01-02-2024 | blog | Nieuwbouw, Renovatie, Werktuigbouwkundige installaties, Elektrotechnische Installaties

De voordelen van teambuilding

In veel hedendaagse organisaties worden teams in toenemende mate ingezet om complexe en dynamische taken te volbrengen. In de afgelopen twintig jaar kwam deze ontwikkeling in een stroomversnelling terecht: technologie maakte onze maatschappij, producten en diensten veel complexer. Deze complexiteit zorgt voor veranderingen die elkaar in hoog tempo opvolgen. In een omgeving waarin veel en snelle veranderingen plaatsvinden is aanpassingsvermogen van groot belang. Samenwerkingsverbanden zijn belangrijk omdat ze het reactievermogen op veranderende omstandigheden kunnen bevorderen. Dat geldt vooral als verschillende disciplines vertegenwoordigd zijn, zoals vaak het geval is binnen een team. Een team bestaat uit een groep van individuele leden die onderling afhankelijk zijn van elkaar, met elkaar moeten communiceren en samen verantwoordelijkheid delen in het behalen van resultaten. Globaal zijn er 4 methoden van teambuilding te onderscheiden die ingezet worden voor verschillende doeleinden en inspelen op verschillende aspecten van het team functioneren, namelijk; het stellen van doelen, rol verheldering, problemen oplossen en het beïnvloeden van interpersoonlijke relaties, ofwel werken aan de relaties tussen teamleden.

 

Een multidisciplinair team bevordert innovatie

Een team kan beter innoveren als het functioneel is ingericht. Met meer kennis kunnen teamleden meer de diepte in gaan om nog innovatiever te zijn. Wanneer een team bestaat uit leden met een soortgelijke functie bestaat het gevaar dat de impuls tot het opperen van (nieuwe) ideeën minder wordt uitgedaagd. Hierdoor is de eerste oplossing vaak de oplossing waar het team voor kiest, en dat hoeft niet per definitie de beste oplossing te zijn. Een multidisciplinair team zorgt voor verschillende inzichten die vaak leiden tot creatieve ideeën. Een multidisciplinair team zorgt voor meer betrokkenheid van medewerkers. In een multidisciplinair team voelen de leden van verschillende expertises zich meer verantwoordelijk voor hun rol. Dit komt voornamelijk door een bredere verantwoordelijkheid voor het proces, in het geval van de DIA Groep het opleveren van een duurzaam, innovatief, integraal ontwerp op het gebied van installatie, exploitatie en brandveiligheidsadvies.

Een multidisciplinair team creëert ook een samenwerkingscultuur. Een multidisciplinair team wordt vaak ingezet om een bepaald doel te realiseren. Hierbij is het voor één enkel teamlid niet mogelijk om alle werkzaamheden te verrichten zodat het doel behaald kan worden. Teamleden zijn daarom op elkaar aangewezen. Dit zorgt ervoor dat ze elkaar vaker opzoeken en samen nadenken over de beste oplossing. Teamleden voelen gezamenlijk verantwoordelijkheid voor het behalen van het doel, wat ze dus alleen kunnen doen als ze goed en transparant durven te communiceren met elkaar en samenwerken met het hele team. Dit creëert dan ook de samenwerkingscultuur.

 

Vanwege de diverse expertises van leden binnen een multidisciplinair team is het eigenlijk eenvoudiger om veel van elkaar te leren; te leren over elkaars specifieke vakgebieden. Vanwege de eerder genoemde samenwerkingscultuur zijn teamleden ook gemotiveerd om daadwerkelijk van elkaar te leren. Binnen een bepaald expertiseveld bestaat het fenomeen van “best practices”. Bij de samenkomst van verschillende expertisevelden in een multidisciplinair team komen dan ook meerdere best practices bij elkaar. Deze kunnen zorgen voor een nog betere productiviteit van het team. Daarnaast hebben teamleden in een multidisciplinair team korte lijntjes met elkaar, waardoor ze geen vertraging oplopen vanwege langzame interne communicatie.

 

DIA Groep heeft een paar credo’s die ons multidisciplinair team van ingenieurs en adviseurs goed van pas komen: wij zorgen voor duidelijkheid in een wereld vol mogelijkheden; wij zijn eerlijk naar elkaar en kunnen elke uitdaging aan. Wij zijn gek op techniek, gek op uitdagingen. Leergierig en altijd op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Creatieve denkers! Wij stimuleren creativiteit omdat dit zorgt voor innovatieve ideeën. Met de beste vakexperts, met een grote drive en collega’s die ruimte hebben voor een eigen manier van werken. En last but not least: ons multidisciplinair team vormt de DIA Groep Familie-  het hart van ons bedrijf.