06-11-2023 | blog | Smart Building, Verduurzamen, Werktuigbouwkundige installaties, Elektrotechnische Installaties

Domotica in een gebouw

16990241010673

Een domoticasysteem is de spin in het web op het gebied van alle installatietechniek in een gebouw: het biedt gemak, luxe, maar ook energiebesparing, inzicht en veiligheid. Juist in bijvoorbeeld kantoor- en  bedrijfspanden, scholen en culturele centra worden domotica-oplossingen veelvuldig gebruikt. Wij spreken dan van gebouwautomatisering. Immers, in deze gebouwen zijn gebruikers niet 24/7 aanwezig en is het interessant om bijvoorbeeld de verlichting en verwarming in het pand op een slimme, duurzame, energiebesparende en centrale manier te regelen. Zonder hierbij af te doen aan de comfortbeleving van de gebruikers in het pand. Domotica is dus perfect in te zetten om het gebruiksgemak en daarmee de kwaliteit van verblijf in een gebouw te verbeteren. Domotica adviseurs zijn experts op het gebied van elektrotechniek en werktuigbouwkunde.

 

Domotica zorgt ervoor dat de gebouwgebonden installaties centraal kunnen worden bediend en beheerd. Met gebouwgebonden installaties worden installaties bedoeld voor onder andere verlichting, brandbeveiliging, klimaatregeling enz. Al die installaties werken vaak onafhankelijk van elkaar en kennen een eigen bediening en besturing al dan niet op basis van een softwarepakket. Zodra het aantal installaties groeit, ontstaat de behoefte die installaties te beheren vanuit één centraal punt of centrale installatie. Voor de bediening van werktuigbouwkundige installaties zoals klimaatregeling, zonwering en koeling bestaan al jaren softwaresystemen of vaktermen voor besturingssystemen, maar vaak elk met een eigen protocol. Maar de huidige verscheidenheid aan installaties vraagt om integratie en vooral éénduidige centrale bediening en bewaking. Dat kan alleen met gestandaardiseerde protocollen die met installatie onderdelen van verschillende fabrikanten overweg kunnen. Wereldwijd bestaat de standaard ISO/IEC 14543, terwijl in Europa de norm NEN-EN 50090 de standaard aangeeft voor deze systemen.

 

De norm NEN-EN 50090 is een standaard voor een open communicatieprotocol dat kan worden gebruikt om uiteenlopende installaties zoals verlichting, beveiliging, verwarming en ventilatie, maar ook audio en video en slimme energiemeters te koppelen en centraal te bedienen. Ongeacht de fabrikant van het onderdeel kunnen koppelingen worden gemaakt, mits die fabrikant zich conformeert aan dat standaard protocol. In bestaande gebouwen is, ondanks de wens daartoe, een koppeling vaak minder eenvoudig te realiseren. Bestaande installaties zijn al dan niet uitgevoerd in softwarematig te besturen componenten of zijn uitgevoerd met verschillende protocollen. Toch kan ook in die situatie een koppeling tot stand worden gebracht met een overkoepelende softwareschil.

Een duurzame domotica installatie laat verschillende apparaten en installaties in het gebouw met elkaar communiceren. Op deze manier werken ze niet meer afzonderlijk van elkaar, maar kunnen ze centraal en overzichtelijk beheerd worden. Hierdoor kan men op een slimme manier omgaan met energie. 

 

DIA Groep is als installatieadviseur betrokken bij vele projecten in diverse sectoren in het vastgoed. Onze experts op het gebied van elektrotechniek en werktuigbouwkunde hebben de vakkennis in huis om domotica installatie oplossingen in een integraal installatie ontwerp tot uiting te brengen. Domotica reflecteert ook onze visie op comfort in een gebouw met het oog op energiebesparing. Innovatie gekoppeld aan toekomstbestendigheid!