18-03-2024 | blog | Nieuwbouw, Renovatie, Verduurzamen, Werktuigbouwkundige installaties, Elektrotechnische Installaties

Communicatie met de Opdrachtgever

15948188017652

Onderzoek wijst uit dat klantcommunicatie een zeer belangrijke rol speelt bij tevredenheids- en loyaliteitsscores. Dit geldt niet alleen voor fysieke marketingmaterialen. Ook de communicatie die voortvloeit uit processen is hierbij bepalend, zo niet nog belangrijker. Het directe contact tussen het bedrijf, de organisatie en de opdrachtgever. Communicatie maakt dienstverlening tastbaar, maar zorgt ook voor onderscheid. Zodra communicatie niet passend is, niet voldoet aan de verwachtingen of er niet via de juiste kanalen wordt gecommuniceerd, komt de boodschap niet aan. Dit creëert onduidelijkheid, zorgt voor misvattingen en het vergroot de kans dat een klant ontevreden wordt. Communicatie van mens tot mens blijft enorm belangrijk...en dat is niet afhankelijk van de tijdgeest, een oudere of jongere generatie.

 

De klant verwacht communicatie 'op maat'

Waar bedrijven in het verleden vaak zelf de weg kozen hoe, wat en op welke wijze er gecommuniceerd werd, heeft in de huidige maatschappij de klant het voor het zeggen. De klant bepaalt de vorm, het kanaal en het tijdstip waarop hij informatie wil ontvangen. Informatie en communicatie moet onderscheidend, relevant, consistent, begrijpelijk, maar vooral persoonlijk zijn. Opdrachtgevers moeten overal en via elk kanaal kunnen beschikken over voor hen relevante informatie. En communiceren met bedrijven moet vooral gemakkelijk en gebruiksvriendelijk zijn. Kortom: de klant verwacht communicatie ‘op maat’.

 

Communicatie als middel voor ambassadeurs

Geen opdrachtgever of marktsegment is hetzelfde. Als onafhankelijk adviseur op het gebied van installatie advies, exploitatie advies en brandveiligheid fungeert de DIA Groep als spin in het web vanaf het begin van een ontwerpproces tot en met de oplevering en het exploitatietraject daarop volgend. De kracht van een goede adviseur zit in het feit dat alle betrokken stakeholders (opdrachtgever, architect, aannemer, leverancier, beheerder en vooral belangrijk de eindgebruiker/huurder) in een open, transparante communicatiestroom gezamenlijk tot de beste oplossing komen als het gaat om elektrotechniek en werktuigbouwkunde. Communiceer qua kanalen maar ook qua inhoud op een adequate manier. Een klant zit vaak niet te wachten op vuistdikke rapporten. De klant wil een duidelijke oplossing die past binnen de huidige duurzaamheids-voorschriften en binnen financiële kaders. Proces gestuurde communicatie is een voorwaarde om opdrachtgevers aan je te binden, een omgeving te creëren waarin de opdrachtgever zich gehoord voelt.

 

Steeds vaker vormen tevreden opdrachtgevers een belangrijk deel van de basis voor groei van een bedrijf. Bijvoorbeeld omdat ze meer service bij je gaan afnemen (cross- en up sell) of omdat ze in hun netwerk als ambassadeur positieve ervaringen delen over de ervaring met het bedrijf, wat leidt tot aanwas van nieuwe opdrachten. Ervoor zorgen dat bestaande relaties tevreden opdrachtgevers zijn én blijven. Deze manier van het onderhouden van een goede relatie, naast de evidente expertise die je in huis moet hebben, vergt ook input van het gehele team. Het valt of staat allemaal met goede communicatie. Niet alleen moeten de teamleden duidelijk communiceren met de opdrachtgever op een manier die de klant prettig vindt, ook onderling moeten zij openstaan voor ideeën en feedback. Zo belast je je klant niet met omslachtige (interne) processen en zorg je dat hij sneller de waarde van de samenwerking gaat inzien. Met deze basis in je achterhoofd kun je aan de slag met zogenaamde customer engagement. De betrokkenheid van de opdrachtgever en alle partijen die aan tafel zitten om een optimaal technisch advies te realiseren, zet zich de hele ‘levensduur’ van het project voort.

 

De DIA Groep heeft met het team van ingenieurs de expertise in huis om gedegen, duurzaam en onafhankelijk installatie-exploitatie en brandveiligheidsadvies te geven. Naar tevredenheid van onze opdrachtgevers. Onze project portfolio spreekt voor zich. Wij Denken en Doen!