02-04-2024 | blog | Werktuigbouwkundige installaties, Elektrotechnische Installaties, Verduurzamen, Nieuwbouw, Renovatie

Inkopen van duurzaam installatie en exploitatie advies

headerfoto artikels website 90 2

Hieronder verstaan we de inkoop van advies waarbij de onafhankelijk adviseur met zijn kennis inhoudelijk bijdraagt aan de maatschappelijke doelstellingen van de opdrachtgever. Inkopen van duurzaam advies is mogelijk bij allerlei soorten adviezen. Bijvoorbeeld adviezen die (op korte en lange termijn) leiden tot een opdracht met milieu-impact. Of adviezen die een effect hebben op de bedrijfsvoering van de opdrachtgever. Categorieën gerelateerd aan de vastgoedmarkt waarbij het in ieder geval zinvol is om hierbij stil te staan zijn:

 

• ingenieursdiensten;

 

• vastgoed- en installatie adviesdiensten;

 

• facilitaire- en huisvestingsadvies diensten;

 

• architecten, ontwikkelaars, aannemers diensten;

 

• inkoopadviesdiensten.

 

Het gaat dus om de categorieën waarbij het advies impact heeft op de maatschappelijke doelstellingen met een duidelijke milieu-impact van de eigen organisatie en/of effect heeft op latere operationele bedrijfsvoering .

 

Vooraf kunt u als opdrachtgever een aantal afwegingen maken waarmee u bepaalt hoe en in welke mate u duurzaamheid mee wilt nemen in de opdracht aan een installatie- en exploitatie adviesbureau.  Heeft het advies betrekking op (het kernproces van) de eigen organisatie? Voorbeelden hiervan zijn de aanleg van openbare ruimte en infrastructuur, het optimaliseren van een gebied en/of gebouw  in de gebouwde omgeving waarin de mens die daar verblijft voorop staat. Daarnaast is het van belang te bepalen of (het beleid van) uw organisatie ruimte biedt voor de opvolging van het technisch advies op zowel economisch/financieel als sociaal gebied. Wat zijn de kaders?

 

Aandachtspunten bij het inkopen van duurzaam onafhankelijk technisch advies

 

Zie de externe adviesdiensten als opdrachtgever als een verlengstuk van uw eigen organisatie. Geef de maatschappelijke doelstellingen van de organisatie dus nadrukkelijk een plek in de opdracht. Vraag bij de keuze van uw installatie- en exploitatie adviseur ook naar de visie en ambitie van deze partij ten aanzien van duurzaamheid en circulaire economie. U kunt dan bepalen in welke mate de visie van de partij past bij uw eigen ambitie als opdrachtgever. Neem een maximale inspanning op duurzaamheid als essentieel onderdeel van de opdracht mee. U kunt bijvoorbeeld als randvoorwaarde stellen dat er een levenscyclusanalyse wordt gedaan van een technisch ontwerp (een belangrijk aspect bij het exploiteren van uw vastgoed), of u kunt expliciet benoemen dat een CO2 -voetafdruk wordt meegewogen in het advies, als dit van toepassing is.

 

Essentieel bij het opdracht geven tot een duurzaam, onafhankelijk ontwerpadvies is dat er draagvlak is binnen de eigen organisatie en bij alle publieke en private partijen die bij het project zijn betrokken(architecten, projectontwikkelaars, gemeente, toeleveranciers etc.) en zeker niet last but not least: de eindgebruiker! Stimuleer dat er al in de eerste fase van planvorming van een uiteindelijk op te leveren gebouw, ruimte is voor duurzaamheidsaspecten.

 

De DIA Groep heeft een trackrecord in duurzaam, onafhankelijk installatie, exploitatie advies en brandveiligheid advies. Wij Denken met u mee en Doen!