29-03-2023 | nieuws | Elektrotechnische Installaties, Werktuigbouwkundige installaties, Verduurzamen, Renovatie

Monumentale panden en Techniek – Toekomstbestendige, duurzame oplossingen

csm header kovelswade 25a51f84ea4

Monumenten bepalen voor een groot deel het karakter van dorpen en steden. Daarom is het belangrijk dat ze toekomstbestendig gemaakt worden. De gemeente is het eerste aanspreekpunt voor het verduurzamen van een monument of pand met beschermd stads- of dorpsgezicht. Om zeker te zijn van de mogelijkheden voor het pand en de regels die daarbij gelden, is nauwe samenwerking vanaf het begin met de afdeling Monumentenzorg van de gemeente één van de eerste te nemen acties in het plan van aanpak. Al in de Nota Belvedère (1999) werd gepleit voor meer betrokkenheid van de vastgoedsector bij de (her)ontwikkeling van cultureel erfgoed. Deze sector kan een rol spelen vanuit haar maatschappelijke verantwoordelijkheid of vanuit het besef dat cultuurhistorie (kwaliteits)waarde toevoegt aan vastgoedontwikkelingen. 

 

Bij alle stappen komen er bij monumenten specifieke bouwkundige beperkingen en uitdagingen kijken. Daarnaast verschillen per gemeente de gestelde voorwaarden, regels en mogelijke beperkingen bij het verduurzamen van een monument. Gemeenten hebben vaak hun eigen richtlijnen voor onderhoudsplannen of restauratieplannen.

 

DIA groep bestaat uit een team van installatie- en bouwkundig ingenieurs die ervaring hebben bij het uitbrengen van een totaal ontwerp voor slimme installatie-technische oplossingen in monumentale panden. Oplossingen die toekomstbestendig zijn, maar ook reversiteit, indien nodig, bieden.

Duidelijke doelen moeten worden gesteld als het gaat om het te bereiken comfortniveau, energieverbruik en/of duurzaamheidsniveau

Als eigenaar van een monument komt er altijd een moment dat de installaties van het pand aangepakt moeten worden. Redenen om de installatietechnische werkzaamheden uit te voeren kunnen zijn:

  • voldoen aan wetgeving;
  • comfortverbetering c.q. verbeteren van het binnenklimaat;
  • energiebesparing en verduurzaming.

 

Cruciaal is te bepalen bij de visievorming wat de doelstelling is van het project en daar ook de installatietechnische aspecten aan te koppelen. Duidelijke doelen moeten worden gesteld als het gaat om het te bereiken comfortniveau, energieverbruik en/of duurzaamheidsniveau. Voor zowel de gebruiker als de bezoeker. Oplossingen waarbij monumentale waarden en installatie-eisen verenigbaar zijn. Het financiele aspect bij het doorvoeren van wijzigingen in het installatie-technisch spectrum is ook een belangrijke parameter: wat mag het kosten en wat levert het op?

 

De grote uitdaging bij het vervangen van installaties is het inpassen van alle benodigde techniek in het bestaande casco. Zeker als het interieur ook nog monumentaal is, zal het een hele uitdaging zijn om technische vereisten en monumentale randvoorwaarden met elkaar in evenwicht te brengen. In een vroeg stadium moet ook bekeken worden of sprake moet zijn van reversibiliteit van de moderne techniek. Kortom: een integraal ontwerp is de juiste weg voorwaarts. Dus niet beginnen met alleen de architect, maar zorg dat vanaf dag 1, installatietechnische-, klimaattechnische- en bouwfysische deskundigheid deel uitmaken van het ontwerpteam. DIA Groep is uw partner in dit traject vanaf de planvorming tot en met oplevering. Wij werken op basis van totale levensduurkosten al mee in het opstellen van de businesscase. Ook daarna blijven wij aangelijnd als adviseur die de controle van de installaties in nauwe samenwerking met de installateurs en leveranciers begeleidt.

 

Projecten waarbij DIA Groep haar expertise als installatie technisch adviseur heeft aangetoond zijn onder andere:

  • Stadsschouwburg - Theatergebouw
  • Domplein - Cultureel Centrum
  • Cereol - Directie Villa
  • Kovelswade - Ontmoetingsruimten begraafplaats
  • Poldertoren - Watertoren transformatie.