07-12-2023 | blog | Nieuwbouw, Renovatie, Brandveiligheid, Elektrotechnische Installaties, Werktuigbouwkundige installaties

De ethiek van de ingenieur

De invloed van techniek en wetenschap op onze samenleving is groot. Technische toepassingen roepen regelmatig (maatschappelijke) vragen op. Ingenieurs krijgen niet alleen als burger, maar ook bij het uitoefenen van hun rol als adviseur elektrotechniek en werktuigbouwkunde regelmatig met dit soort uitdagingen te maken. Ter ondersteuning van de beroepsuitoefening van ingenieurs heeft het Koninklijk Instituut Van Ingenieurs (KIVI Niria) een richtinggevende ethische code opgesteld; een code die deze ingenieurs dynamisch én verantwoord laat omgaan met mens, maatschappij en milieu. De gedragscode is richtinggevend, niet sanctionerend. 

 

Het Koninklijk Instituut Van Ingenieurs (KIVI) is dé beroepsvereniging van ingenieurs in Nederland en bestaat dit jaar maar liefst 175 jaar. KIVI zet zich in voor het ondersteunen van ingenieurs in hun beroepsuitoefening, het zichtbaar maken van hun werk en het leggen van verbindingen tussen ingenieurs en de samenleving.  

 

De gedragscode van de KIVI reflecteert de volgende zaken:

“Wij houden bij technische beslissingen rekening met de veiligheid en gezondheid van mens en omgeving. Daarnaast maken wij de factoren bekend die de veiligheid van de maatschappij en het milieu beïnvloeden. Wij maken belanghebbenden attent op mogelijke belangenverstrengeling of de schijn daarvan. Wij dragen bij aan duidelijke communicatie rond technische producten en technologieën met betrekking tot de toepassing en de eventuele nadelige gevolgen daarvan. Wij baseren onze conclusies, aanbevelingen en aanbiedingen op de meest actuele, beschikbare informatie. Wij onderhouden onze technische competentie, kennen onze grenzen en maken die in onze dienstverlening aan anderen bekend. Daarnaast stelt de gedragscode een aantal zaken aan de orde die wij scharen onder het onderwerp: te hanteren normen en waarden."

 

De ambassadeurs voor een elektrotechnisch- en werktuigbouwkundig adviesbureau, die de ethiek van de ingenieur (de adviseur) het beste kunnen beschrijven, zijn de partijen waarmee een project wordt doorlopen. Als een vastgoedproject vanaf de start (VO) wordt begeleid door een technisch adviseur, kan aan het einde van de rit (oplevering en exploitatie) in een periode die vaak enige doorlooptijd heeft om te komen tot een integraal ontwerp advies (opdrachtgever, architect, aannemer, leverancier installaties etc. tot en met de gebouweigenaar en gebruiker), de belanghebbenden het beste verwoorden waarin de ethiek van de ingenieur in het gehele proces tot uiting is gekomen. Onafhankelijk en Transparant. De project referenties ondersteunen een inkijkje in de daadwerkelijk verleende installatie-exploitatie en brandveiligheid adviezen gekoppeld aan de ethiek van de ingenieur(s). Zit de ethiek sowieso in het DNA van het bureau en de teamleden?

 

Bij de DIA Groep staat de ethiek van onze ingenieurs prominent op ons vizier. En dat leidt tot mooie vastgoed installatie advies en exploitatie advies opdrachten en vaak  resulteert dit in een lange termijn samenwerking met de betrokken partijen. Ethiek als ingenieur volgens de KIVI gedragscode is een integraal deel van wie we zijn. En zo hoort het ook te zijn!