21-05-2024 | blog | Verduurzamen, Smart Building, Werktuigbouwkundige installaties, Elektrotechnische Installaties, Nieuwbouw, Renovatie

INTEGRAAL ONTWERPEN BELANGRIJK

integraal2

Het KPVC (Kennisportaal Constructieve Veiligheid) streeft naar het borgen van constructieve veiligheid. Opvallend is het grote aantal doelgroepen dat het KPCV hier aanspreekt. Dit komt doordat constructieve veiligheid niet alleen de verantwoordelijkheid is van de constructeur die de sterkteberekeningen maakt, maar uitsluitend kan ontstaan door een samenwerking tussen alle betrokken partijen; van architect en ingenieursbureau tot bouwbedrijf, installateur en – eigenlijk de belangrijkste: de opdrachtgever. Samenwerking tussen architect, constructeur en installatieadviseur kan vaak  beter. Integraal ontwerpen is een prestatiegerichte benaderingswijze voor het (her)ontwikkelen van de gebouwde omgeving.

 

Installatietechniek wordt in de gebouwde wereld steeds belangrijker, door onder meer de hang naar duurzaamheid. Dit leidde in relatief korte tijd tot meer besturings- en gebouwbeheersystemen, monitoringsystemen en domotica, maar ook installaties voor het opwekken, verdelen en opslaan van hernieuwbare energie. Kortom: zwaardere hardware, waaronder warmtepompen, buffervaten, pv-panelen, en omvormers. De impact daarvan is tweeledig: enerzijds verhogen alle apparaten de belasting op de constructie van het gebouw. Anderzijds bepalen installaties een steeds belangrijker deel van de totale kosten waarmee soms de investeringen in andere onderdelen van het project onder druk komen te staan. Ook installatiedeskundigen komen voor nieuwe uitdagingen te staan. Binnen de utiliteitsbouw wordt een groot deel van de installatietechniek ondergebracht in hiervoor speciaal bestemde technische ruimtes. Samenwerken met de constructeur wordt dus steeds belangrijker om dit mogelijk te maken en de constructieve veiligheid te behouden. Zéker wanneer ook een architect ‘harde eisen’ heeft en de opdrachtgever geen concessies aan zijn budget wil of kan doen.

 

Het KPCV heeft een multidisciplinaire Taakgroep Installaties samengesteld. Deze groep heeft zich gebogen over de wisselwerking tussen het bouwkundig, constructief en installatietechnisch ontwerp. Daarbij zijn vragen gesteld als: Hoe zorg je ervoor dat deze deelontwerpen dezelfde tred houden en in de ontwikkeling van grof naar fijn steeds een samenhangend geheel vormen? Hoe voorkom je dat constructieberekeningen opnieuw moeten, omdat was gerekend met te lage belastingen door installaties? Hoe voorkom je dat in een (te) laat stadium blijkt dat sparingen in constructies te klein zijn gedimensioneerd? De antwoorden die deze taakgroep op vele vragen heeft geformuleerd, zijn verwerkt in zogenaamde”‘borgingsacties”. Het is de opdrachtgever die wel of niet kiest voor één integraal afgestemd bestek of technische omschrijving voor bouwkunde, constructies en installaties. Met de rol van de opdrachtgever is ‘samenwerking’ tussen de verschillende partijen een belangrijk punt. Zij zijn verantwoordelijk voor het verlenen van opdrachten onder de ontwerpende partijen die gelijkwaardig zijn én op elkaar afgestemd. Bovendien moeten zij zorgdragen voor tijd en middelen voor goede ontwerp coördinatie en -integratie. Met daarbij specifieke aandacht voor de wisselwerking tussen constructies en installaties.

 

Als je de tijd neemt om een goed integraal, duurzaam ontwerp te maken waar alle betrokken partijen hun beste kant laten zien en optimaal streven naar het complementeren van vakkennis en creatief denken, dan heb je in de uitvoerende fase vervolgens zoveel minder problemen en – het belangrijkste – realiseer je uiteindelijk gezamenlijk de beste oplossing. De beste oplossing voor de eindgebruiker van het gebouw!

 

De DIA Groep zorgt met DIA Installatie Advies voor slimme gebouwen die werken. Die gezond zijn en comfort bieden voor mensen. Die energiezuinig en zelfs volledig energieneutraal zijn. Wij adviseren met oog op onderhoud en beheer tijdens de exploitatie en nemen altijd de levensduurkosten mee. In een heel vroeg stadium denken wij na over de integrale inrichting van alle gebouwgebonden technische installaties.

