28-03-2024 | blog | Nieuwbouw, Renovatie, Werktuigbouwkundige installaties, Elektrotechnische Installaties, Verduurzamen

Duurzame Engineering

De 3 pijlers van duurzaamheid: ecologisch, sociaal en economisch. Duurzaamheid is een essentieel onderdeel van het aanpakken van huidige en toekomstige mondiale uitdagingen; niet alleen die verband houden met het milieu. Wat betekenen de drie pijlers van duurzaamheid voor de gebouwde omgeving?

 

Als je voor een uitdaging staat die zo groot is als duurzaamheid, is het logisch om het onderwerp op te delen in beter beheersbare subonderwerpen, zoals economische duurzaamheid, ecologische duurzaamheid en sociale verantwoordelijkheid. Ze bestaan echter niet in silo's en kunnen niet als zodanig worden behandeld. Samen bieden de met elkaar verweven pijlers een holistisch raamwerk voor het aanpakken van complexe duurzaamheidskwesties door een oplossingsgerichte aanpak toe te passen. Als alles in overweging wordt genomen en in evenwicht wordt gebracht, kunnen we echte duurzaamheid bereiken.

 

Economische duurzaamheid

De natuurlijke omgeving is het grootste bezit van onze planeet. Het voorziet ons van de lucht, het water, de zon en het voedsel dat we nodig hebben om te overleven. Het is evident dat er sprake is van economisch gewin als wij er gebruik van maken. Naarmate de natuurlijke omgeving echter krimpt en ruimte maakt voor de gebouwde omgeving, putten we de natuurlijke hulpbronnen van de aarde uit. Dit is niet duurzaam en het dwingt investeerders en bedrijven hun economische doelstellingen te heroverwegen. Economische duurzaamheid richt zich op: winst oogmerk in evenwicht brengen met ethiek, een circulaire economie en het creëren van banen en stabiliteit. Vóór de ontwerpfase van een bouwproject is er de kwestie van de investeringen. Omdat de vastgoedmarkt een winstgevende en veerkrachtige sector is, heeft de gebouwde omgeving niet te maken gehad met de investeringsuitdagingen die andere industrieën wel hebben. Beleggers kijken echter steeds meer naar ethisch beleggen, ook wel ESG-beleggen genoemd, en groene obligaties. De druk op bedrijven binnen de gebouwde omgeving neemt toe om te laten zien dat ze verantwoord ondernemen. Ondertussen pakken circulair gebouwde omgevingen de uitdagingen aan van het delen van ruimte, het opknappen van oude gebouwen en het hergebruiken en recyclen van bouwmaterialen. Deze praktijk beschermt de biodiversiteit door de stadsuitbreiding te vertragen en compactere omgevingen te creëren.

 

Duurzaamheid van het milieu

Volgens de Verenigde Naties zal in 2050 twee derde van de bevolking in steden wonen. Naarmate de wereldbevolking blijft groeien en de ontwikkeling van projecten in de gebouwde omgeving toeneemt, wordt de druk op duurzame ontwikkeling groter. Duurzaamheid mag geen bijzaak zijn. Ongeacht het project, of het nu gaat om het upgraden van een deel van een snelweg, het bouwen van een nieuwe terminal op een luchthaven of het bouwen van commerciële gebouwen en woningen. Groene praktijken moeten in het ontwerp worden ingebed. De rol van een onafhankelijk installatie advies en exploitatie advies ingenieursbureau is cruciaal. Milieuduurzaamheid richt zich op: verantwoord gebruik van natuurlijke hulpbronnen, beter beheer van afval en het minimaliseren van de CO2-voetafdruk. In combinatie met de andere pijlers kan de gebouwde omgeving milieu-stressoren verminderen. De reis naar een Net Zero-toekomst is echter niet exclusief voor de gebouwde omgeving, want om de planeet te beschermen hebben we alle industrieën nodig om samen te werken.

 

Sociale duurzaamheid

We weten dat steden 75% van de natuurlijke hulpbronnen in de wereld verbruiken. De gebouwde omgeving heeft dus de kans om haar impact op de wereld sterk te verkleinen en kan dit doen op een manier die de samenleving ten goede komt. Sociale duurzaamheid richt zich op: milieurechtvaardigheid, welzijn van gebruikers en onderwijs. Bij het aanpakken van complexe kwesties als milieurechtvaardigheid moeten bedrijven betekenisvol handelen en een meetbare en impactvolle aanpak hanteren. Door te helpen gemeenschappen op te bouwen die beschikken over voldoende vervoer en veilige huisvesting en die veilig zijn voor lucht- en watervervuiling, kunnen we de eerlijke behandeling van alle mensen garanderen. Uit een recent Globescan-onderzoek blijkt dat zes op de tien mensen onder de dertig van mening zijn dat de prioriteit na de pandemie moet zijn “het herstructureren van onze economie, zodat deze beter kan omgaan met uitdagingen als ongelijkheid en klimaatverandering”. Als bedrijven het beste toekomstige talent willen aantrekken, is het van cruciaal belang dat zij een krachtig standpunt innemen over deze kwesties. Ook op hun agenda moet staan dat ze in hun werknemers investeren en hen de kracht geven om een verschil te maken.

 

De DIA Groep heeft een team van ingenieurs die onafhankelijk, duurzaam advies geven op het gebied van elektrotechniek en werktuigbouwkunde. Een team dat de essentie van ESG oplossingen in de gebouwde omgeving haarfijn in de vingers heeft.Installatie advies, Exploitatie advies en Brandveiligheid Wij Denken en Doen!

thumbnail Sustainability engineering5 1 1024 683 2