30-10-2023 | blog | Nieuwbouw, Renovatie, Elektrotechnische Installaties, Smart Building, Verduurzamen

Klimaatinstallaties – Met een gezond binnenklimaat de wintermaanden in

comfort allergenen plaatje3

De gebouwen van de toekomst zijn duurzaam, gezond én groen. De kabinetsdoelstelling om in 2030 45% en in 2050 95% minder CO2 uit te stoten heeft voor bedrijfs- en kantooreigenaren grote gevolgen. Dat vraagt om meer aandacht voor isolatie, ventilatie en systeemkeuzes voor warmteopwekking. Het binnenklimaat komt hoger op de agenda. Met de wintermaanden in zicht en daarbij het feit dat een goed binnenklimaat ook voor de wereldwijde pandemie al een belangrijk onderwerp was, maar door de pandemie scherper op het netvlies van iedereen kwam, krijgt het onderwerp nu nog meer aandacht. Dit aspect van gebouwgebonden installaties is zeer relevant.

 

Duurzaam verwarmen van een kantoorpand begint bij een goede isolatie. Een gebouw dat optimaal geïsoleerd is, heeft in de winter bij lagere temperaturen maar weinig warmte nodig om prettig in te kunnen werken. Steeds meer gebouweigenaren en gebruikers realiseren zich dat een gezond en comfortabel binnenklimaat belangrijk is. Een gezond binnenklimaat zorgt ervoor dat het welbevinden van de gebruikers toeneemt, het vermindert het ziekteverzuim en bevordert de mate van concentratie en productiviteit. Een gezond binnenklimaat is niet langer “een” post in het installatie advies ontwerp van een gebouw, maar een belangrijke voorwaarde en het kan bovendien leiden tot aanzienlijke energiebesparing.

 

Om het geheel van klimaatinstallaties goed gedocumenteerd te krijgen, hebben de brancheverenigingen NVKL (koeling), Binnenklimaat Nederland (ventilatie) en de Nederlandse Verwarmingsindustrie (verwarming) intensief samengewerkt en is een goede basis gelegd om het binnenklimaat te verduurzamen. In het zogenaamde onderhoudsbestek zijn normen vastgelegd gericht op het realiseren van een duurzaam en energiezuinig binnenklimaat. De algemeen bekende klimaatinstallaties zijn de airconditioning, cv-installatie en luchtbehandelingskast. Duurzame klimaatinstallaties als de warmtepomp, zonneboiler en warmte- en koudeopslag installatie winnen ook steeds meer aan populariteit.

 

Klimaatinstallaties beantwoorden - functioneel gezien - aan hun doel als ze voldoende vermogen hebben en zo in het gebouw en de ruimte zijn gepositioneerd dat ze geen nadelige effecten hebben op andere aspecten van het binnenmilieu. Daarvoor moet voldoende inbouwruimte op geschikte plaatsen beschikbaar zijn. Om blijvend aan de eisen te voldoen moeten de installaties bereikbaar zijn voor onderhoud en vervanging. Voor een gebouw dat in zijn functie of gebruik flexibel moet zijn, zijn flexibele of aanpasbare installaties nodig. Ook daarvoor is uiteraard een goede bereikbaarheid nodig.

 

BENG 1, BENG 2, scope bij klimaat installatieadvies

BENG 1 is een indicator voor de energiebehoefte van een gebouw voor verwarming en koeling. Het gaat daarbij om de hoeveelheid energie die nodig is om de temperatuur in het gebouw stabiel te houden. Daarvoor moet verlies van warmte of koude door transmissie of ventilatie gecompenseerd worden. Met warmteverlies– en koellastberekeningen wordt het benodigde vermogen berekend van de warmteopwekker, zoals een warmtepomp. BENG 1 wordt ook wel de schil indicator genoemd.

 

BENG 2 is een indicator voor de hoeveelheid fossiele brandstof die wordt gebruikt voor verwarming, koeling, warm tapwater en andere installaties. Hierbij gaat het om het totaal primair fossiele energieverbruik, bestaande uit zowel aardgas als elektriciteit. Om de BENG 2 zo laag mogelijk te houden, zijn zo efficiënt mogelijke installaties nodig. BENG 2 bepaalt in grote mate het energielabel van het gebouw en de Energie Prestatie Vergoeding (EPV).

Een gezond binnenklimaat is gebaseerd op duurzame, betrouwbare klimaatinstallaties. De senior adviseurs klimaatinstallaties bij de DIA Groep zijn voor opdrachtgevers continu bezig in diverse sectoren van de vastgoedmarkt met het ontwerpen van een oplossing waarbij onder andere de koppeling van energiebesparing en klimaatinstallaties toepasbaar wordt. De vertaling van techniek naar functie en voordelen voor klant en eindgebruiker heeft prioriteit bij het ontwerpadvies. En laten we wel zijn: een goed binnenklimaat in een gebouw leidt tot  Gezonde Gebouwen. Het binnenklimaat van een gebouw heeft een grote invloed op de gezondheid en het welzijn van de gebruiker. Daar hoort een klimaat installatie adviseur een steentje aan bij te dragen!