27-12-2023 | blog | Smart Building, Renovatie, Nieuwbouw, Werktuigbouwkundige installaties, Elektrotechnische Installaties

Integraal Installatie Advies

images2

Elke adviesvraag en elk ontwerpproces start met luisteren, vragen, doorvragen en onderzoeken. Elk gebouw is immers uniek. Wat zijn de wensen en eisen voor het gebouw? Hoe smart moet het zijn? Wat vinden gebruikers belangrijk? Wat zijn de eisen voor het binnenklimaat? Welke duurzaamheidsopgave ligt er? Door flexibiliteit en zekerheid in het technisch ontwerp mee te nemen, wordt het mogelijk te anticiperen op veranderingen gedurende de levenscyclus van het gebouw. Eigenaars en gebruikers moeten weten wat ze aan een gebouw hebben, welke prestaties zij nu en op de langere termijn mogen verwachten. Duurzaamheid en energieverbruik worden voor een belangrijk deel bepaald door de wijze waarop installaties worden aangestuurd en ingeregeld. Verder is de bezetting van een gebouw niet gebonden aan vaste tijden. Dit vraagt om oplossingen waarbij de installatie anticipeert op het gebruik en de bezetting van het object: bijvoorbeeld klimatiseren op maat. Immers cultureel vastgoed, onderwijsvastgoed en kantoorhuisvesting hebben te maken met een gebruikersprofiel dat niet 24/7 operationeel is en derhalve moeten installaties nauwkeurig afgestemd worden op het daadwerkelijk “verbruik”en de daarbij behorende tijdzones.

 

In een heel vroeg stadium moet de installatieadviseur nadenken over de integrale inrichting voor wat betreft alle gebouwgebonden technische installaties. Onafhankelijk, gedegen advies over gas, water, elektriciteit, verlichting, verwarming, luchtbehandeling- en ventilatie, sanitair, koeling, zonnepanelen en zonnecollectoren, WKO-systemen, warmteterugwinning, riolering en hemelwaterafvoeren. Dat is waar de markt behoefte aan heeft. Elk project start met de vraag welke integrale installatieconcepten binnen de bouwkundige randvoorwaarden passen. Ervaren ingenieurs beschikken over ruime ervaring en kennis en hebben een voorliefde voor het creatief inzetten van vernieuwende concepten. Omdat traditionele oplossingen vaak niet optimaal zijn, denken zij verder, breder en dieper. Ze nemen verantwoordelijkheid, voeren regie, begeleiden én controleren de uitvoering. Daarbij moet onder andere gekeken worden naar energielasten, comfort en exploitatiekosten. Inventarisatie van de eisen en wensen van de opdrachtgever en gebruikers van het gebouw. Wat is belangrijk? Welk ambitieniveau is er voor duurzaamheid, energiebesparing, binnenklimaat, comfort, levensduur en onderhoud? Deze inventarisatie leidt vaak tot een Programma van Eisen voor het ontwerpproces. En het financiële plaatje moet kloppen; daar zorgt de Life Cycle Cost berekening wel voor. 

 

Een integraal installatieadvies heeft minimaal 4 fases die doorlopen moeten worden om te komen tot een goed eindresultaat: voorontwerp, definitief ontwerp, werkomschrijving of bestek en de aanbesteding. Het is de rol en taak van het installatie adviesbureau om deze fases tot in detail uit te werken zodat de opdrachtgever een gebouw heeft dat voldoet aan alle ambities, wensen en eisen.

 

Het opleiden van experts tot Integraal Installatietechnisch Adviseur bestaat al sinds 2013. Tien jaar geleden was al zichtbaar dat de rol van de adviseur in de installatiesector sterk aan verandering onderhevig was door ontwikkelingen in de markt en ontwikkelingen zoals het Bouw Informatie Model (BIM), PPS, en ESCO. Daarom is de postbachelor opleiding “Integraal Installatietechnisch Adviseur” ontwikkeld. De installatiebranche heeft conform de vraag van de markt continu behoefte aan experts die in staat zijn om vanuit een integraal perspectief onafhankelijk te adviseren over het conceptueel ontwerpen, het realiseren en exploiteren van gebouwinstallaties. Deze adviseurs zijn in staat om inhoudelijke energie- en installatietechnische thema’s te verbinden met bedrijfskundige kennis. Zij kunnen opdrachtgevers adviseren over integrale oplossingen voor energievraagstukken, en kunnen knelpunten binnen projecten op installatietechnisch gebied oplossen. Ontwikkeling in kennis en professionaliteit blijft hiervoor tot op de dag van vandaag noodzakelijk.

 

De ingenieurs van de DIA Groep zijn uw gesprekspartner om tot een integraal, onafhankelijk installatie advies te komen…wij denken en doen!