26-04-2024 | blog | Nieuwbouw, Renovatie, Verduurzamen, Werktuigbouwkundige installaties, Smart Building, Elektrotechnische Installaties

Kansen voor warmte koudenetten
Mogelijkheden voor koudelevering met aquathermiesystemen met WKO

Door de klimaatverandering zal de verhouding van warmte- en koudevraag in gebouwen sterk veranderen de komende jaren, voornamelijk in de utiliteitsgebouwen. Volgens een schatting is de koudevraag van de gebouwde omgeving in Nederland nu circa 30% van de warmtevraag en kan dit oplopen tot circa 80% tot 2050. In de utiliteitsgebouwen kan de koelvraag zelfs groter zijn dan de warmtevraag in 2050. Door klimaatverandering zal de gemiddelde buitentemperatuur in Nederland stijgen. Dat betekent ook dat de jaarlijkse warmtevraag naar verwachting zal afnemen, terwijl de koelvraag naar verwachting zal toenemen. Bij utiliteitsgebouwen zien wij dat de impact van de toenemende koudevraag sterker is dan de koelbehoefte in woningen. Als utiliteitsgebouwen geïsoleerd zijn naar het geschikte niveau voor lagetemperatuurverwarming, op basis van de kengetallen van het Vesta MAISmodel (PBL, 2021), wordt de koudevraag 40% van de warmtevraag in het huidige klimaat.

 

Andere factoren die invloed hebben op de koudevraag

Er zijn meerdere aspecten die impact hebben op de toenemende koudevraag: — verstedelijking (Urban Heat Island Effect); — bevolkingsgroei; — gewenning aan gekoelde ruimtes; — vergrijzing; — strengere eisen voor gebouwen.

 

Koelnet configuraties met WKO en aquathermie

Een gesloten bronnet is een warmte- en koudenet dat dezelfde temperatuur heeft als de bron, vandaar de term ‘bronnet’. Voor zowel warmte- als koudelevering worden dezelfde twee leidingen gebruikt, namelijk één aanvoer- en één retourleiding. Dus de leveringstemperaturen van verwarming en koeling zijn van belang voor dit soort net configuraties. Een gescheiden warmte- en koudenet bevat in principe twee afzonderlijke netten: een koudenet en een warmtenet. In deze configuratie zijn de verwarming en koeling volledig gescheiden en daarvoor worden twee aanvoer- en twee retourleidingen aangelegd. De leveringstemperaturen zijn dus volledig flexibel en onafhankelijk van elkaar. WKO-netten met een aquathermiebron. WKO-netten zijn lage temperatuur warmtenetten en kunnen zowel warmte als koude leveren. Afhankelijk van de afgifte- en brontemperatuur wordt bepaald of er behoefte is aan een opwaarderingssysteem zoals een warmtepomp. De configuratie zonder een opwaarderingsysteem voor koeling, noemen wij een passief systeem, en de configuratie mét een opwaarderingsysteem voor koeling een actief systeem.

 

De DIA Groep is expert op onder andere het gebied van installatieadvies. In een heel vroeg stadium denken wij na over de integrale inrichting van alle gebouwgebonden installaties. Daarbij adviseren wij bijvoorbeeld ook over verwarming en koeling, WKO systemen en warmteterugwinning. Onafhankelijk, duurzaam installatie advies op maat!

wood warm glass wall tool instrum.2e16d0ba.fill 2100 2