01-03-2024 | nieuws | Smart Building, Warmtewinning, Verduurzamen

Leidsche Rijn College aardgasvrij en energieneutraal

PXL 20240228 151906420.MP3

De oplossing voor de gebouwgebonden energievraag zoals de DIA Groep die heeft bedacht voor het Leidsche Rijn College: we combineren zonnepanelen voor stroom met zonnecollectoren voor warmte. Via de thermische zonnecollectoren slaan we warm water op in bassins onder de grond. Deze bassins dienen als seizoensbuffer: in de winter onttrekken we warm water en ’s zomers koel water. Het schoolgebouw gebruikt nu niet meer energie dan dat er zelf wordt opgewekt.

 

De Sportcampus in Leidsche Rijn is het eerste bestaande gebouw in Utrecht van zo’n grote omvang (meer dan 7.000 m²) dat volledig aardgasvrij en energieneutraal is gemaakt, zonder dat het stroomnet overbelast kan raken. Het gebouw waarin het Leidsche Rijn College en sporthal de Sportcampus zitten, heeft drie waterbuffers, ook wel seizoensbuffers genoemd, die werken als batterij.

PXL 20240228 151906420.MP2