19-09-2020 blog

De verborgen gebruiker

Duurzaamheid en energie besparen gaan hand in hand samen. In Europa zijn de afgelopen jaren meerdere wetten en regels aangenomen die ervoor moeten zorgen dat wij beter om gaan met de grondstoffen die wij tot onze beschikking hebben. Maar hoe zit dit met verborgen verbruikers? Verbruikers waar jij en ik niet bij stil staan?

 

In Europa heeft ongeveer 87% van de huishoudens toegang tot het internet. Dit betekent dat er zo’n 269 miljoen huishoudens toegang hebben tot het internet. Europa telt immers ongeveer 743 miljoen inwoners en een gemiddeld huishouden bestaat uit 2.4 personen.

 

We kunnen dus veronderstellen dat er door Europa verspreid minimaal 269 miljoen routers zijn. Dit zijn alleen de routers die aanwezig zijn in de huishoudens. Kantoren, sportclubs, restaurants en overige openbare locaties hierin niet meegenomen.

 

Een router heeft gemiddeld 6 LEDS ingebouwd, LEDS die aangeven of alles goed werkt. Maar hoe vaak kijkt u naar deze LEDS? Waarschijnlijk alleen op het moment dat u problemen ervaart met het internet.

In Europa hebben 269 miljoen huishoudens toegang tot het internet. Wat als we LEDS niet meer toepassen in routers?

Besparen op een internetverbinding

Het vermogen van een LED is 0,038 Watt, een router staat over het algemeen 365 dagen per jaar aan. De router wordt niet uitgeschakeld, we kunnen dus veronderstellen dat een router 8.760 uur per jaar aan staat. Dit zijn 6 LEDS die elk 8.760 uur per jaar aan staan waar we alleen naar kijken als we geen internetverbinding meer hebben.

 

Per jaar gooien wij in Europa zo’n 110 miljoen euro weg! Hier staan wij met zijn alleen niet bij stil. Maar als we kijken naar de genoemde LEDS, deze hebben een jaarlijks vermogen van 333 Wattuur per jaar. Alle LEDS in een router hebben een jaarlijks vermogen van 1.997 Watt per jaar. Kijken we naar de huishoudens die wij in Europa hebben, de eerdergenoemde 269 miljoen, komen we uit op een gezamenlijk verbruik van 538 Giga Wattuur per jaar. Met een gemiddelde prijs per kWh van 0,205 euro komen we tot de conclusie dat we in Europa jaarlijks zo’n 110 miljoen euro weggooien.

 

Leds niet meer toepassen in routers

Wat nou als we de LEDS niet meer toepassen in de routers? Dan besparen we dus 110 miljoen euro per jaar in Europa, daarnaast besparen we 538 Giga Wattuur op jaarbasis. Dat is snel verdiend! In Europa kijken we echter streng naar de CO2 uitstoot, hoeveel kunnen we hierop besparen? Op dit moment komt ongeveer 17% van onze elektriciteit uit hernieuwbare bronnen. Dit betekent dat van de 538 Giga Wattuur per jaar zo’n 446 Giga Wattuur per jaar uit grijs gewonnen elektra bestaat. Hiervan is bekend dat er een uitstoot van 77 gram CO2 per kWh grijze elektriciteit is. Dit zou neerkomen op een besparing van 34.383.420,00 kilogram CO2 per jaar!