, aanbesteed en de uitvoering van de werken begeleid en gecontroleerd. Ook hebben wij managers Technische Dienst of Facilitaire Zaken geadviseerd over het energiebeleid en het optimaal gebruik van technische installaties. Een paar voorbeelden: Een ziekenhuis kan van het gas af en door slim om te gaan met doorstroomverwarmers toch verzekerd zijn van hoog temperatuur tapwater. Ook kan het warmte-afval op andere plekken weer worden ingezet. Bij elk project denken wij goed na over planning, logistiek, projectmanagement en veilige en verantwoorde uitvoering, omdat de zorg tijdens de verbouwing immers 24/7 door moet gaan.

 

Voorbeeldprojecten DIA Installatie en Exploitatie Advies in de zorg

Hotelvastgoed

Hotelgasten willen zorgeloos genieten van hun verblijf. Lekker slapen en heerlijk eten in het restaurant. Ontspannen in de welness en opladen in de fitness. Gasten wensen comfort, rust en voorzieningen die het 24/7 doen. Gezien de stijgende energieprijzen en de duurzaamheidsopgave zoeken hotels naar mogelijkheden voor kostenefficiency, energiebesparing en optimalisatie van bestaande installaties.
Postillion

Wat de buitentemperatuur ook is, op de kamer is er altijd een aangenaam binnenklimaat, zonder hinderlijke geluiden van airco of afzuiging. Verlichting, koeling, verwarming, ventilatie en sanitair moeten op orde zijn. Makkelijk en individueel te bedienen. En bij piekmomenten moet de energiebalans in hotels kloppen; ook bij een volle bezitting wil iedere gast warm water uit de douche. Bij alle keuzes staat gastvrijheid voorop: alles voor een fijn en comfortabel verblijf.

 

Slim optimaliseren

In de exploitatiefase van de technische installaties gaat er wel eens wat kapot. Dit zijn goede momenten om verder te kijken en niet alleen het kapotte component of de oude ketel te vervangen. Hoe kunnen comfort, betrouwbaarheid en duurzaamheid worden geoptimaliseerd? Dat vraagt een slimme en integrale blik en inzicht in data, zoals gebruik en verbruik, koel- en verwarmingsvermogen van installaties, onderhoudsgeschiedenis, klantervaringen en economische levensduur.

 

Verder, breder en dieper kijken

Wat is er echt nodig? Wat levert het op? Waar liggen mogelijkheden voor besparing en optimalisatie. Wat is de beste tijd om een klimaatsysteem te vervangen? Welke energiezuiniger opties zijn er? Wat zijn de levensduurkosten? Iedere eigenaar wil desinvesteringen voorkomen, zonder in te leveren op comfort en zekerheid voor de gasten.

De adviseurs van DIA Groep kijken altijd verder, breder en dieper naar de mogelijkheden. Zo kan tapwater bijvoorbeeld worden verwarmd door de warmte die vrijkomt bij het koelen van een andere kamer. Deze slimme energie-uitwisseling levert een aanzienlijke besparing op. Ook kan het rendabel zijn afscheid te nemen van cv-ketels die op gas werken. Een duurzaam alternatief kan zijn om over te stappen op een combinatie van warmtepompen, zonnepanelen en een systeem voor het terugwinnen van warmte. Die investering is vaak hoger, maar wordt terugverdiend door besparingen op energiekosten. En sneller dan je denkt. Klimaatneutraal worden? Zeker weten dat het kan. 

 

Advies, ontwerp en controle

Bij nieuwbouw, renovatie en in de exploitatiefase ondersteunen wij de Technische Dienst met onderzoek, analyse, advies, ontwerp en controle op de uitvoering. Desgewenst regelen wij al het beheer en onderhoud. We doen marktonderzoek en vragen offertes voor de meest energiezuinige en economisch rendabele installaties. En bij storingen geven wij een onafhankelijk advies: is vervanging echt nodig of is een reparatie met vijf jaar garantie op werking een betere investering voor de komende vijf jaar? Met ons Advies Abonnement voor Beheer & Onderhoud is er één aanspreekpunt voor advies en de zekerheid dat duurzaamheid, comfort, betrouwbaarheid en levensduurkosten altijd worden meegenomen. Dat is wel zo prettig.

