17-11-2018 blog

Next level engineering voor EPC=0,0

Een lage EPC-waarde halen is met de huidige stand van de techniek niet heel moeilijk. Er bestaan zelfs al gebouwen die compleet energieneutraal (EPC=0,0). Wel blijft het lastig om de laatste 20% aan EPC weg te krijgen. Daarvoor heb je next level engineering nodig, zeker als je ook nog eens te maken krijgt met beperkingen als een klein dakoppervlak.

 

Obstakels en oplossingen

Meestal vormt een te klein dakoppervlak of een te klein budget het grootste obstakel om de laatste procenten weg te werken. Het effect van elke ontwerpkeuze moet worden getoetst. Omdat verschillende maatregelen invloed op elkaar hebben, kunnen standaard inputgegevens om energiebesparing te berekenen niet worden gebruikt.

 

Terugverdientijd versus EPC

Naast warmteterugwinning komen er meer aspecten om de hoek kijken om de EPC-waarde naar nul te krijgen. Zo moeten de ontwerpers goed kijken naar de terugverdientijd van installatie-onderdelen. Bij ‘normale’ gebouwen gaan ontwerpers na of het gebruik van duurdere opties een goede keuze zijn als je kijkt naar de extra opbrengsten die ze met zich meebrengen. Maar als het dakoppervlak ontoereikend is beperkt dat ze bij elke ontwerpkeuze moeten controleren wat voor effect deze zou hebben op het aantal vierkante meter aan zonnepanelen. Neem bijvoorbeeld de isolatiewaarde. Met het oog op de terugverdientijd is het ideaal om deze op een Rc-waarde van 6.0 m2K/W te zetten. Maar om oppervlakte te besparen kan er gekozen voor een Rc-waarde van 8.0 m2K/W.

 

Perfecte plaatsing

Bij het optimaal plaatsen van zonnepanelen kan de keuze zijn de zonnepanelen op Oost-Westoriëntatie te plaatsen. Zo kunnen ze voor slechts 80% gebruik maken van de inval van de zon maar door een efficiëntere indeling en schaduwwerking kan er meer energie worden gewonnen.

 

Energiemonitoring

Als het gebouw is opgeleverd is een monitoringsperiode van belang om alles op elkaar af te stemmen. Als dit niet wordt gedaan zal het resultaat niet gehaald worden.
Er zijn inmiddels een aantal praktijk situaties waar EPC 0 is geavaleerd en het is haalbaar maar vraagt een next level engineer voor het behalen van succes.