12-01-2023 | blog | Brandveiligheid

En de bestaande parkeergarages dan?

Sinds september vorig jaar zijn sprinklers verplicht in nieuwe parkeergarages. De overheid wil hierdoor parkeergarages brandveiliger maken. Een uitstekende maatregel. Maar, hoe zit het eigenlijk met bestaande parkeergarages? Als deze regels daar niet voor gelden, leggen we de verantwoordelijkheid - en dus de brandveiligheid - in handen van de eigenaar of gebruiker van deze gebouwen. Is dat verstandig? Of moet de overheid alsnog met additionele wetgeving hiervoor komen?

 

Bovengenoemde wettelijke verplichting voor een automatische sprinklerinstallatie in nieuwe parkeergarages, geldt uitsluitend voor gebouwen met een woonfunctie. De overheid is zich ervan bewust dat branden in dit soort parkeergarages een reëel gevaar opleveren voor bewoners en gebruikers van die gebouwen. Volgens hen kan dit risico beperkt worden door het automatisch bestrijden van de brand, in de vorm van een sprinklerinstallatie. De invoering van deze maatregel getuigt van inzicht en verstand; dat zeker. Tegelijkertijd kun je je afvragen waarom we zo lang op dit besluit hebben moeten wachten? 

 

Met iets meer daadkracht, had bijvoorbeeld de brand van 28 december jl. in een parkeergarage van een appartementencomplex in Breda wellicht voorkomen kunnen worden. Bij deze brand stonden tientallen auto’s in de hens, hadden negen mensen ademhalingsklachten omdat ze rook binnenkregen en moesten er zes van hen naar het ziekenhuis. Tientallen bewoners konden die nacht niet thuisslapen. Wie denkt dat deze brand een incident betreft, heeft het mis. Vier dagen eerder brak in dezelfde parkeerkelder ook een brand uit. Alleen vorig jaar al kwamen er branden voor in parkeergarages in Haarlem, Amstelveen, Vlissingen, Breda en Groningen. 

Dat de overheid om al deze redenen een automatische sprinklerinstallatie in nieuwe parkeergarages verplicht heeft gesteld, is dus niet meer dan logisch. Omdat je nooit mag spelen met vuur, toch?

Accu’s 

Bovendien zorgen steeds meer elektrische auto’s voor een extra bedreiging. Elektrische auto’s hebben namelijk een hogere vuurlast en een hoger brandvermogen. Dit laatste komt door het extra gebruik van kunststoffen bij de productie van de auto, terwijl het eerste alles te maken heeft met de aanwezigheid van een accu of van een laadpaal. Net als een mobiele telefoon en een e-bike, draait een elektrische auto op een lithium-ion-batterij. Deze batterij is veel brandgevaarlijker dan een normale batterij. Zo duurt het langer om de brand onder controle te krijgen, komen er giftige stoffen vrij, en is er zelfs een elektrocutiegevaar voor brandweermensen als ze komen blussen. 

 

En bestaande parkeergarages?

Dat de overheid om al deze redenen een automatische sprinklerinstallatie in nieuwe parkeergarages verplicht heeft gesteld, is dus niet meer dan logisch. Maar dat ze heeft nagelaten dit ook voor bestaande parkeergarages te doen, is bijna onbezonnen. Nu legt ze de kosten van een sprinklerinstallatie (afhankelijk van de grootte, vaak tussen de 2-, en 400.000, - euro) op het bordje van gebouweigenaren en projectontwikkelaars en vertrouwt ze op hun verantwoordelijkheid. Of dat verstandig is, moet de komende periode blijken. Maar als er weinig animo is om deze investeringen te doen, zou ik alsnog als overheid vergelijkbare maatregelen verplicht stellen voor bestaande parkeergarages. Omdat je nooit mag spelen met vuur, toch?