17-11-2023 | blog | Werktuigbouwkundige installaties, Elektrotechnische Installaties, Smart Building, Verduurzamen

Circulaire installaties en duurzaamheidscertificering

Onze gebouwde omgeving zit vol met installatietechnologie en -techniek. De kans is aanwezig dat in de toekomst meer installatietechniek in gebouwen wordt gestopt. Door de toename van duurzamere bouwwerken, comfortverhoging in gebouwen, technologische ontwikkelingen of herbestemming worden installaties complexer en completer. Gebouwen wekken (meer) energie op en bufferen voor variërende tijdsperioden.

Gebouwen met circulaire installaties zullen op de langere termijn meer waarde gaan opleveren dan gebouwen zonder een circulaire installatie. Er zijn veel certificeringstechnieken, beoordelingsmethodieken en andere initiatieven die de duurzaamheid in gebouwen identificeren. Voorbeelden in Nederland zijn BREEAM, LEED, en GPR. Diverse andere labels, zoals WELL, richten zich op de duurzaamheid van de gebruiker, waarbij tevens diverse gezondheidsaspecten centraal staan.

BREEAM-NL is een van de bekendste duurzaamheidscertificering methoden. De methodiek van BREEAM-NL is door de Dutch Green Building Council ontwikkeld. De duurzaamheidsmethodieken die beschikbaar zijn in de bouwsector, hebben toenemende verdiepende aanpakken die de duurzaamheid van gebouwgebonden installaties en gebouwen beoordelen en meten. Deze methodieken zijn niet gebonden aan het Bouwbesluit, maar kunnen bijvoorbeeld wel als een MPG score gebruikt worden in de methodiek. Ook zijn er certificaten die erkend zijn door het Rijk en certificaten die fiscale voordelen kunnen opleveren.

 

Kantoorgebouwen en Certificering

Uit het EMEA Sustainability Report van CBRE bleek al in 2021 dat gecertificeerde kantoren hogere huuropbrengsten en lagere leegstand opleveren dan kantoorgebouwen die niet voldoen aan de ESG-normen. CBRE onderzocht de relatie tussen duurzaamheidscertificeringen en de huren die kantoorgebouwen behalen in 15 Europese steden. Gemiddeld vond CBRE 21% hogere huurinkomsten uit gecertificeerde kantoorgebouwen in vergelijking met niet-gecertificeerde kantoren over een periode van vijf jaar. Amsterdam is één van de uitschieters met gemiddeld 27% hogere huur voor gecertificeerde gebouwen. Circulariteit van gebouwgebonden installaties is één van de aspecten die een belangrijke rol spelen.

 

Waarom is duurzaamheidscertificering belangrijk?

Om binnen de installatiebranche de hoogst mogelijke kwaliteit en garanties te kunnen bieden, is het belangrijk dat de kennis en de juiste toepassing van verschillende installatieoplossingen continu worden getoetst door onafhankelijke, externe partijen. Het is in elk geval duidelijk dat de keuze die men op installatieniveau maakt, goed moet passen bij de keuze die men op bouwkundig niveau maakt. Het zijn twee keuzes die vaak onafhankelijk van elkaar gemaakt worden, maar ook onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. De rol van de installatieadviseur is het pakken van de zogenaamde "spin in het web" functie richting alle betrokkenen bij een vastgoedproject. Bij het opstellen van een integraal duurzaam installatie advies ontwerp, zal de adviseur altijd op onafhankelijke wijze in ogenschouw nemen welke circulaire (gebouwgebonden) installaties voldoen aan de duurzaamheidscertificeringen. Daar worden gebruikers en eigenaren blij van.

De gebruiker ziet en ervaart  in de toepassing van circulaire installaties bij het verblijven in en rondom het gebouw een gevoel van comfort; denk bijvoorbeeld aan steeds hogere eisen gesteld aan veiligheid, binnenklimaat en energiegebruik. En er zijn meer installaties noodzakelijk voor energiebesparende maatregelen, (brand)beveiliging en ICT-voorzieningen.

De gebouweigenaar creëert toegevoegde waarde doordat tijdens een BREEAM-NL beoordeling rekening wordt gehouden met factoren zoals efficiënte verwarmingssystemen, componenten die weinig water verbruiken en energiezuinige verlichting. Dit zal op de lange termijn de exploitatie- en renovatiekosten van onroerend goed verlagen. Europese financiering is sterk gericht op het verminderen van de CO2-uitstoot, (bijna) energieneutrale gebouwen en de bescherming van de biodiversiteit; doelstellingen die allemaal zijn opgenomen in een BREEAM-gecertificeerd gebouw. En daarom ook  een aandachtsgebied zijn voor de gebouweigenaar.

 

De DIA Groep is dé onafhankelijke partner die u vakkundig adviseert op het gebied van installatie advies, exploitatie advies en brandveiligheid. Onze referentieprojecten spreken voor zich.