24-11-2018 blog

BaOpt in een notendop

Jarenlang was er weinig innovatie in klimaatinstallaties. Maar tegenwoordig is er BaOpt. Wat dat is? Het BaOpt systeem werkt op basis van luchtdruksturing waardoor je tochtvrij kunt ventileren zonder klimaatklachten. Het CO2-niveau, de temperatuur en het vochtgehalte zijn altijd optimaal en er kan bovendien flink worden bespaard op energieverbruik. De afkorting BaOpt staat overigens voor Bauer Optimalisatie en vindt zijn oorsprong in Duitsland. Daar wordt het principe onder andere toepast in onderwijsinstellingen, sportfaciliteiten, zwembaden, theaters en zelfs luchthavens.

 

Waarin verschilt BaOpt van conventionele klimaatregeltechniek?

De werkwijze van BaOpt onderscheidt zich fundamenteel van conventionele klimaatregeltechnieken. Deze klimaattechnieken sturen meer op basis van CO2 en temperatuur. Ze blazen lucht de ruimte in zodat deze zich vermengt  met de binnenlucht en zo wordt ververst. Met BaOpt wordt er dusdanig geregeld dat een langzame, ongerichte, chaotische ruimtestroming ontstaat. Door de langzame, continue vermenging van de toegevoerde lucht met de binnenlucht ontstaat een homogene temperatuurverdeling op alle hoogten, d.w.z. zonder koudevallen of tocht.

 

Een en ander wordt geïllustreerd in onderstaand plaatje. Links zie je de conventionele installatie en rechts de BaOpt-installatie.

 

Het grote verschil is dat aan de linkerkant veel meer luchtstroming en gelaagdheid in temperatuur is. Bij het BaOpt systeem aan de rechterkant is dat allemaal diffuus geworden en is er nagenoeg geen gelaagdheid in temperatuur.

 

Hoe werkt het BaOpt principe?

Bij het BaOpt principe wordt de lucht gemengd door een uniek diffusieproces waarin alle binnengebrachte lucht (< 1 m/s) zich volledig mengt met de aanwezige lucht. Voor dit proces zijn frequentiegeregelde ventilatoren en accurate sensoren (voor zowel binnen als buiten) van belang om een goede werking te garanderen. Om de lucht te verspreiden zijn dan ook geen roosters en zware ventilatoren nodig voor een gezond binnenklimaat. Het systeem zorgt ervoor dat alle hoeken van de ruimte worden bereikt met verse lucht en dat op elke plek de temperatuur gelijk is. Kortom, alle frisse, warme en koele lucht die binnen wordt gebracht, wordt volledig benut.

 

Voor welke gebouwen is BaOpt geschikt?

BaOpt in vooral bedoeld om het klimaatcomfort van gebouwen te verhogen. De toepasbaarheid licht vooral in grote ruimtes. Bijvoorbeeld college zalen waar het binnenklimaat een hot topic is. Een slecht binnenklimaat levert suffe studenten die zich moeilijk kunnen concentreren. Dat komt omdat de meeste klimaatsystemen systematisch de lucht verversen, onafhankelijk hoeveel mensen er bijvoorbeeld in een collegezaal zitten. Met BaOpt is dat verleden tijd en dat is goed voor het binnenklimaat en onze kenniseconomie. Het is ook goed toepasbaar in theaters, luchtdichte kerken en andere grote zalen. 

 

Whitepaper BaOpt

Wij hebben een whitepaper geschreven voor diegenen die overwegen om BaOpt aan te schaffen en zich willen oriënteren op de mogelijkheden van dit systeem.

In deze whitepaper geven we een korte uitleg over de voor- en nadelen, leggen we uit wat BaOpt (Bauer Optimalisatie) is en waar de uitdagingen zich bevinden.