19-02-2024 | blog | Verduurzamen, Nieuwbouw, Renovatie, Werktuigbouwkundige installaties, Elektrotechnische Installaties

De top 5 technologische uitdagingen

technologie2

Nu 2024 is begonnen, moeten bedrijven zich een weg banen in een markt die wordt gekenmerkt door ongekende uitdagingen en ongebreidelde kansen die door technologie worden veroorzaakt. De Covid-19-pandemie heeft het landschap van de technologische markt enorm veranderd, waardoor de vraag naar digitale innovatie is toegenomen en zelfs de meest geavanceerde productiefaciliteiten op de proef zijn gesteld.

 

Uitdagingen in de toeleveringsketen

De Covid-19-pandemie en de huidige situatie in de wereld heeft de mondiale toeleveringsketens uitgedaagd met knelpunten, vertragingen en verstoringen. Fabrikanten en technologiebedrijven over de hele wereld worden geconfronteerd met een voortdurende strijd om de benodigde onderdelen te verkrijgen. Eén van de grootste uitdagingen is het ongekende tekort aan halfgeleiders (chips) en de daaruit voortvloeiende productie vertragingen in een groot aantal industrieën. Nog steeds hebben fabrikanten moeite om aan de vraag te voldoen vanwege capaciteitsproblemen en tekorten en beperkingen in de toeleveringsketen. Er wordt gewerkt aan oplossingen, maar de implementatie zal wellicht traag verlopen.

 

Verhoogde veiligheidsdreiging

Cyberaanvallen nemen toe, en naarmate meer bedrijven digitaal worden, verzamelen ze inherent meer gegevens – wat op zijn beurt aantrekkelijk wordt voor cybercriminelen die gegevens willen stelen of gegevens willen vasthouden voor losgeld. Naast deze risico’s zou de opkomst van zogenaamde Kwantum Computing (intelligente, krachtige computers die informatie op een nieuwe manier verwerken), bestaande beveiligingssystemen kunnen ondersteunen. Kwantum Computing versnelt de factorisatie van priemgetallen, waardoor aanvallen op cryptografie veel intensiever kunnen worden getackeld door de organisatie die wordt aangevallen. Elke organisatie die gevoelige digitale gegevens bezit, moet investeren in cyber beveiligingsoplossingen die de dreiging van kwantum computing van buitenaf de eigen organisatie aanpakt, hetzij door middel van risicobeheer plannen, hetzij door zelf kwantum computing te gebruiken om dat risico te verminderen.

 

Versnelde technologische innovatie

De piek in de digitale transformatie tijdens de pandemie vertoont ook heden ten dage geen tekenen van vertraging, en het tempo van technologische innovatie vormt nog een nieuwe uitdaging. Technologieën zoals cloud, edge computing, machine learning, metaverse, web3, non-fungible tokens (NFT's), robotica, Internet of Things (IoT), 5G en meer, ontwikkelen zich allemaal met een ongelooflijke snelheid die heel moeilijk bij te houden is. Als bedrijven hun concurrentievoordeel willen behouden, moeten ze voorop blijven lopen op het gebied van technologische innovatie, anders blijven ze achter in het ‘digitale stof’ van hun concurrentie.

 

Talent Tekort

Het toegenomen tempo van technologische innovatie heeft geleid tot een behoefte aan talent dat opkomende (digitale) technologieën kan bouwen en onderhouden. In een Gartner-onderzoek van 2023 noemden IT-managers en Techniek Managers een gebrek aan talent als de grootste belemmering voor de adoptie van opkomende technologieën, nog vóór de implementatie-, kosten- en beveiligingsrisico's. In het licht van dit tekort aan gekwalificeerd talent adopteren bedrijven nieuwe en innovatieve interne trainingsprogramma's vaak ook in samenwerking met de techniek branche en de verschillende opleidingsinstituten binnen de techniek. Dit stelt hen in staat potentiële nieuwe werknemers en interne werknemers die carrièregroei wensen, aan te nemen en op te leiden.

 

Vraag naar duurzamere technologie

Duurzaamheid verandert snel van uitzondering naar regel: de verwachtingen van de consument stijgen en duurzaamheid wordt een must-have in alle aspecten van het zakendoen. In 2024 zullen consumenten, zakelijke klanten en investeerders steeds meer eisen stellen aan duurzame technologie en transparantie. Naarmate meer bedrijven bijvoorbeeld overstappen op de cloud, kunnen de gevolgen voor het milieu en het energieverbruik uit het zicht verdwijnen. Dit jaar kunnen eventuele negatieve gevolgen voor het milieu niet langer ‘verborgen worden in de cloud’. Bedrijven moeten op alle niveaus schone en duurzame technologie gebruiken, vooral in gebieden met een hoog gebruik van hulpbronnen, zoals datacenters en blockchains. De explosieve groei van de technologie-industrie en het snel veranderende landschap vormen aanzienlijke uitdagingen voor technologische bedrijven. Bedrijven die deze nieuwe en uitdagende markt willen overleven, moeten de bovengenoemde uitdagingen proactief aanpakken en voorbereiden, de sector in de gaten houden om op de hoogte te blijven van toekomstige uitdagingen en kansen en buiten de gebaande paden blijven denken.

 

De DIA Groep heeft lef voor vernieuwende technologische, duurzame oplossingen op het gebied van installatie- exploitatie en brandveiligheid advies. Papierwerk is prima, maar wij willen altijd weten wat er speelt in de praktijk. Hoe zien het gebouw en de technische ruimtes en installaties eruit? Wat is het integrale plaatje? Waar lopen gebruikers tegenaan en wat zijn hun wensen? Welke doelstellingen heeft de opdrachtgever? Waar anderen nee zeggen, zeggen wij: het kan wel! Wij denken in mogelijkheden en zoeken uit wat het beste past. Daarbij heeft ons team van ingenieurs het lef en de technische vakkennis om met vernieuwende alternatieven te komen.