09-02-2024 | blog | Nieuwbouw, Renovatie, Verduurzamen, Werktuigbouwkundige installaties, Elektrotechnische Installaties, Smart Building

De Mens centraal in een gebouw

Tot grofweg de jaren 90 was het kantoor de projectie van het fabrieksmatig produceren in administratieve zin. Het werken werd echter langzamerhand ook als een sociaal proces gezien en daarmee ontstond een rijkere wereld waarin er aandacht was voor de meer sociale- en psychologische kanten van de werkomgeving. Nu zien we daar gezondheid en vitaliteit bij komen.

 

Als je motto is: ‘de Mens centraal in een gebouw’, is het logisch dat je als adviseur op het gebied van installaties, exploitatie en brandveiligheid met een grote inbreng van de eindgebruiker(s) werkt aan een duurzaam, integraal ontwerp. Slimme gebouwen die werken. Die gezond zijn en comfort bieden aan mensen. Wat vinden gebruikers belangrijk? Er kan technisch altijd meer dan je denkt: er valt veel te winnen. Overigens ook in de exploitatiefase. Verwarming, koeling, ventilatie: het kan altijd efficiënter, stiller, schoner, comfortabeler, energiezuiniger, doelmatiger, slimmer, duurzamer en economisch rendabeler. Mensen moeten fijn kunnen wonen, werken, overnachten, eten, dansen, zingen, muziek luisteren, recreëren in een voor hen prettige verblijfsomgeving. De basisgedachte is dat wij plannen bedenken en realiseren die naadloos aansluiten op de behoeften en wensen van de eindgebruikers.  Mensen in West-Europa verblijven circa 80 tot 90% van hun tijd in gebouwen. Hun leef-, woon-, werk-, recreatie/ontspanning/sporten/cultuur en onderwijsomgeving heeft absoluut invloed op hun welbevinden en gezondheid. 

De adviseur moet in kunnen zoomen op de functionele wensen van de gebruikers in een gebouw. Er moet beschreven worden WAT het gebouw dient aan te bieden aan de gebruikers, en ook als het installatieadvies betreft HOE dit moet gebeuren. Functioneel specificeren laat in eerste instantie bij de inventarisatie in het midden welke eindoplossing gebruikt kan worden waarmee een grotere vrijheid wordt bereikt om te komen tot innovatieve oplossingen. Een eerste stap in het proces betreft het in kaart brengen van de specifieke wensen van de verschillende typen gebruikers van het gebouw; de karakterisering van de verschillende typen gebruikers. Zo kan inzichtelijk worden gemaakt hoe deze het gebouw gebruiken en wat hun behoeften hierbij zijn. Een logische vervolgstap is dat er wordt beschreven welke diensten het gebouw en haar systemen/installaties aan haar verschillende gebruikers moet bieden opdat het gebouw haar doel kan bereiken. Door goed te luisteren naar de wensen van de gebruikers en bezoekers aan een gebouw,  zonder uit het oog te verliezen wat de financiële consequenties die installatie- en exploitatie advies hebben ook voor de gebouweigenaar, kan zo een “passend mogelijk” integraal duurzaam ontwerp worden opgesteld.

 

Er dient onderzocht te worden welke technische eisen er gesteld moeten worden om de functionele wensen te kunnen vervullen, zonder daarbij belangrijke randvoorwaarden zoals energieprestatie, veiligheid en privacy uit het oog te verliezen. Het gaat hierbij niet uitsluitend over het vastleggen van technische specificaties voor individuele componenten of installaties, maar ook over de architectuur van overkoepelende systemen. Dit zal mee bepalen hoe geavanceerd het gebouw is op het gebied van Smart Building voorzieningen en technische installaties en welke technologische mogelijkheden deze systemen moeten bieden, vandaag én morgen.

 

Gebouwgebonden installaties zijn essentieel voor het comfort en de veiligheid van gebouwen. Van verwarming en koeling tot elektriciteit en sanitair; deze installaties zorgen ervoor dat een gebouw aan de eisen van de gebruikers voldoet. Echter, het ontwerp, de installatie en het onderhoud van deze systemen moeten wel op de juiste manier worden aangepakt om te garanderen dat ze efficiënt en betrouwbaar werken. Een onafhankelijk installatieadviseur kan helpen bij het kiezen van de juiste systemen voor een specifiek gebouw, het ontwerpen van een efficiënte installatie en het opstellen van een onderhoudsplan. 

 

De ingenieurs en adviseurs van de DIA Groep maken voor opdrachtgevers in verschillende sectoren binnen de vastgoedmarkt integrale ontwerpen waarbij alle aspecten van een gebouw, zoals architectuur, constructie, installaties, duurzaamheid en gebruiksgemak, worden meegenomen in de ontwerpfase. De techniek speelt een belangrijke rol in gebouwen. Denk hierbij aan ventilatiesystemen, duurzame energievoorzieningen, meet-en regelsystemen voor onder andere hemelwatersystemen. Al deze technieken staan uiteindelijk in dienst van de wensen van de gebruiker - DE MENS!