28-06-2024 | blog | Nieuwbouw, Renovatie, Smart Building, Elektrotechnische Installaties, Werktuigbouwkundige installaties

HVAC systemen in Groene Gebouwen

Eén van de belangrijkste rollen van HVAC-systemen in groene gebouwen is het verbeteren van de energie-efficiëntie. Geavanceerde HVAC-systemen zijn uitgerust met hoog efficiënte units die minder energie nodig hebben om te werken. Bijna iedereen in de bouwwereld, en velen daarbuiten, weet dat HVAC staat voor het verwarmings-, koelings- en ventilatiesysteem in een gebouw. Het doel van elk HVAC-systeem is ervoor te zorgen dat de temperatuur in elk gebouw comfortabel is voor degenen die zich erin bevinden. HVAC-principes zijn gebaseerd op thermodynamica, vloeistofmechanica en warmteoverdracht. Daarom wordt de buitenluchtconditie aangepast aan de toestand van het binnenklimaat, voor het comfort van de eindgebruiker, de mens.

Om een gebouw ecologisch duurzamer te maken, moeten naast andere stakeholders bij een project, installatie adviseurs prioriteit geven aan de rol van het HVAC-systeem in groene gebouwen. Het HVAC-systeem kan een grote energieverbruiker zijn in een gebouw als het systeem niet up to date is. Het is daarom logisch dat het upgraden of vervangen van een oud inefficiënt systeem door een modern groen model tot grote besparingen kan leiden. Idealiter zou in elk gebouw een efficiënt HVAC-systeem moeten zijn geïnstalleerd.

Waarom HVAC-systemen een belangrijk onderdeel zijn van groene gebouwen

Het energiezuinige thema komt terug in de HVAC-trends voor duurzame gebouwen. Bovendien worden duurzamere HVAC-systemen, zoals zonne- of windenergie, in milieuvriendelijke constructies steeds populairder. Men kan hernieuwbare bronnen gebruiken om de exploitatiekosten van HVAC-apparatuur laag te houden. Enkele actuele HVAC-trends waar men rekening mee kan houden:

Mini-splitsystemen

Mini-Split-systemen zijn HVAC-systemen met één of meerdere kleine luchtbehandelingsunits die op de wanden zijn gemonteerd en aparte leidingen die zijn gekoppeld aan een gecentraliseerde buitencompressorunit. Ze zijn ruimte-efficiënter dan traditionele HVAC-systemen, omdat ze geen grote kanalen of centrale HVAC-apparatuur nodig hebben. Bovendien zijn ze aanzienlijk kosten effectiever dan conventionele HVAC-systemen. Ze vereisen geen extra elektrische weerstandsverwarmers of koelmachines en kunnen het hele jaar door voor verwarming en koeling zorgen. Mini-splits HVAC-systemen kunnen verwarming, koeling, ontvochtiging en ventilatie in één systeem bieden.

HVAC-systemen met variabele snelheid

HVAC-systemen met variabele snelheid kunnen hun capaciteit variëren op basis van de behoefte, waardoor de energiekosten tijdens piekuren kunnen worden verlaagd. HVAC-systemen met geïntegreerde sensoren en bedieningselementen bieden de mogelijkheid om het energieverbruik van het HVAC-systeem te kunnen monitoren en regelen op basis van de behoeften van het gebouw. Als gevolg hiervan verminderen HVAC-systemen met variabele snelheid het HVAC-energieverbruik met minstens 10%.

Ventilatie met warmte terugwinning

HRV’s (heat recovery ventilation) zorgen voor warmte terugwinning door zowel de voelbare warmte als de latente warmte over te dragen tussen twee luchtstromen. Het gebruik van een apparaat dat bekend staat als een lucht-lucht-warmtewisselaar om deze eigenschappen van de ene luchtstroom naar de andere over te brengen, zorgt voor een grotere energie-efficiëntie.

