23-11-2023 | blog | Elektrotechnische Installaties, Werktuigbouwkundige installaties, Integratie

Kleur bekennen - Het imago van de installatie adviseur

Een imago is in staat om positieve gevoelens en emoties op te wekken en de keuzes van gebruikers te beïnvloeden. Het imago ontstaat uit subjectieve percepties, die verband houden met de reacties van stakeholders en publiek op de specifieke kenmerken van in dit geval de installatie adviseur. Het imago is dus minstens even belangrijk als de kwaliteit van wat je aanbiedt. Een goed bedrijfsimago zorgt voor het bereiken van meer potentiële opdrachtgevers.

 

Het imago heeft een sterke invloed op het klantvertrouwen van de doelgroep. Hoe de buitenwereld jou ziet, wordt sterk bepaald door de woorden en daden van het bedrijf en haar medewerkers. En die worden op hun beurt weer sterk beïnvloed door de identiteit van de organisatie. De drijfveren, normen en waarden hebben een sterke uitwerking op het imago. Beken kleur!

 

Als belangrijke redenen om een installatie adviseur in te schakelen noemen we het volgende:

  • Het installatie ontwerp wordt opgesteld door een onafhankelijke partij;
  • De adviseur werkt multidisciplinair, er vindt onderlinge afstemming plaats tussen gebouw, de klimaat-, sanitaire- en elektrotechnische- installaties;
  • Door vanaf de start van een ontwerpproces  een installatie adviseur in te schakelen, kunnen de juiste systeem keuzes worden gemaakt en is het mogelijk installaties optimaal te integreren in een gebouw;
  • Een installatie adviseur heeft verstand van kosten en heeft oog voor het verschil tussen investering en exploitatie: Life Cycle Cost principe;
  • Met het advies neemt de installatieadviseur alle partijen mee om te komen tot een integraal, duurzaam ontwerpadvies: eigenaar, architect, aannemer, leverancier en de eindgebruiker.

 

Het imago van het installatieadviesbureau speelt bij de keuze van een opdrachtgever om met een  bureau in zee te gaan zeker een rol. Immers, puntje bij paaltje gaat het om een relatie van mens tot mens. En als het bureau de eerder genoemde positieve gevoelens en emoties kan oproepen bij een potentiële opdrachtgever, is de basis gelegd voor samenwerking. Het imago wordt onderbouwd door het trackrecord, de referentieprojecten van het bureau. Tevreden opdrachtgevers die als ambassadeur daarmee het imago ook versterken.

 

Bij de DIA Groep omschrijven wij onze identiteit en drijfveren als volgt. “Mensen moeten fijn kunnen wonen, werken, overnachten, eten, dansen, zingen, muziek luisteren of welke vorm van recreëren en tijdsbesteding dan ook kunnen ervaren. Vanuit werkgeluk helpen wij onze klanten met advies voor de meest optimale technische oplossingen. Omdat dingen beter kunnen: efficiënter, milieuvriendelijker, energiezuiniger, robuuster, goedkoper, slimmer, comfortabeler, duurzamer en toekomstbestendiger.”

 

Werkgeluk? Dat verwacht men misschien niet bij een ingenieursbureau. Maar het is wel onze creatieve energiebron om het beste voor de klant te bedenken en te realiseren. Elk project weer bekijken we met een frisse blik. De ingenieur als mens en het familiegevoel van ons team staan bij ons op één. We houden van ons werk, onze vrijheid en onze onafhankelijkheid: alleen zo komen we tot de meest optimale oplossingen. Vakexperts die bevlogen zijn in vastgoed techniek en graag met onze klanten in gesprek gaan. Van mens tot mens.