Onderwijsvastgoed

Peuters, scholieren, studenten, leerkrachten en docenten hebben recht op een gezond en fris gebouw. Voor een fijn binnenklimaat zijn de juiste temperatuur, luchtvochtigheid, luchtkwaliteit en verlichting essentieel. Dat speelt, leert en werkt beter. Daarnaast zijn kinderopvang en onderwijsinstellingen druk bezig het energieverbruik te verlagen.
leidsche rijn college

Slim omgaan met technische installaties kan helpen het binnenklimaat te optimaliseren en over te stappen naar toekomstbestendige energiezuinige en zelfs energieneutrale alternatieven.

 

Gezond binnenklimaat

Raam open, jas aan. Dat kan niet de oplossing zijn om een gezonde en frisse (leer)omgeving te bieden. Onderzoeken geven aan dat het binnenklimaat in 70% tot 80% van de leslokalen en aanverwante ruimtes een dikke onvoldoende scoort met een te hoge CO2-waarde of te veel fijnstof. Een slechte luchtkwaliteit op scholen zorgt onder meer voor concentratieproblemen, hoofdpijn, astmatische klachten, vermoeidheid, snellere verspreiding van ziektekiemen en een verhoogd ziekteverzuim bij leerlingen én leerkrachten.

 

Duurzaam, gezond en betaalbaar

DIA Groep ziet het als een maatschappelijke taak om met slimme installatietechniek scholen en onderwijsinstellingen te helpen aan duurzaam en betaalbaar schoolgebouw met een gezond binnenklimaat en een laag energiegebruik. Daarbij kijken wij verder, dieper en breder naar energie, luchtkwaliteit, temperatuur, licht en geluid. Wij komen altijd met oplossingen die een hoger rendement geven van de bestaande installaties. Met oplossingen die flexibel omgaan met wisselende aantallen van kinderen en het specifieke gebruik van ruimtes. De koelvraag van een handvaardigheidslokaal is immers hoger dan die van het leslokaal taal of rekenen. En lokalen op het zuiden hebben meer zonnestraling dan lokalen op het noorden. Voor het beste klimaat en energiebesparing is flexibel maatwerk nodig voor elke ruimte, zoals gymzaal, leslokaal, praktijklokaal, auditorium, kantine en bibliotheek.

 

Nieuwbouw, renovatie, beheer en onderhoud

Wij adviseren over duurzame concepten als zonnepanelen, zonnecollectoren, drykoelers, warmteterugwinning, vloerverwarming, hoogrenderende warmtepompsystemen en ledverlichting. Zowel voor nieuwbouw, renovatie als voor beheer en onderhoud denken wij toekomstgericht. We nemen altijd de levensduurkosten mee en kijken naar investering én exploitatie. Alles passend binnen de eisen van het Bouwbesluit en het Programma van Eisen Frisse Scholen van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Industrieel vastgoed

Installatietechniek zorgt ervoor dat productieprocessen energiezuinig, betrouwbaar en efficiënt verlopen. Optimaal werkende mechanische en automatiseringssystemen achter deze processen zijn essentieel voor de continuïteit van industriële bedrijven. Daarnaast is een gezonde en veilige werkomgeving essentieel. En uiteraard moet ook de industriële sector grote stappen zetten in energiebesparingen, verduurzaming en de zorg voor een leefbare omgeving.
sigmund yZmHFF g W0 unsplash

De installatietechnische vraagstukken in de industriële sector zijn zeer divers. Hoe kan bijvoorbeeld het verbruik van 2,5 miljoen kuub gas op jaarbasis teruggedrongen worden? Wij brachten alle processen en installaties in kaart en hebben een masterplan ontwikkeld met slimme, duurzame en bedrijfseconomische oplossingen. Robuust, energiezuinig en kostenefficiënt tijdens de gehele levensduur.

