06-01-2024 | blog | Nieuwbouw, Renovatie, Werktuigbouwkundige installaties, Elektrotechnische Installaties, Warmtewinning, Verduurzamen

De ontwikkelingen en kansen voor warmtepompen

Warmtepompen2

Voor een aanzienlijk deel van de gebouwde omgeving wordt verwacht dat warmtepompen een belangrijke bijdrage gaan leveren aan de ‘Tweede Warmte Revolutie', die in gang werd gezet door het Klimaatakkoord. De warmtevoorziening in de gebouwde omgeving gaat door een fase van verandering; de gebouwde omgeving moet van het aardgas af, in lijn met de doelen die gesteld zijn in het Klimaatakkoord. Om de klimaatdoelen van 2050 te halen, moeten bijna alle gebouwen in Nederland onderhanden worden genomen. Circa 7,5 miljoen huizen en één miljoen gebouwen moeten worden aangepast tot goed geïsoleerde woningen en gebouwen die wij met duurzame warmte verwarmen en waarin we duurzaam opgewekte elektriciteit gebruiken. Er zijn verschillende soorten warmtepompen te verkrijgen die onderling van elkaar verschillen door de warmtebron waar ze op zijn aangesloten, de capaciteit, de gebruikte technologie en de compatibiliteit met het warmteafgiftesysteem.

 

Een warmtepomp haalt warmte uit een veelal natuurlijke bron, zoals de buitenlucht, de bodem of het grondwater en zet dit om in bruikbare energie om te verwarmen. Om de warmte van de bron middels een warmtepomp te winnen, te transporteren en af te geven is er een koudemiddel en elektriciteit nodig. Een warmtepomp werkt volgens natuurkundige principes van verdampen en condenseren: de warmte wordt gewonnen door koudemiddel vloeistof bij lage temperatuur te laten verdampen door de druk te verlagen. Vloeistof wordt gas; warmte wordt afgegeven door het koudemiddel (in gasvorm) in druk (en temperatuur) te verhogen en zo te laten condenseren. Gas wordt weer vloeistof en wordt gebruikt voor verwarming. De drukverlaging en drukverhoging vinden plaats in de compressor. Het drukverschil wordt in stand gehouden door het expansieorgaan, dat in de koelcyclus tegenover de compressor is opgenomen. Deze componenten vormen samen met de verdamper en de condensor dan ook de kern van het warmtepompsysteem. De warmte wordt opgenomen in een verdamper (buitenunit) en weer afgegeven in een condensor (binnenunit). Als dit proces wordt omgekeerd, dan kan de warmtepomp voor koeling gebruikt worden.

 

In het rapport van TNO over de Roadmap voor warmtepompen staan een aantal innovatie lijnen uitgewerkt. De zes belangrijkste innovatie lijnen voor de ontwikkeling van warmtepompen in Nederland zijn:

 

-        De compatibiliteit met Smart Grids;

-        Integratie met andere installaties en bouwdelen;

-        Geluidsreductie;

-        Alternatieve warmtepomptechniek;

-        Andere koudemiddelen en

-        Innovaties in productielijn/opschaling.

 

Het kabinet heeft op 26 april 2023 een nieuw pakket aan klimaatmaatregelen gepresenteerd. Hierin is voor de gebouwde omgeving € 9,3 miljard beschikbaar gesteld en € 0,2 miljard voor biobased bouwen. In 2030 zijn miljoenen woningen en gebouwen verduurzaamd en worden ze duurzaam verwarmd. Daarom worden vanaf 2026 eisen verscherpt aan de efficiëntie van verwarmingsinstallaties. Daarbij wordt de (hybride) warmtepomp de norm voor het verwarmen van woningen, winkels, scholen en kantoren. Deze nieuwe standaard geeft een impuls aan de verduurzaming van woningen en gebouwen, vermindert het verbruik van aardgas en stimuleert de technische ontwikkeling van de warmtepomp. Hierdoor stijgt de productie, daalt de prijs en wordt de warmtepomp een financieel nog aantrekkelijker alternatief voor de cv-ketel. Momenteel verdient de investering in een warmtepomp zich in gemiddeld zeven jaar terug, gevolgd door een structureel lagere energierekening voor de gehele levensduur van de (hybride) warmtepomp.

 

DIA Groep heeft als koploper in duurzaam installatieadvies in een aantal projecten een integraal ontwerp uitgebracht ten aanzien van warmtepompen. Nieuwbouw, renovatie en monumentale panden. Wij Denken-en Doen!