18-04-2024 | blog | Verduurzamen, Smart Building, Nieuwbouw, Renovatie, Werktuigbouwkundige installaties, Elektrotechnische Installaties

Circulaire Elektrotechniek

circulair onderhoud 720 2

Grondstoffen zijn eindig. Om niet eindig te zijn in wat wij installeren, moeten materiaalstromen gesloten worden (circulair economie). Over circulaire gebouwinstallaties is nog niet alles bekend. Vanuit de installatietechniek betekent een circulaire denkwijze een radicaal andere denkwijze. Vanuit de markt is er al veel aandacht voor circulaire bouwmaterialen, maar over circulaire gebouwinstallaties is nog minder bekend. Dit ondanks dat bij een gemiddeld nieuwbouwproject het materiaalgebruik voor gebouwinstallaties circa 20-30% is, en dit alleen maar toe zal nemen hoe meer gebouwen richting energieneutraal gaan. Gebouwen zullen de komende jaren véél comfortabeler, veiliger én energiezuiniger moeten worden. Om dit te realiseren krijgen gebouwinstallaties steeds meer een leidende rol in de bouwsector.

 

Technische installaties in de gebouwde omgeving kunnen sneller circulair worden. Dat stelt de technieksector in de Actieagenda Circulaire Installaties. Door circulair aan te besteden, beschikbaarheid van data, passende financiering en kennisdeling kunnen grote stappen worden gezet. Brancheorganisatie Techniek Nederland, de Dutch Green Building Council (DGBC) en het kennisplatform TVVL hebben hun krachten gebundeld.  Zonnepanelen, warmtepompen en andere installaties zijn onmisbaar in de energietransitie. Tegelijkertijd bevatten ze schaarse grondstoffen. Installatietechniek heeft een groot aandeel in de milieu-impact van gebouwen. Vermindering daarvan wordt steeds relevanter door de aanscherping van de MilieuPrestatieGebouwen (MPG). 

 

Transitie versnellers

In de Actieagenda staan acht transitie versnellers met concrete actiepunten:

 

1.    Aanbesteden op basis van circulaire principes en contractvormen

2.    Beschikbaar stellen van milieudata van producten (levenscyclusanalyse/ milieuproductverklaring)

3.    Aansluiten bij EU-standaarden voor milieudata van producten

4.    Vergroten van kennisdeling over circulaire installaties

5.    (Door)ontwikkelen van een beoordelings- en afwegingskader voor circulaire installaties

6.    Creëren van de juiste randvoorwaarden voor levensduurverlenging van producten en onderdelen (re-use, re-pair, re-furbish, re-manufacture en re-purpose)

7.    Circulair uitvoeren van beheer en onderhoud

8.    (Door)ontwikkelen van een marktconforme/gestandaardiseerde methode voor bepaling financiële restwaarde.

 

Circulaire installaties hebben prioriteit

Installaties zijn onontbeerlijk voor comfort, gezondheid en energiezuinigheid van onze gebouwen. Circulariteit is nodig om de installaties zelf óók duurzaam te produceren en hergebruiken. Circulaire installaties zijn daarom ook één van de prioritaire aandachtsgebieden in het Nationaal Programma Circulaire Economie en de Transitieteams Circulaire Bouweconomie en Circulaire Maakindustrie.

 

Beschikbaarheid data is cruciale voorwaarde

De beschikbaarheid van data is een cruciale voorwaarde voor de beoordeling van circulaire installaties, en daar ligt ook een uitdaging. Deze uitdaging is er in Nederland, maar ook internationaal, en het is daarom aan te bevelen dit op Europees niveau aan te pakken. De meeste installatie producenten leveren namelijk aan heel Europa en niet alleen aan Nederland. Harmonisatie van milieudata van producten met Europese standaarden is een grote stap vooruit om te versnellen. Vanwege het internationale karakter van installatie producenten is de noodzaak groter dan bij andere bouwproducten en materialen.

 

In de installatiesector op het gebied van elektrotechniek en werktuigbouwkunde worden veel materialen toegepast. De productie daarvan zorgt voor een significante CO2-voetafdruk. Daarnaast werkt men met systemen waarin vaak schaarse metalen zijn verwerkt. Een volledig circulaire installatiesector is haalbaar. Als alle private en publieke partijen in de keten samenwerken, kan de hele transitie op dit gebied snel gaan.

 

Het team van de DIA Groep geeft onafhankelijk, duurzaam installatie advies, exploitatie advies en advies op het gebied van brandveiligheid. Onze ingenieurs, experts op het gebied van elektrotechniek en werktuigbouwkunde ontwerpen voor klanten een duurzaam, toekomstbestendig advies als het onder andere gaat over de gebouwde omgeving. Of het nu nieuwbouw of renovatie betreft…de DIA Groep ziet altijd mogelijkheden om bij te dragen aan innovatieve installatietechnische concepten.