 

Creatieve oplossingen

De industrie verbruikt veel energie en er komt veel energie vrij, bijvoorbeeld in de vorm van stoom en warm water. Wij kijken pragmatisch en creatief naar restenergiestromen en hergebruik om het primaire energieverbruik terug te dringen. Heet water voor het spoelen en ontsmetten van de ketels kan bijvoorbeeld worden hergebruikt, zodat het niet direct het riool ingaat. Die energie uit het hete water kan via wisselaars worden ingezet om water voor een ander proces weer op te warmen. Daarmee kan het energieverbruik aanzienlijk dalen.

Naast energiezuinigheid is goede ventilatie in productie-omgevingen een belangrijk thema: dit gaat om het welzijn van medewerkers. Luchtverdeelslangen kunnen gebruikt worden om mensen op de werkvloer verse lucht te brengen.

 

Optimaliseren beheer en onderhoud

Wij adviseren industriële bedrijven over verlening van de levensduur van installaties en het reduceren van de beheerkosten, waarbij altijd wordt voldaan aan wet- en regelgeving. En wij denken mee bij optimalisatievragen over ventilatie-installaties, zonnepaneleninstallatie, midden- en laagspanningsinstallaties, licht- en krachtinstallaties en meet- en regelinstallaties. Hoe complex en uitdagend de industriële omgeving ook is, er worden creatieve oplossingen bedacht met een verrassend positief resultaat voor mens, milieu en portemonnee.

Gestapelde woningbouw

Het woonakkoord legt de lat hoog: één miljoen woningen erbij tot 2030. Daarvan wordt er een groot deel in steden of binnenstedelijke gebieden gebouwd in de vorm van hoogbouw. Ook moet bestaande gestapelde woningbouw gerenoveerd en verduurzaamd worden: van het gas af, isoleren en energiebesparende maatregelen nemen.
simone hutsch  wpce AsLxk unsplash

Ook kantoorpanden krijgen via transformaties woonfuncties. Ventilatie in hoogbouw is door het hitte-effect in steden een uitdaging. Altijd moet er een balans worden gevonden tussen betaalbaarheid, energiezuinigheid en een aangenaam binnenklimaat voor optimaal wooncomfort.

 

Bestaande woningen

De verduurzamingsvraagstukken bij bestaande woningen zijn complexer dan bij nieuwbouw en dat vraagt veel creativiteit, technische kennis en een onafhankelijke, integrale blik op alle aanwezige technische installaties. Om inzicht te krijgen in de mogelijkheden, verzamelen we eerst alle relevante vastgoeddata: wat staat er aan installaties, waar, in welke ruimte, met welke capaciteit, met welk gebruik en verbruik? Wat is de onderhoudsstatus en economische levensduur? Waar en hoe liggen de schachten? Zijn plafonds in gangen te verlagen? Zijn de dakafzuigventilatoren nog rendabel? Kan de bestaande mechanische ventilatie worden vervangen door betere, stillere en energiezuinigere alternatieven? Wat zijn de bouwkundige grenzen? Wat zegt het bouwbesluit? Hoeveel vierkante meters? Wat zijn de energierekeningen? Wat is de kwaliteit en situering van de gevels? Hoe kan CO2-uitstoot omlaag? En ook belangrijk: waar klagen bewoners over?

 

Na een gedegen onderzoek en analyse komen wij met integrale concepten en energiestudies die duurzaam en economische verantwoord zijn en altijd het wooncomfort voor bewoners meenemen. We toetsen deze studies naar praktische haalbaarheid. En we voeren onafhankelijk marktonderzoek uit als we na ketelhuisinspecties nieuwe cv-ketels adviseren. Wat zijn de meest rendabele cv-ketels, inclusief service, energiezuinigheid en wat is de totale levensduur van de investeringen?

 

Nieuwbouw

Bij nieuwbouw staat de leverzekerheid van nutsvoorzieningen onder druk. Wat zijn de alternatieven? Zonnepanelen en WKO-installaties? Naast de verduurzaming zijn ook de ruimteclaims van technische installaties belangrijk, want die zorgen niet voor opbrengsten en woonwaarde. Op basis van bouwbesluiten werken wij een energie- en ruimteconcept uit voor nieuwbouwprojecten, ook off the grid.

