08-04-2024 | blog | Nieuwbouw, Werktuigbouwkundige installaties, Renovatie, Elektrotechnische Installaties, Smart Building

Generatie Alpha - Geboren tussen 2010 en 2025

Wie is generatie Alpha?

Generatie Alpha vertegenwoordigt een nieuwe groep van jonge individuen die opgroeien te midden van de snel evoluerende technologieën en een steeds meer geglobaliseerde wereld. Hoewel de betekenis van elke generatie kan variëren, heeft Generatie Alpha een onmiskenbare invloed op de samenleving en wordt verwacht dat zij in de komende decennia een blijvende stempel zal drukken op de manier waarop we leven, werken en communiceren.

 

Ten eerste is Generatie Alpha opgegroeid in een tijdperk waarin technologie alomtegenwoordig is. Ze worden vaak ‘digital natives’ genoemd omdat ze van jongs af aan vertrouwd zijn met smartphones, tablets en andere slimme apparaten. Deze technologische bekendheid heeft geleid tot een opmerkelijke versnelling van de informatieverwerking en de manier waarop ze leren. Het vermogen om toegang te krijgen tot een overvloed aan informatie met slechts een paar tikken op het scherm heeft hun nieuwsgierigheid aangewakkerd en hen in staat gesteld om op jonge leeftijd kennis op te doen die voorheen ondenkbaar of zelfs onbereikbaar was.

 

Ten tweede hebben Generatie Alpha-leden een sterke drang naar verbinding en gemeenschap. Opgroeiend in een tijdperk van sociale media en online platforms, hebben ze de mogelijkheid om wereldwijd te communiceren en relaties op te bouwen met mensen van verschillende achtergronden en culturen. Ze zijn opgegroeid met het idee van een ‘digitale identiteit’ en accepteren dat hun online aanwezigheid een belangrijk onderdeel van hun leven vormt. Dit heeft geleid tot een grotere nadruk op inclusiviteit, diversiteit en het vermogen om wereldwijde vraagstukken aan te pakken. Een zorgpunt bij deze ontwikkeling is wel dat sociale media en online platforms nooit het menselijk (face to face) contact mogen vervangen en we moeten ons daarnaast bewust zijn van nepnieuws (misleidende en onjuiste informatie). Bijna de helft van de Nederlanders maakt zich zorgen over foutieve en misleidende informatie op sociale media en het internet (onderzoek SCP 2023).

 

Ten derde valt het op dat de Alpha generatie wordt geconfronteerd met een complexe reeks uitdagingen en kwesties die de mensheid beïnvloeden. Klimaatverandering en technologische vooruitgang zijn slechts enkele van de vraagstukken waar zij mee te maken zullen krijgen. Deze generatie zal worden geconfronteerd met de taak om technisch innovatieve oplossingen te vinden en een duurzame toekomst te creëren. Ze worden aangemoedigd om creatief en kritisch te denken en hebben toegang tot een schat aan kennis en middelen om deze uitdagingen aan te pakken.

 

Technologische geletterdheid: Generatie Alpha is opgegroeid in een wereld waarin smartphones, tablets en andere digitale apparaten alledaags zijn. Ze hebben een intuïtief begrip van technologie en zijn vaak in staat om moeiteloos om te gaan met verschillende platforms en apparaten. Hun vermogen om snel nieuwe technologieën te omarmen en aan te passen, maakt hen tot ware digitale inboorlingen. Multitasking-vaardigheden: Als digitale native zijn leden van Generatie Alpha bekend met het jongleren van meerdere taken tegelijk. Ze kunnen vaak moeiteloos schakelen tussen

verschillende apps, berichten sturen, video’s bekijken en informatie opzoeken, terwijl ze tegelijkertijd aan andere activiteiten deelnemen. Deze vaardigheid om te multitasken zal hen in de toekomst van pas kunnen komen in een wereld die steeds sneller en complexer wordt.

 

Creativiteit en expressie: Generatie Alpha heeft ongekende toegang tot informatie en middelen die hun creatieve vermogens stimuleren. Van digitale kunst tools tot sociale media-platforms, deze generatie heeft alle tools binnen handbereik om hun ideeën en expressie tot uiting te brengen. Ze zijn bedreven in het maken van content. Diversiteit en inclusiviteit: opgegroeid in een tijd van toenemende diversiteit en sociale bewustwording, hecht de Alpha generatie veel belang aan inclusie en gelijkheid. Ze zijn opgegroeid in een meer multiculturele samenleving en hebben geleerd om te omarmen en te respecteren wat anderen uniek maakt. Deze generatie zal naar verwachting een krachtige kracht worden in het bevorderen van inclusieve waarden in de samenleving. Milieubewustzijn: Generatie Alpha groeit op in een tijd waarin klimaatverandering en milieuproblemen prominente kwesties zijn geworden. Ze zijn zich bewust van de impact van menselijke activiteiten op de planeet en tonen een grotere betrokkenheid bij duurzaamheid en milieubescherming. Deze generatie zal ertoe bijdragen dat de gebouwde omgeving wordt ontwikkeld in het licht van duurzame technische oplossingen met het welzijn van de mens voorop en de impact op de natuur zo gering mogelijk.

 

Het is belangrijk op te merken dat er geen vaste regel is voor de exacte duur van een generatie. Sociale, culturele en technologische veranderingen kunnen de lengte van een generatie beïnvloeden. Bovendien kunnen verschillende bronnen en onderzoeken verschillende definities en tijdsbestekken hanteren. Bij het stellen van de vraag: hoeveel jaar is een generatie, is het belangrijk om in gedachten te houden dat de tijdsbestekken en kenmerken van generaties een “huis” zijn dat helpt bij het begrijpen van bepaalde groepen mensen binnen een bepaalde historische en sociale context, maar dat individuele ervaringen en de Generatie Alpha kenmerken kunnen variëren binnen en tussen generaties.

 

De DIA Groep is zich bij het ontwerpen van duurzaam, onafhankelijk installatie- exploitatie en brandveiligheid advies continu bewust dat gebouwen voor gebruikers van nu, maar ook voor gebruikers in de toekomst geschikt moeten zijn. Een team van slimme installatie- en bouwkundig ingenieurs die waarde toevoegen. In één keer goed, dat is duurzaam!