24-05-2024 | blog | Smart Building, Nieuwbouw, Renovatie, Werktuigbouwkundige installaties, Elektrotechnische Installaties

Creativiteit en communicatie ook voor ingenieurs steeds belangrijker

Luister training2

Technologieën evolueren steeds sneller en de impact ervan dringt steeds dieper door in ons dagelijks leven. Maar wat betekent dat voor de ingenieurs van de toekomst, vaak de drijvende kracht achter deze veranderingen? De ingenieur van de toekomst verschilt niet fundamenteel met die van vandaag. Toch zien we dat de ingenieurs van vandaag zich zeker bewust zijn van enkele kerncompetenties die ze in de toekomst wellicht nog meer nodig zullen hebben.

 

In de toekomst zal het probleemoplossend vermogen belangrijker worden. Daarnaast zal er ook veel meer multidisciplinair gewerkt moeten worden, moet er voldoende veranderingsbereidheid zijn en worden ook de zogenaamde “soft skills” steeds belangrijker. Niet alleen de ingenieurs zelf voelen dit aan, ook bedrijven gaan vaker op zoek naar personeel dat verder kan kijken dan louter de puur technische vakkennis. Wie er de vacatures op naslaat, vindt bijvoorbeeld ook vaak aanvullende vereisten als ”goed kunnen samenwerken, probleemoplossend handelen en innovatief en creatief zijn”. Daarnaast is er ook behoefte aan kennis over bijvoorbeeld autonome robots en augmented & virtual reality; domeinen waarin sommige ingenieurs zich wellicht nog niet volledig comfortabel voelen.

 

Ingenieurs werken vaak op de breuklijn tussen overheid, private bedrijven en de mens als individu. Een onmisbare vaardigheid voor ingenieurs is actief en goed luisteren. Actief luisteren houdt in dat je aandacht hebt voor je gesprekspartner en dit ook laat merken. Hierbij focus je je op de woorden van je gesprekspartner en ben je niet gelijk bezig met het antwoord. Je stelt vragen om duidelijk te krijgen wat je gesprekspartner precies bedoelt. Een essentieel onderdeel in het proces voor een onafhankelijk technisch adviseur op het gebied van installatie- en exploitatieadvies om te komen tot een technische oplossing die ook echt het antwoord biedt op de vraagstelling.

 

Ingenieurs hebben voor hun werk een inhoudelijke en analytische focus nodig. Maar om goed samen te werken binnen technische projecten in de gebouwde omgeving (met de opdrachtgever, de architect, de aannemer, de installateur, de eindgebruiker etc.)  zijn ook andere aspecten belangrijk. Tijdens hun opleiding is daar niet altijd voldoende aandacht aan besteed, vanwege de focus op de inhoud. Bèta’s registreren vaak wel de procesmatige, relationele en emotionele aspecten van het samenwerken in projectgroepen, alleen weten ze soms niet precies hoe ze daarop moeten anticiperen en reageren. Ingenieurs kunnen vaker dan gemiddeld wat meer introvert zijn en daardoor soms onbedoeld wat secundair reageren, maar dat is ook omdat ze zaken graag inhoudelijk benaderen. Als je echter alleen focust op de inhoud, kun je als lid in een projectteam uiteindelijk vastlopen. Binnen projecten krijg je nu eenmaal te maken met mensen die hun hakken in het zand zetten, eindeloos de discussie blijven aangaan, of weinig commitment tonen. Hoe je daar het beste mee kan omgaan, is een vak apart. Daar kun je je als professioneel technisch adviseur in bekwamen. Door kritisch te kijken naar jezelf, vakliteratuur goed bij te houden en informatie en ervaringen uit te wisselen met collega’s.

 

Hoe kun je goed omgaan met de procesmatige, relationele en emotionele aspecten van het samenwerken in projectgroepen?

 

- Werk aan je zelfkennis - Weet waar je sterk in bent, en waarin minder sterk.

 

- Gebruik je intuïtie - Veel technici vinden het soms “wat zweverig” om het over intuïtie te hebben.

 

- Neem de tijd om te reflecteren - Bouw regelmatig tijd in om te reflecteren. Denk na over hoe het gaat en hoe je het zou willen. Kijk daarnaast of je kunt sparren met anderen. Zo krijg je nieuwe input.

 

- Leer omgaan met miscommunicatie en weerstand - Wees alert op je eigen emoties en die van anderen. Schroom niet om emoties te benoemen en van daaruit het proces in een projectteam weer glad te trekken indien dat nodig is.

 

De DIA Groep hecht er veel belang aan om samen met opdrachtgevers, technisch beheerders en managers, architecten, aannemers, projectleiders en installateurs in een open en transparante omgeving tot de meest optimale, onafhankelijke installatie-oplossingen te komen voor een gebouw. Dat doen wij bij renovaties en nieuwbouw, voor kleinere en grootschalige projecten. Ons team van ingenieurs heeft het lef en de vakkennis om met vernieuwende, creatieve ideeën te komen. De mens voorop!

 

Wat wij doen