11-12-2023 | blog | Nieuwbouw, Renovatie, Smart Building, Brandveiligheid, Elektrotechnische Installaties, Werktuigbouwkundige installaties

Installatieadvies – wat is dat precies?

Een installatie adviseur is de architect van de installatietechniek. Hij vertaalt de wensen van een opdrachtgever tot iets wezenlijks/iets tastbaars; een onafhankelijk integraal installatieontwerp dat past in de huidige duurzaamheidseisen waaraan de installaties moeten voldoen. Dit ontwerp wordt doorgerekend om een optimale Life Cost Cycle LCC te creëren. Met de LCC worden de kosten van een investering volledig in kaart gebracht. Het is namelijk niet alleen relevant wat de kosten voor de aanschaf van een investering zullen zijn, maar ook wat de kosten voor het onderhouden en, aan het einde van de cyclus, de kosten voor vervanging van installaties zijn. Een goede installatie adviseur maakt de opdrachtgever op een onafhankelijke manier wegwijs in de wereld van waterinstallaties, verwarmingsinstallaties, elektrische installaties en meer.

 

Een installatie adviseur maakt een integraal ontwerp op het gebied van de gebouwgebonden installaties. Een gebouw moet “een goed comfort” bieden voor gebruikers en bezoekers. De installatieadviseur begint, net als een architect, met het stellen van vragen en goed luisteren. Dit is nodig om te weten wat de – specifieke – eisen en wensen zijn. Zo wordt achterhaald wát er precies behaald dient te worden aan het einde van de rit. Door een goed installatieadvies weet de opdrachtgever niet alleen vooraf waar men aan toe is op technisch- en financieel vlak. Ook zorgt de installatieadviseur dat de klant in staat is vergelijkbare concurrerende prijzen vanuit de markt, de leveranciers te krijgen. Er is in de vraagspecificatie immers heel precies omschreven en vastgelegd wát de aanbieders dienen te offreren en de kwaliteitsnormen waaraan installaties dienen te voldoen.

Een installatie adviseur neemt je mee in het ontwerpproces, zodat je de juiste keuzes maakt in het enorme aanbod aan installaties.  Een allround installatieadviseur biedt advisering en engineering voor gebouwgebonden installaties voor diverse installatieconcepten, bijvoorbeeld op het gebied van sanitaire-,  elektrische-, gas- en water-, verwarmings- en ventilatie installaties. Ook aspecten in een integraal ontwerp advies die aan bod komen zijn brandveiligheid en werktuigbouwkunde. Een ontwerp kan worden gemaakt voor verschillende types vastgoed:  voor woon- en utiliteitsgebouwen.

 

Energie, comfort, veiligheid, duurzaamheid, ruimte en licht. De  toegevoegde waarde van de installatieadviseur gaat verder dan concrete technische oplossingen. Waar het vakmanschap echt om draait? Een positieve totaalbeleving creëren voor de eindgebruikers van het gebouw.

 

Zo duurzaam en efficiënt mogelijk en altijd volgens de geldende wet- en regelgeving. Bij elektrotechnische installaties spelen doorgaans  de technische normen zoals NEN1010 en NEN 3140 een belangrijke rol. Bij werktuigbouwkundige installaties zijn het Bouwbesluit en aanvullende BENG normen factoren die de installatieadviseur in ogenschouw moet nemen.

 

De complexiteit binnen de installatietechniek neemt steeds verder toe. De branche staat mede door die ontwikkeling voor grote uitdagingen. Gebouwen worden steeds slimmer en je kunt als installatieadviseur steeds meer ontwerp oplossingen aandragen die resulteren in het feit dat het  instellen en optimaliseren van elektrotechnische installaties bereikt wordt. Je kunt bijvoorbeeld met sensoren de aanwezigheid van mensen bepalen en daar de inzet van de installaties op afstemmen. Zo kan onder meer energie worden bespaard  op de dagen dat veel mensen thuiswerken. Ook kun je met slimme algoritmes bijdragen aan een vermindering van de net congestie. Daarnaast komen er steeds meer innovatieve oplossingen voor het gebruik van zonnepanelen en energieopslag.

 

Grote verduurzamingsprojecten zijn complexe, veelomvattende vraagstukken met vele stakeholders en belangen. Om die projecten te kunnen doorgronden en in goede banen te kunnen leiden, is de rol die de installatieadviseur als “architect” en expert vervult, een belangrijke schakel in het proces: van prille aanvang tot oplevering en daarna als poortwachter vanaf ingebruikname tot en met onderhoud en einde van een Life Cycle van gebouwgebonden installaties.

 

De DIA Groep heeft haar sporen verdiend als betrouwbaar, onafhankelijk technisch adviseur op het gebied van installatie advies, exploitatie advies en brandveiligheid. Wij gaan graag het gesprek met u aan om ook uw vraagstuk naar tevredenheid op te lossen: wij Denken en Doen!