20-04-2023 | blog | Renovatie, Nieuwbouw, Elektrotechnische Installaties, Werktuigbouwkundige installaties, Integratie

Het is ook uw verantwoordelijkheid!

Over samenwerking is al heel veel gezegd en geschreven. En ondanks al die boeken, lezingen en opleidingen is het voor de meeste van ons in de praktijk nog steeds uiterst lastig. Neem de samenwerking tussen adviseur, installateur en aannemer. Op papier kan er weinig misgaan zou je zeggen, maar in de uitvoering gaat het vaker verkeerd dan goed. Hoe komt dat toch? En…, kan dat anders?

 

Volgens mij heeft de oorzaak vooral te maken met een combinatie van factoren: we schuiven graag risico’s af, werken niet of nauwelijks overstijgend en er is geen gedeeld belang. Dat laatste is vreemd, omdat alle betrokkenen eigenlijk hetzelfde belang zouden moet hebben: namelijk een uitstekend project afleveren tegen een faire prijs. Maar omdat er nauwelijks wordt samengewerkt en er vaak geen afspraken van tevoren zijn gemaakt over bijvoorbeeld (gezamenlijke)verantwoordelijkheid, doen we bij voorkeur uitsluitend ons eigen ding. En dan … ontstaan er problemen. Zo schrijft een adviseur een bepaald type warmtepomp voor, maar bestelt de installateur uiteindelijk een ander model, omdat hij nu eenmaal andere, meer aantrekkelijke inkoopvoorwaarden heeft bij zijn relatie. Wat blijkt echter? Het eerste type produceert 65 decibel, het andere exemplaar 68. Als gevolg moet er een andere omkasting komen, dan voor geschreven. Wat nu? Wie is verantwoordelijk voor een oplossing? En wie betaalt? 

 

Een waarheid als een koe

‘Als je verantwoordelijk bent voor elkaars problemen, heb je samen nooit een probleem’, hoorde ik laatst iemand zeggen. Een waarheid als een koe. Maar dit vereist wel dat iedereen bij aanvang van een project transparant is over zijn of haar belang. En… bereid is dit eigen belang te laten overstijgen door een gezamenlijk belang, zodat je elkaar helpt en steunt met het vinden van een oplossing, ook al heb jij het probleem niet veroorzaakt. Je zorgt als het ware voor elkaars probleem, in plaats van dat je ze juist van je afschuift.

pionen

Nauwelijks wordt benut

 Moet je hiervoor eerst tientallen afspraken zwart op wit zetten? Nee, samenwerking zit ‘m vooral in de persoonlijke sfeer en gaat over vertrouwen en over elkaar wat gunnen. Tegelijkertijd heeft het ook te maken met de vraag: hoe zorg je samen voor het beste eindproduct? Het blijft op dit punt merkwaardig dat tijdens de uitvoering van de meeste projecten, de expertise en ervaring van specialisten als adviseurs, maar ook installateurs en bouwkundigen nauwelijks wordt benut. Vaak wordt hen niet eens wat gevraagd, terwijl zij bij uitstek de partij zijn die misschien de oplossing hebben. Waarom benutten we hun kennis niet? Omdat we niet gewend zijn open kaart te spelen en ons kwetsbaar durven op te stellen. En…, omdat we het niet als onze verantwoordelijkheid zien. En dat is het juist wel! Alle betrokkenen zijn verantwoordelijk; verantwoordelijk voor het eindproduct, verantwoordelijk voor het gezamenlijke resultaat. Ook u!