08-05-2024 | blog | Smart Building, Werktuigbouwkundige installaties, Elektrotechnische Installaties, Renovatie, Nieuwbouw, Verduurzamen

Installatietechniek en Bouw onlosmakelijk verbonden

De gebouwschil en de technische installaties bepalen samen of een gebouw het beste presteert als het gaat om duurzaamheid, comfort en gezondheid. Integraal bekeken, ziet “het beste” er vaak anders uit dan de optelsom van “het beste” uit elke discipline apart. Bij  sommige projecten is de bouwkundige kant leidend, steeds vaker echter zien wij dat ook de installatietechniek een leidende rol speelt. Veel tijd en energie wordt gestoken in het afstemmen van de bouwkunde en de installatietechniek. Het kan daardoor voorkomen dat de oplossingen van de verschillende disciplines elkaar uiteindelijk niet versterken. Dit kan leiden tot minder efficiëntie, faalkosten en opdrachtgevers die geconfronteerd worden met nog meer uitdagingen in plaats van het ontvangen van duurzaam, onafhankelijk installatie- en exploitatieadvies. Gebouwen moeten duurzaam en slim zijn, circulair en gezond, comfortabel en onderhoudsarm. De installatietechniek maakt een steeds groter deel uit van projecten. Het is niet meer het sluitstuk, maar is goed voor gemiddeld 50 procent van de aanneemsom. De installaties en de bouwschil samen bepalen of een gebouw wel of niet energieneutraal wordt, wel of niet aan de circulaire wensen zal voldoen. Die moeten dus goed op elkaar zijn afgestemd. 

 

BIM

 

De ontwerpfase is het ideale moment om de installatietechniek en bouw op elkaar af te stemmen. Met goede, eenduidige informatie in een 3D BIM-model breng je de afhankelijkheden, de raakvlakken en de mogelijke inconsistentie in het ontwerp in kaart. Daarnaast kunnen de processen worden gestroomlijnd in de tijd. BIM is het meest effectief als je BIM in de volle breedte toepast: van de technisch adviseur en de architect tot de E en de W en de betrokken aannemer.  Alleen met goede regie en eenduidige systematiek leidt BIM tot betere eindproducten, betere dienstverlening, lagere kosten en grotere klanttevredenheid.

 

Het virtuele gebouwmodel fungeert als een kennis- en informatiebron gedurende de hele levensduur van een gebouw, wat inzicht geeft in de Life Cycle Cost. Vooral na de realisatiefase is daar meer uit te halen dan dat nu gebeurt: in de exploitatiefase.  Een digitale replica van het gebouw – niet alleen van de eigenschappen, materialen en installaties, maar ook van de actuele prestaties en processen – biedt mogelijkheden om het fysieke gebouw te optimaliseren in de gebruiksfase. Het is te gebruiken om er voorspellend onderhoud mee te plannen, installaties automatisch bij te stellen en om het energiegebruik te verminderen. De processen van installatie – ontwerp, engineering, inkoop, uitvoering – zijn in principe hetzelfde bij installatietechniek als bij de daadwerkelijke bouw, maar toch lopen ze anders. De bouw koopt bijvoorbeeld op andere momenten in dan de installateurs. De bouwkundige kant gaat eerder over tot inkoop en werkt het ontwerp later verder uit. De installatie kant wacht wat langer met kopen, gaat eerst engineeren op detailniveau. Voorheen kon je met installaties nog het een en ander aanpassen als de bouwschil toch niet helemaal het gewenste effect had. Heden ten dage probeert men deze situatie vooral te vermijden. Het belang van de installatietechniek neemt toe en is in veel projecten zelfs leidend.

 

De DIA Groep is als onafhankelijk adviseur op het gebied van installatie advies, exploitatie advies en brandveiligheid een expert in het ontwerpen van een duurzaam, integraal ontwerp voor alle sectoren in de vastgoedmarkt. Renovatie of Nieuwbouw - de ingenieurs van de DIA Groep kennen de kneepjes van het vak op het gebied van elektrotechniek en werktuigbouwkunde. Wij Denken en Doen!

 

14 3