14-10-2019 | blog | Warmtewinning

Hoe staat het met het binnenmilieu van uw kantoor?

Meer dan 160 kantoorgebouwen in acht Europese landen werden tijdens de winter van 2011-2012 onderzocht binnen het project Officair. Doel? Te weten komen hoe het zit met het binnenmilieu van de kantoren.

 

Het is nu acht jaar geleden dat dit onderzoek plaats vond, wat waren de resultaten van dit onderzoek ook alweer? De Installatieadviseur zet ze nog eens op een rijtje.

 

Het binnenklimaat

Meer dan 37% van de ondervraagden gaf aan ontevreden te zijn over de luchtkwaliteit van hun werkplek. Zo kwamen er veel klachten binnen over een droge of stoffige lucht, lawaai vanuit het gebouw (afkomstig van installaties, kantoorapparatuur of collega’s) en de temperatuur. Zeker 15% van de respondenten vond de temperatuur de warm of te koud, 40% pleitte voor een betere luchtcirculatie. Het binnenklimaat van een gebouw heeft een directe impact op de gezondheid van de werknemers. Dat blijkt ook uit de antwoorden van de test: één op de vijf ondervraagden had last van gebouw gerelateerde gezondheidsklachten als jeukerige/waterige ogen. Anderen gaven aan de laatste weken regelmatig hoofdpijn te hebben gehad.

 

Zelf doen

Bijna een derde van de respondenten was van mening dat de binnenmilieucondities van hun werkplekken invloed hebben op hun arbeidsproductiviteit. Daar staat naast dat de meeste van deze condities als positief werden beoordeeld. Ten minste, als ze er zelf de controle over hebben. Denk bijvoorbeeld aan het zelf kunnen bedienen van de thermostaat of de zonwering. Even terug naar het gezondheidsaspect: het blijkt dat wanneer er minder waargenomen controle is op het klimaat dit een negatief effect heeft op de gezondheid van de respondent. De mensen die aangaven weinig invloed te hebben op onder andere de temperatuur en het licht gaven ook aan veel last te hebben van gebouw gerelateerde gezondheidsklachten.

Ik hoor je niet!

Als je dit onderzoek vergelijkt met onderzoeken uit het verleden, zie je dat de resultaten nagenoeg met elkaar overeenkomen. Het is wel opvallend dat de respondenten wat betreft binnenmilieukwaliteit veel minder te spreken zijn over de componenten licht en lawaai. Vooral het lawaaiprobleem kan een direct gevolg zijn van de trend om cellenkantoren te veranderen naar kantoortuinen of openplan-kantoren. Bijna de helft van de mensen die zijn ondervraagd werkt in zo’n open ruimte. Deze mensen ervaren een grote invloed van lawaai op hun productiviteit en comfort. Ze ergerden zich vooral aan lawaai dat niet afkomstig was van installaties.

 

10% productiviteit verbetering + verlaging ziekteverzuim

Uit een ander onderzoek is al naar voren gekomen dat comfort en luchtkwaliteit invloed heeft op de productiviteit van de medewerkers. Wanneer er voldoende wordt geventileerd met gefilterde lucht bij een goed comfort heeft dit een productiviteitsverhoging tot gevolg tot wel 10%. Zo hebben we een keer een onderzoek gedaan in een advocatenkantoor, monumentaal pand geen ventilatie, kopieerapparaten op de werkplekken, slechte verlichting en tochtklachten door de slecht sluitende ramen en deuren. De ruimtes werden gekoeld door split-units met een zeer hoog geluidsniveau. Er waren klachten als droge ogen, in de middag vermoeid (na 14:00 uur al!), last van hooikoorts, hoog ziekteverzuim, enz. Een productiviteitsverhoging van meer dan 10% is zeker haalbaar. Daarnaast zou bij verbeterende voorzieningen ook het ziekteverzuim teruglopen. Als je als werkgever gaat uitrekenen was 1% minder ziekteverzuim en 5% productiviteitsverhoging voor je omzet en dus winstgevendheid in houdt zou iedereen goed gaan zorgen voor de medewerkers.

 

Dit lijkt een extreme situatie, maar ga maar eens na hoeveel mensen last hebben van hooikoorts op het werk. Dit is bij goede ventilatie niet nodig.

 

Hoeveel last ervaar je zelf als er een airco staat de draaien wat geluidshinder veroorzaakt of dat je de koude wind in je nek of gezicht krijgt. Dit zijn klachten die we veelvuldig horen en veelal relatief eenvoudig zijn op te lossen.

 

Tegenstrijdige adviezen

Klacht over comfort lopen vaak langdurig en gaan over in acceptatie of escalatie. In beide gevallen zijn er alleen maar verliezers. Veelal weet je als gebruiker/ bedrijfsleider niet wie je moet geloven. De verhuurder heeft een onderzoek laten doen door de installateur, die komt met adviezen naar de gebruikers die soms niet worden begrepen of die het probleem deels of tijdelijk oplossen. Zo was ik bij een organisatieadviesbureau die al 7 jaar last hadden van comfortklachten. De verstandhouding met de verhuurder was dermate verslechtert dat er concrete plannen waren voor het ontbinden van het langdurige huurcontact zodat een andere locatie gezocht kon worden. Bij het eerste bezoek zonder achtergrond te kennen van de installatie viel gelijk al op dat de complexiteit van de installatie voor “leken” hoog is. Er was spraken van een grote glasgevel op het zuiden met vloerverwarming en ventilatie en koeling door een separate installatie. Vloerverwarming is een traag systeem en bij wisselende buitencondities met veel zonsinvloeden dient hier bedacht mee om te gaan. Doordat de vloerverwarming te warm of te koud stond werkte de systemen tegen elkaar in en was er merkbaar een zeer slecht comfort. Door het anders instellen van de roosters en installaties was het comfort nog nooit zo goed geweest. Dit is vastgelegd in een uitgebreide gebruikersinstructie afgestemd op de verschillende weerpatronen zodat er voortijdig de juiste parameters ingesteld werd.

 

Ook dit lijkt een extreme situatie maar dat is het niet. Er is helaas beperkte kennis beschikbaar die dit soort problemen kunnen analyseren met als gevolg dat de gebruiker tegenstrijdige instructies of berichten krijgt.

 

Herkenbaar?

Herkent u zich in de resultaten van het onderzoek uit 2012? Dan is er nog een hoop te verbeteren aan het binnenmilieu. Bij De Installatieadviseur zijn we experts in second opinion en onderzoeken. Onze experts hebben veelvuldig bewezen dat we een toegevoegde waarde zijn door het geven van nieuwe inzichten in het second opinion en onderzoek. Onze klanten geven aan dat ze daardoor andere keuzes maken en het gewenste resultaat alsnog wordt behaald.