03-06-2024 | blog | Nieuwbouw, Renovatie, Werktuigbouwkundige installaties, Elektrotechnische Installaties, Smart Building

Een WKO als energie-efficiënte oplossing voor gebouwen

WKO is een vorm van energieopslag in de bodem. Warmte Koude Opslag (WKO) is een duurzame methode om energie in de vorm van warmte of koude op te slaan in de bodem. De techniek wordt gebruikt om gebouwen te verwarmen en/of te koelen. Bij de koudeopslag wordt winterkoude gebruikt voor koeling in de zomer. En warmte uit de zomer wordt opgeslagen voor verwarmen in de winter. Bij de open systemen bij Warmte Koude Opslag (WKO) wordt grondwater uit de bodem als energiedrager gebruikt voor koelen of verwarmen. Daarna wordt het grondwater weer in de bodem geïnjecteerd. Uw gebouw duurzaam verwarmen en koelen met lage exploitatielasten? Dat kan met Warmte Koude Opslag (WKO) in combinatie met een warmtepomp. WKO is een betrouwbare energiebron, duurzaam, zuinig en comfortabel.Een warmte- en koudeopslag (WKO) is van groot belang bij de energietransitie van de gebouwde omgeving. Door met een WKO gebruik te maken van de bodem als bron voor een warmtepomp is de belasting van het elektriciteitsnet veel lager dan wanneer de buitenlucht als bron wordt gebruikt. En dat maakt het net congestieprobleem aanzienlijk kleiner.

 

Waarom kiezen voor WKO?

 

■    Duurzaam: de techniek maakt gebruik van warmte en koude uit de bodem. Deze bron is continu beschikbaar, dag en nacht.

    Energielabel C: met een WKO voldoet u eenvoudig aan de Energielabel C-verplichting voor kantoren. WKO is een zeer zuinig systeem, hiermee heeft u een zeer goede basis voor energieneutraliteit.

    Comfortabel: voor een WKO-installatie is het afgiftesysteem voor warmte en koude van belang. (Lage temperatuur warmte, hoge temperatuur koeling). Eindgebruikers ervaren dit als zeer comfortabel.

    (Energie-)Zuinig: er wordt gebruikgemaakt van kosteloze duurzame warmte en koude uit de bodem die opgewaardeerd wordt met behulp van een warmtepomp.

    Emissieloos: WKO is een goede keuze voor een all-electric gebouw zonder emissies.

 

Ondergrondse opslag warmte en koude

 

Een WKO is een systeem waarbij warmte en koude ondergronds wordt opgeslagen voor later gebruik in gebouwen. Het wordt vrijwel altijd toegepast in combinatie met een bovengronds systeem, een warmtepompinstallatie. WKO-systemen worden ook wel open bodemenergiesystemen of OBES genoemd. Daarnaast worden in kleinere projecten of bij individuele woningen ook gesloten bodemenergiesystemen (GBES) toegepast. Een warmtepomp kan warmte onttrekken bij relatief lage temperatuur. Die warmte wordt vervolgens getransformeerd naar hogere temperaturen om te kunnen gebruiken in gebouwen. Om dit tegen natuurlijke proces mogelijk te maken is elektriciteit nodig. Met die elektriciteit kun je warmte onttrekken aan bijvoorbeeld de buitenlucht, maar een veel rendabeler bron is de bodem. Een simpele rekensom maakt die rendabiliteit van de bodem duidelijk. De bodem biedt met gemiddeld twaalf graden Celsius een stabiele temperatuur. In de winter, als de buitentemperatuur rond het vriespunt is, kost het minder energie om die twaalf graden te verwarmen naar een graad of 40 dan om die koude buitenlucht op dat niveau te krijgen. Dat maakt een WKO een uiterst energiezuinige, energie-efficiënte oplossing. In de zomer werkt dit proces precies andersom. Een WKO werkt met twee verschillende grondwaterbronnen, waardoor je in de zomer juist relatief koud water kunt oppompen om gebouwen te koelen.

 

Voordelen voor gebouweigenaren

 

Een WKO oplossing biedt tal van voordelen voor vastgoedontwikkelaars en beleggers. Naast duurzaam, energie-efficiënt, geurloos en onzichtbaar draagt een WKO bij aan waardevermeerdering van gebouwen. Vastgoedontwikkelaars weten dat er steeds strengere regelgeving is bij het aanvragen van een omgevingsvergunning. Eén van de vele aspecten van de BENG-norm betreft de wijze van warmte en koude opwekken. Een WKO maakt het makkelijk om aan de wet te voldoen, om een omgevingsvergunning te krijgen. En om een beter energielabel te ontvangen, wat natuurlijk invloed heeft op de waarde van een gebouw.

 

wko2