14-04-2023 | blog | Nieuwbouw, Renovatie, Elektrotechnische Installaties, Werktuigbouwkundige installaties, Integratie, Verduurzamen

Denk ook als adviseur!

Een installateur installeert. Het klinkt logisch. Maar is dat ook wat de eindgebruiker van hem vraagt? En waar hij hem voor betaalt? Dat hij een installatie levert en …. niets meer? Of wil hij een installateur die hem ook adviseert? En dus echt helpt! 

Onze branche bestaat overwegend uit praktische mensen. Zo helpt een installateur een eindgebruiker door te doen wat hij vraagt. Vaak gaat het dan om het realiseren van een installatie. Om hier groen licht voor te krijgen, calculeert de installateur zo scherp mogelijk. Daarbij kleedt hij zijn offerte vaak uit tot enkel de investering en gaat hij voorbij aan belangrijke variabelen als onderhoud en exploitatie. Terwijl hij weet dat de klant juist (financiële)baat heeft bij een integrale benadering van de levensduurkosten van zijn installatie! 

Scheef en oneerlijk

Onder levensduurkosten verstaan we kosten die gemaakt worden tijdens de verschillende levensfasen van een product: dat zijn dus investeringskosten bij de aanschaf en operationele kosten tijdens het gebruik van de installatie. We hebben het dan vooral over energieverbruik en onderhoud. Door deze life cycle-elementen in een offerte achterwege te laten - en dus ook niet in te spelen op hoe je mogelijk met alternatieve voorstellen deze positief kunt beïnvloeden - ontstaat een scheef en oneerlijk beeld voor de eindgebruiker. Want vroeg of laat wordt deze namelijk geconfronteerd met vervuilde onderdelen, met een mindere performance van zijn installatie en een stijgend energieverbruik. En dus met additionele kosten. Daarom vind ik dat elke klant recht heeft op het volledige verhaal: hoeveel kost de installatie hem nu en tijdens het gebruik? Zoals ik ook vind dat elke installateur dit beeld voor ogen moet hebben tijdens het maken van een offerte. In plaats van “blind” te kiezen voor de goedkoopste - of meest simpele - oplossing op korte termijn, kunt u tegenwoordig met behulp van innovatieve software de klant tot in detail adviseren over de voor hem beste en meest rendabele oplossing. Let wel, op zowel de korte-, als lange termijn. En dat is precies wat de klant van u verwacht!

Ontzorgen

Onze branche heeft het vaak en graag over het ontzorgen van onze klanten. Maar om dit te realiseren, moeten klanten ons kunnen vertrouwen. Op onze eerlijkheid en op onze deskundigheid. Door al bij de eerste klantvraag rekening te houden met alle levensduurkosten, ontstaat niet alleen het meest reële financiële overzicht, maar toont u als installateur ook uw 'adviseurschap' en kennis. En onderscheidt u zich van anderen. Niet onbelangrijk als straks de economie weer wat afzwakt ….