==================================================================================

 

Het KPVC (Kennisportaal Constructieve Veiligheid) streeft naar het borgen van constructieve veiligheid. Opvallend is het grote aantal doelgroepen dat het KPCV hier aanspreekt. Dit komt doordat constructieve veiligheid niet alleen de verantwoordelijkheid is van de constructeur die de sterkteberekeningen maakt, maar uitsluitend kan ontstaan door een samenwerking tussen alle betrokken partijen; van architect en ingenieursbureau tot bouwbedrijf, installateur en – eigenlijk de belangrijkste: de opdrachtgever. Samenwerking tussen architect, constructeur en installatieadviseur kan vaak  beter. Integraal ontwerpen is een prestatiegerichte benaderingswijze voor het (her)ontwikkelen van de gebouwde omgeving.

Installatietechniek wordt in de gebouwde wereld steeds belangrijker, door onder meer de hang naar duurzaamheid. Dit leidde in relatief korte tijd tot meer besturings- en gebouwbeheersystemen, monitoringsystemen en domotica, maar ook installaties voor het opwekken, verdelen en opslaan van hernieuwbare energie. Kortom: zwaardere hardware, waaronder warmtepompen, buffervaten, pv-panelen, en omvormers. De impact daarvan is tweeledig: enerzijds verhogen alle apparaten de belasting op de constructie van het gebouw. Anderzijds bepalen installaties een steeds belangrijker deel van de totale kosten waarmee soms de investeringen in andere onderdelen van het project onder druk komen te staan. Ook installatiedeskundigen komen voor nieuwe uitdagingen te staan. Binnen de utiliteitsbouw bijvoorbeeld wordt een groot deel van de installatietechniek ondergebracht in hiervoor speciaal bestemde technische ruimtes. Samenwerken met de constructeur wordt dan dus steeds belangrijker om dit mogelijk te maken en de constructieve veiligheid te behouden. Zéker wanneer ook een architect ‘harde eisen’ heeft en de opdrachtgever geen concessies aan zijn budget wil of kan doen is de rol van de installatie adviseur evident.

 

Het KPCV heeft een multidisciplinaire Taakgroep Installaties samengesteld. Deze groep heeft zich gebogen over de wisselwerking tussen het bouwkundig, constructief en installatietechnisch ontwerp. Daarbij zijn vragen gesteld als: Hoe zorg je ervoor dat deze deelontwerpen dezelfde tred houden en in de ontwikkeling van grof naar fijn steeds een samenhangend geheel vormen? Hoe voorkom je dat constructieberekeningen opnieuw moeten, omdat was gerekend met te lage belastingen door installaties? Hoe voorkom je dat in een (te) laat stadium blijkt dat sparingen in constructies te klein zijn gedimensioneerd? De antwoorden die deze taakgroep op vele vragen heeft geformuleerd, zijn verwerkt in zogenaamde”‘borgingsacties”. Het is de opdrachtgever die wel of niet kiest voor één integraal afgestemd bestek of technische omschrijving voor bouwkunde, constructies en installaties. Met de rol van de opdrachtgever is ‘samenwerking’ tussen de verschillende partijen een belangrijk punt. Zij zijn verantwoordelijk voor het verlenen van opdrachten onder de ontwerpende partijen die gelijkwaardig zijn én op elkaar afgestemd. Bovendien moeten zij zorg dragen voor tijd en middelen voor goede ontwerp coördinatie en -integratie. Met daarbij specifieke aandacht voor de wisselwerking tussen constructies en installaties.

 

Als je de tijd neemt om een goed integraal, duurzaam ontwerp te maken waar alle betrokken partijen hun beste kant laten zien en optimaal streven naar het complementeren van vakkennis en creatief denken, dan heb je in de uitvoerende fase vervolgens zoveel minder problemen en – het belangrijkste – realiseer je uiteindelijk gezamenlijk de beste oplossing. De beste oplossing voor de eindgebruiker van het gebouw!

 

De DIA Groep zorgt met DIA Installatie Advies voor slimme gebouwen die werken. Die gezond zijn en comfort bieden voor mensen. Die energiezuinig en zelfs volledig energieneutraal zijn. Wij adviseren met oog op onderhoud en beheer tijdens de exploitatie en nemen altijd de levensduur kosten mee. In een heel vroeg stadium denken wij na over de integrale inrichting van alle gebouwgebonden technische installaties.