28-04-2023 | blog | Renovatie, Nieuwbouw, Elektrotechnische Installaties, Werktuigbouwkundige installaties

Let u op levensduurkosten?

Van oudsher kijken we bij het ontwerpen van een nieuwe installatie vooral naar de hoogte van de investering: wat kost een installatie bij de aanschaf? Maar is dit wel de meest belangrijke vraag? Als wij duurzamere woningen en kantoren willen, met een lagere energiefootprint, dan is het verstandiger - zelfs noodzakelijker - dat we het vizier richten op de kosten van de totale levensduur. Ook omdat op deze wijze onze opdrachtgever pas echt de laagste prijs krijgt… . 

 

Veel, zo niet alles, draait in de installatiewereld nog steeds om de laagste prijs. Daarom zijn er installateurs (en adviseurs) die - in hun niet-aflatende ambitie om de scherpste offerte te realiseren - zich in hun calculatie beperken tot het uitsluitend noemen van de kosten van de aanschaf van de installatie. Helaas is een “goedkope” installatie gedurende zijn levensduur vaak niet de meest voordelige. Een eerlijker beeld geeft een offerte waarin ook rekening is gehouden met andere levensduurkosten, zoals onderhoud, energieverbruik, afschrijving, etc. Veel installateurs laten dit overzicht echter achterwege omdat het meer tijd en moeite vergt ze in kaart te brengen, maar ook omdat opdrachtgevers volgens hen “uitsluitend kijken naar de hoogte van de investering”. Het gevolg is dat projectontwikkelaars en gebouwbeheerders die hiervoor kiezen, gedurende de levenscyclus van hun goedkope installatie uiteindelijk veel meer betalen dan strikt nodig is. 

Life Cycle Cost

Financiële consequenties
Een goed voorbeeld is een fancoilunit. Door de vele bewegende onderdelen, kan deze bescheiden geprijsde installatie in gebruik (en dus onderhoud) echter duur zijn. Bovendien gebruikt zo’n ventilatorconvector relatief veel energie. En dat willen we juist niet meer. Het is ook om deze reden dat ik adviseer om bij offertes voortaan een totale doorberekening te presenteren. Als we de levensduurkosten van een installatie voor onze klanten zo laag mogelijk willen houden, dan moeten we al in het ontwerptraject de financiële consequenties van alle keuzes inzichtelijk hebben. Ook omdat in de beginfase van een project de invloed op de uiteindelijke exploitatiekosten het grootst is en de kosten van eventuele wijzigingen het laagst. 

Juiste beeld
Het vizier moet dus naar de lange termijn, in plaats van de korte termijn. Zeker als we duurzamer willen bouwen en installeren. We moeten af van de idee dat een opdrachtgever altijd kiest voor de laagste prijs. Als u de klant wijst op het totale plaatje, en hem of haar er tevens op attendeert wat de gevolgen zijn van de diverse keuzes voor het energieverbruik en de footprint, dan ontstaat niet alleen een transparanter - en eerlijker - beeld, maar vooral ook het juiste beeld. 
En daar heeft uw klant recht op. Bovendien zal hij het waarderen dat u met hem meedenkt en dat u hem helpt; op weg naar een energiezuinige en duurzame samenleving. En dat allemaal dankzij u.