Thermisch aangedreven airconditioning

Thermisch aangedreven airconditioning HVAC-systemen, besparen 20 – 25% op het elektriciteitsverbruik in vergelijking met conventionele HVAC-systemen. HVAC thermisch aangedreven airconditioningsystemen gebruiken een warmtepomp om het gebouw in de zomer te koelen en in de winter te verwarmen. Ze kunnen warmte uit HVAC-afvoerlucht terugwinnen en deze overbrengen naar HVAC-toevoerlucht. HVAC thermisch aangedreven airconditioning systemen kunnen zowel verwarming als koeling leveren met behulp van één enkel apparaat, waardoor ze efficiënter zijn dan HVAC-systemen die meerdere HVAC-apparaten gebruiken.

IJs aangedreven airconditioning

Deze HVAC-systemen gebruiken ijs om voor koeling te zorgen en vereisen geen elektriciteit. IJs aangedreven HVAC-systemen werken volgens een koelcyclus. Zonder gebruik te maken van elektriciteit wordt het water verdampt, wordt warmte afgevoerd en ontstaat er koude lucht.

Ge-recyclede Quiet Duct Wrap

Stille HVAC-kanaalomhulling (HVAC-isolatie) kan worden gemaakt van stortplaatsmaterialen: luchtfilters, oude spijkerbroeken en gebruikte droogvellen. Het is ontworpen om het geluidsniveau te verminderen en een gezonder binnenklimaat te creëren. Weinig onderhoud, weinig VOS (vluchtige organische stoffen) en geen irriterende stoffen.

Geothermische warmtepomp

De geothermische warmtepomp is een goed HVAC-systeem in groene gebouwen. Geothermische systemen kunnen voor duurzame verwarming en koeling zorgen. Ze doen dit door HVAC-aardlussen te gebruiken, die gebruik maken van ondergrondse temperaturen, wat een constante referentie biedt voor de controle van de luchttemperatuur. Geothermische HVAC-systemen kunnen ook zowel verwarming als koeling bieden met één apparaat. Ze voorzien in alle warmte van het basisgebouw en zijn ontworpen om extreme buitenomstandigheden te weerstaan.

Groene, duurzame bouwvoorschriften stellen strengere eisen aan de prestaties van HVAC-systemen. Ze zijn een belangrijk onderdeel van groene gebouwen. De reden dat ze een belangrijke rol spelen in groene gebouwen is dat ze controle uitoefenen op: temperatuur, vochtigheid en de luchtkwaliteit. Wanneer HVAC-systemen zijn ontworpen om energie te besparen en tegelijkertijd een optimaal comfort te behouden, hebben ze een positieve impact op het milieu. Systemen die geen gebruik maken van natuurlijke hulpbronnen of sterk afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen zullen een negatieve impact hebben op het milieu. Het juiste HVAC-systeem in groene gebouwen kan bijdragen aan het aanzienlijk verminderen van het energieverbruik. Ze voorzien niet alleen in de comfortbehoeften van de eindgebruiker, de mens, maar spelen ook een belangrijke rol in de luchtkwaliteit.  “Groendenkende” architecten, aannemers en installatieadviseurs moeten nadenken over het ontwerp van het HVAC-systeem, de oriëntatie van het gebouw, de zon en de grootte van de ramen. Als het gaat om het ontwerpen van een duurzaam HVAC-systeem, moeten ze ventilatiestrategieën overwegen, zoals natuurlijke ventilatie en daglichtopvang. HVAC-systemen op zonne-energie zijn een must voor gebouwen in warme omgevingen, omdat deze gebouwen veel airconditioning vereisen.

De DIA Groep heeft alle benodigde expertise in huis als het gaat om HVAC systemen. Installatie- en exploitatieadvies op een onafhankelijke wijze. Innovatief en duurzaam – oplossingsgericht met het gebouw en de mens centraal!

pge 2