 

Transformaties

Gezien de grote vraag naar woningen wordt ook steeds meer kantoorhuisvesting (deels) getransformeerd. Wat is daar binnen de bestaande bouwkundige randvoorwaarden mogelijk voor het leidingwerk voor keuken, toilet en natte cellen? Hoe richt je stijg- en zakleidingen in? Welke investeringen zijn er nodig voor de metamorfose naar fijne woningen?

 

Onafhankelijk, deskundig en creatief

Wat de uitdaging in de hoogbouw ook is: wij denken verder, dieper en breder. Wij zijn onafhankelijk en komen altijd met creatieve oplossingen. Energiezuinige woningen met een aangenaam binnenklimaat; daar helpen wij graag aan mee met duurzame en economisch oplossingen, zodat mensen comfortabel kunnen wonen. Dat gunnen we iedereen.

 

Voorbeeldprojecten DIA Installatie en Exploitatie Advies in de gestapelde woningbouw

  • Voor Wooncompas Rotterdam hebben we een onderzoek gedaan naar de noodzaak om VR-ketels te vervangen in 15 woningen. Het betrof een contra-expertise om een desinvestering te voorkomen omdat de complexen binnen 3 jaar gesloopt zouden worden voor nieuwbouw.
  • In opdracht van Portaal hebben we meerdere energieonderzoeken gedaan voor gebouwen die een hoog of afwijkend energiegebruik hebben. Verder denken wij creatief mee in het (her)ontwikkelen van de woningen in zuinige energieconcepten.

Kantoorhuisvesting

Organisaties transformeren kantoorpanden steeds meer naar slimme, gezonde en duurzame gebouwen. Een slim gebouw past via sensoren het energieverbruik, warmte, koeling en ventilatie flexibel aan op basis van de actuele bezettingsgraad en het daadwerkelijke gebruik van ruimtes. Een gezond gebouw met een prettig binnenklimaat stimuleert de vitaliteit en productiviteit van mensen. En duurzaam omgaan met energie levert energie- en kostenbesparingen op.
asia culturecenter xq5fGYxEcxw unsplash2

Creatieve oplossingen in de installatietechniek dragen bij aan een toekomstbestendige en verantwoorde kantoorhuisvesting. Zo’n 80% van de kantoren in Nederland verspilt gemiddeld 25 tot 30% energie. Door installaties op een andere manier te ontwerpen en te gebruiken en door betere afstemming tussen het moment van energie opwekken en energie gebruiken, zijn besparingen in energie en kosten mogelijk. Bovendien is er een gelijkmatiger netbelasting mogelijk nu het stroomnet onder grote druk staat.

 

Smart buildings

Real time data van hoofdmeter en sensoren geven de technische installaties via het gebouwbeheersysteem input om elke ruimte individueel te optimaliseren voor een aangenaam werkklimaat. Inzicht in die data maken optimalisaties en verbeteringen van afstellingen mogelijk. Je kunt echt meer uit het gebouw halen. Of het nu nieuwbouw, bestaande bouw of een monumentaal pand is. Of het nu om vaste werkplekken of flexplekken gaat. Wij geven inzicht in de energieprestatie van het kantoorpand en komen met creatieve oplossingen voor verbeterde efficiency, energiereductie en kostenbesparingen. Elektrisch of thermisch opwekken? Zonnepanelen en zonnecollectoren? Bij elke keuze geven wij inzicht in het rendement en komen wij met een levensduurkostenanalyse.

 

Gezond en aangenaam binnenklimaat

Voor een gezonde en aangename werkomgeving zijn frisse lucht en een juiste temperatuur van belang. Op basis van data van temperatuur, luchtvochtigheid en het CO₂-gehalte in ruimtes, zijn verbetervoorstellen mogelijk. Alles conform wet- en regelgeving (arbo) en het bouwbesluit. Rekening houdend met het flexibel gebruik van werkplekken en ruimtes zijn vraaggestuurde verbetervoorstellen voor levering van warmte, koeling en ventilatie mogelijk.