21-03-2024 | blog | Nieuwbouw, Verduurzamen, Renovatie, Elektrotechnische Installaties, Werktuigbouwkundige installaties

De installatiebranche in 2024: wat speelt er?

5c6fc8d63db4c2

Nieuwe kansen en uitdagingen voor de installatiebranche liggen in het verschiet dit jaar. Welke trends en ontwikkelingen in de installatiebranche spelen in ieder geval naar verwachting dit jaar een belangrijke rol van betekenis?

 

Duurzaamheidsrapportages

 

Duurzaamheid is en blijft een heet hangijzer in de installatietechniek. Bedrijven hebben niet alleen te maken met de veranderende verwachtingen en wensen van gebruikers van een gebouw of woning, ook wet- en regelgeving vanuit Nederland en de Europese Unie voeren de druk op. Zo is er bijvoorbeeld de aankomende verplichting van de Europese Commissie om te rapporteren op duurzaamheid, de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). In deze rapportage moeten bedrijven laten zien wat de impact is van hun activiteiten op mens en milieu. Bedrijven beschrijven in de CSRD welke doelen ze nastreven rondom duurzaamheid, sociale rechten en governance, en hoe ze dat aanpakken. De grootste uitdaging hierin is voor veel bedrijven het samenbrengen van alle informatie en data die je nodig hebt voor deze rapportage. Binnen het spectrum van de vastgoedmarkt is het koppelen van data aan installaties bekend als The Internet of Things IoT. Het IoT zorgt ervoor dat eigenaren en gebruikers over hun gebouw continu real-time informatie krijgen over de systemen en installaties. IoT sensoren in een gebouw zorgen voor datagestuurde inzichten en slimme oplossingen op bijvoorbeeld het gebied van energieverbruik. Vanaf wanneer je moet rapporteren op duurzaamheid is afhankelijk van de bedrijfsgrootte, maar bedrijven die nu al vallen onder de non-financial reporting directive (NFRD) moeten vanaf dit boekjaar 2024 rapporteren op duurzaamheid.

 

Installatie 2024: digitalisering zorgt voor betere ketensamenwerking

 

Digitalisering in de installatie is geen nieuw onderwerp, het is een proces waar installatiebedrijven de afgelopen jaren veel tijd en geld in investeerden. Het uiteindelijke doel is beter samenwerken in de gehele keten, processen automatiseren en de grote hoeveelheden data die bedrijven bezitten, inzetten om het bedrijf naar een hoger niveau te tillen. Toch lopen nog veel bedrijven achter als het aankomt op digitalisering. Dat erkennen ook de overheden, grote opdrachtgevers en de brancheverenigingen. Daarom is het nieuwe platform digiGO in het leven geroepen in maart 2023. digiGO wil bedrijven in de algehele bouwsector helpen met allerlei vraagstukken rondom slimmer en efficiënter samenwerken in de hele keten. Met als doel een versnelling van de noodzakelijke ketenbrede digitalisering. De technologie is er. De grote uitdaging ligt echter bij het omarmen en inzetten van nieuwe technologie.

 

De snelle opmars van kunstmatige intelligentie

 

Als 2020 het jaar is waarin de transitie naar de cloud écht in een stroomversnelling kwam, dan kan 2023 gezien worden als het jaar waarin AI uit de startblokken sprong. AI zal dit jaar en de komende jaren niet  opeens van het podium verdwijnen, integendeel… Wat we nu zien is slechts het begin van wat mogelijk is, en wat de komende jaren mogelijk wordt. Met behulp van kunstmatige intelligentie wordt het mogelijk om bepaalde processen gedeeltelijk of volledig te automatiseren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het  optimaliseren van HVAC-systemen om het energieverbruik zo efficiënt mogelijk in te richten.

 

De DIA Groep is voor opdrachtgevers altijd op zoek naar de meest efficiënte, duurzame en onafhankelijke technische oplossingen. Wij kijken naar ieder project met een frisse blik: wij kijken verder breder en dieper met oog voor het integrale plaatje. Installatieadvies, Exploitatieadvies en Brandveiligheid Advies - Denken in Mogelijkheden - Passende duurzame Oplossingen!