27-10-2023 | blog | Werktuigbouwkundige installaties

De installatieadviseur als installatie strateeg

Installatie

Het installatieadviesbureau wordt steeds eerder bij bouwprojecten betrokken en installaties vormen een steeds belangrijker onderdeel van elk project. Eisen worden vaak meer geformuleerd in termen van beleving dan in technische specificaties en de installateur adviseur moet in staat zijn om ook met niet-technische gesprekspartners effectief te overleggen. Tegelijkertijd groeit het aantal technische mogelijkheden. De opdrachtgever, de architect, de projectontwikkelaar, de aannemer, de leverancier, de gebruiker en eigenaar leunen steeds zwaarder op het advies en de regie van de installatieadviseur en moeten deze volledig kunnen vertrouwen. De installatiepartner wordt een onafhankelijk strategisch partner. Dat vraagt om nieuwe vaardigheden van de projectverantwoordelijken.

 

De adviseur heeft inzicht in de inhoudelijke marktontwikkelingen en is in staat om de communicatie af te stemmen op het abstractieniveau van de gesprekspartner. De installatieadviseur zal proberen een team te creëren waarmee men in staat is een andere rol in het bouwproces in te nemen en op een passende manier kan worden samengewerkt met niet-technisch georiënteerde belanghebbenden. Als een ware installatie strateeg zal deze adviseur de betrokkenen in het projectteam met een degelijke onderbouwing van het integraal duurzaam ontwerp advies meenemen naar de oplossing die alle stakeholders aanspreekt. Conceptueel denken; de installatie strateeg overziet en begrijpt de keten en de verschillende spelers, verkrijgt meer inzicht in de belangen en verwachtingen en begrijpt wat dit betekent voor de samenwerking.

 

De betrokken partijen in het proces van het installatieadvies zijn in staat vanuit een bredere projectcontext te denken en hebben inzicht in de verschillende belangen van projectpartners en stakeholders en in hun rol in de waardeketen. Deze fase resulteert in een Programma van Eisen (PvE). Soms wordt een installatiebestek opgesteld, maar het PvE kan ook een prima startdocument vormen voor overleg met elektrotechnische- en werktuigbouwkundige installateurs, die hiermee veel sneller tot een passend voorstel kunnen komen.Het integraal samenwerken in projecten moet voorop staan.

 

DIA Groep, de onafhankelijke dwarsdenkers kijken altijd verder, breder en dieper. Wij zijn de installatieadviseur EN installatie strateeg. Wij zorgen met DIA Installatie Advies voor slimme gebouwen die werken. Die gezond zijn en comfort bieden voor mensen. Die energiezuinig en zelfs volledig energieneutraal zijn. Wij adviseren met het oog op onderhoud en beheer tijdens de exploitatie en nemen altijd de levensduurkosten mee. Daag ons maar uit. Zeker weten dat wij het verschil kunnen maken voor gebouw, mens en milieu.