18-10-2023 | blog | Smart Building, Verduurzamen

Internet of Things IoT en gebouwgebonden installaties

IoT in buildings5

Het Internet of Things is een hulpmiddel voor mensen om slimmer en tegelijkertijd eenvoudiger te kunnen wonen en werken. Het IoT zorgt ervoor dat eigenaren en gebruikers over hun gebouw continu real-time informatie krijgen over de systemen en de installaties. IoT-sensoren zorgen voor een revolutie in vastgoed- en facility management door datagestuurde inzichten en slimme toepassingen om de gebruikerservaring te verbeteren. IoT-sensoren verzamelen belangrijke data van gebouwen en hun assets. Deze data kunnen een belangrijke rol spelen door waardevolle inzichten te verschaffen over bezetting, temperatuur, luchtkwaliteit en energieverbruik. Het kan belangrijke vragen beantwoorden, zoals bijvoorbeeld: hoe kan het energie- en waterverbruik worden gemonitord voor operationele besparingen en ESG-rapportages, hoe kunnen de energiekosten worden verlaagd, hoe kan het comfort voor de gebruiker, de werkplekervaring en het welzijn van de medewerkers worden verbeterd, hoe kunnen we zien welke ruimtes het meest worden gebruikt of juist onderbenut zijn?

 

Doordat IoT-sensoren antwoorden kunnen geven op bovenstaande vragen, kunnen vastgoed- en facility managers: de prestaties van gebouwen verbeteren, het energieverbruik verlagen, het comfort van de gebruikers verhogen, de werkplekervaring verbeteren en het welzijn van de medewerkers vergroten. IoT-sensoren brengen een verbinding tot stand tussen de fysieke aspecten van een gebouw, inclusief ruimtes en assets, en hun digitale tegenhangers die bekendstaan als digital twins. Door data van deze sensoren op het niveau van bedrijfsapplicaties te gebruiken, kan de dienstverlening op verschillende gebieden worden verbeterd. Denk bijvoorbeeld aan voorspellend onderhoud, optimaal ruimtegebruik en efficiënt energiebeheer. Deze aspecten behoren bij de tijdgeest van nu: hoe kunnen installaties in de gebouwde omgeving leiden tot duurzame oplossingen omtrent energieverbruik en Health & Well-being? Een slim gebouw waarin de installaties automatisch hun werk doen op basis van verzamelde data. 

 

Slimme Technologie

Slimme technologie die zaken logisch met elkaar verbindt en bijdraagt aan de beleving van de gebruiker komt helaas niet altijd meteen bij fase 1 van een installatie- en/of exploitatie advies voor nieuwbouw of renovatie van gebouwen aan de orde. In het gunstigste geval denkt de adviseur al mee over bijvoorbeeld de installaties voor luchtbehandeling, verwarming en koeling, verlichting en beveiliging, bij aanvang van het in werking treden van een projectteam. De specialisten op het gebied van gebouwautomatisering worden soms ook pas in een later stadium van het project aangehaakt. Niet om na te denken over de totale functionaliteit voor de gebruiker, maar simpelweg om de W- en E- installaties te automatiseren: te zorgen dat het werkt. Juist de onafhankelijke adviseur zal in nauwe samenwerking met alle belanghebbenden (eigenaar, architect, ontwikkelaar, aannemer, (eind) gebruiker enz.) tot een duurzaam integraal installatieadvies kunnen komen als deze de rol pakt van installatieadvies regisseur.

 

Een belangrijke vraag die we onszelf in elke ontwerpfase moeten stellen: welke slimme functionaliteiten zetten we in om straks de productiviteit, vitaliteit en tevredenheid van mensen in dit gebouw te optimaliseren én om de efficiëntie en duurzaamheid van het gebouw te verhogen? Daarnaast zal onderhoud van installaties ook door implementatie van IoT (sensoren) bijdragen aan een meer kostenefficiënte exploitatie van het gebouw; immers benodigd onderhoud aan installaties kan op deze manier in een eerder stadium worden gesignaleerd en benodigde actie kan op tijd worden genomen. Geen ad hoc onderhoud nadat het kwaad is geschied. 

 

Internet of Things – De ingenieurs van de DIA Groep zijn experts op het gebied van toepassing van IoT bij installatie-, exploitatie- en brandveiligheid advies. Duurzame, integrale ontwerp adviezen die hout snijden in de tijdgeest van nu.