22-02-2024 | blog | Werktuigbouwkundige installaties, Nieuwbouw, Renovatie, Elektrotechnische Installaties

De bouwsteen van moderne technologie - Elektrotechniek

Elektrotechniek is overal om ons heen. Elektrotechniek is een fascinerend en uitdagend vakgebied dat zich bezighoudt met de studie en toepassing van elektriciteit, elektronica en elektromagnetisme. Een breed vakgebied dat sterk aan belang wint. Duurzaamheidsambities leiden naar all-electric woningen en gebouwen, smart grids en elektrische mobiliteit. Naar decentrale opwekking en opslag van elektrische energie. Aan de andere kant biedt de elektrotechniek oplossingen voor de uitdaging om mensen langer zelfstandig thuis te laten wonen, om woningen en gebouwen slimmer te maken. In de elektrotechniek staan technische normen als de NEN 1010, NEN 3140 of NEN 2535 centraal.

 

Elektrotechniek is een vakgebied binnen de techniek dat zich richt op het ontwerp, de ontwikkeling, de toepassing en het beheer van elektrische- en elektronische systemen en apparaten. Het omvat het begrip en de toepassing van elektrische circuits, elektromagnetische velden, elektronische componenten en systemen, vermogenselektronica, signaalverwerking en besturingssystemen. Elektrotechniek is een continu evoluerend vakgebied, gedreven door innovaties in technologie en de groeiende behoefte aan duurzame, efficiëntere en geavanceerdere elektrische systemen.

 

Elektrotechnici spelen een cruciale rol bij het oplossen van technische uitdagingen en het bevorderen van vooruitgang in verschillende industrieën. Het vereist een grondig begrip van elektrische- en elektronische principes, wiskunde, natuurkunde en materialen, evenals creativiteit en probleemoplossende vaardigheden. 

 

Nieuwste ontwikkelingen binnen Elektrotechniek

 

De Elektrotechniek is een dynamisch vakgebied dat zich aanpast aan de behoeften van de samenleving en de technologische ontwikkelingen. Er zijn momenteel diverse trends die de Elektrotechniek beïnvloeden. Dit heeft invloed op de manier waarop we elektrische systemen ontwerpen, implementeren en gebruiken. Hier zijn enkele belangrijke trends binnen de Elektrotechniek: Duurzame energie, Elektrificatie van transport, Internet of Things, Elektrische veiligheid en cybersecurity en Elektrische gezondheidszorg.

 

Elk gebouw is in zijn uiterlijke vorm uniek. Maar binnenin tonen gebouwen veel overeenkomsten. Met modulaire installatie oplossingen gaan we op zoek naar repeterende elementen in gebouwen. We maken een ontwerp waarin we deze elementen in serie neerzetten zodat we een maximale kwaliteit kunnen waarborgen. Het gaat om elementen waarin bouw- en installatietechniek samen komen. Elektrotechnische installaties zijn onderdeel van de infrastructuur van een gebouw of woning. Kabels en leidingen kunnen zowel zichtbaar als onzichtbaar worden aangelegd. Wij ontwerpen elektrotechnische installatie oplossingen. Tijdens de ontwerpfase delen wij graag onze kennis over de mogelijkheden met als doel om deze zo modulair, efficiënt en duurzaam mogelijk te installeren. Door jarenlange ervaring en betrokkenheid tijdens de ontwerpfase, worden faalkosten voorkomen.

 

Tijdens deze fase kunnen wij gebruikmaken van BIM. BIM is een werkmethodiek waarbij, in een 3D Bouw Informatie Model (BIM), integraal wordt samengewerkt met diverse disciplines in de bouwsector.De modulaire projecten zijn gebaseerd op de grondbeginselen van de circulaire economie en zorgen daarom voor een minimale belasting van het milieu. Modulair ontwikkelen en bouwen maakt het mogelijk onderdelen met een verschillende levensduur eenvoudig en apart van elkaar te vervangen.

 

De DIA Groep heeft met haar team van ingenieurs op het gebied van elektrotechniek en werktuigbouwkunde een aantoonbaar track record  dat wordt onderstreept door de vele projecten waar onze expertise tot haar recht komt. Wij Denken en Doen!

 

bouwstenen basispakket3