16-10-2023 | blog | Integratie, Werktuigbouwkundige installaties, Elektrotechnische Installaties

Niet alleen talenten aantrekken, maar ook de huidige medewerkers behouden

team puzzelstukjes 1024 768.

Niet alleen talenten aantrekken, maar ook de huidige medewerkers behouden. Bij DIA groep een belangrijk onderdeel om ons adviseurschap in de vastgoedmarkt op het gebied van installatie- en exploitatie-advies en brandveiligheidsadvies goed te kunnen uitvoeren. Met experts en tevreden opdrachtgevers tot realisatie van mooie projecten komen. De disbalans tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt maakt meer dan ooit duidelijk dat productiviteit en het behalen van succes om mensen draait. 

 

Om medewerkers betrokken, ambitieus en geïnspireerd te houden moeten ze allereerst serieus worden genomen. Dat wil zeggen: er moet echt naar ze geluisterd worden. Daarnaast ondersteunen medewerkers ook elkaar in hun ontwikkeling en bepaal je samen binnen welke kaders je elkaar ook open en transparant op een respectvolle manier kan aanspreken. Een veilige omgeving creëren waarin mensen ruimte krijgen voor ontwikkeling, innovatie en creativiteit – waar ruimte is voor, en geleerd wordt van, fouten. De dynamiek in het team is bepalend voor het succes van het team en succes werkt motiverend. 

 

Een sterk werkgeversmerk kan alleen tot wasdom komen als het DNA van het bedrijf in doen en laten echt door alle collega’s in het team wordt ervaren en eigenlijk als een vanzelfsprekendheid wordt uitgestraald naar de buitenwereld. Een soort tweede natuur. Slogans bedenken kan leuk en catchy zijn, maar als ook maar één van de medewerkers zich er niet in herkent, dan gaat het niet werken. Wat vaak voorkomt bij installatie- en exploitatie advies, is het vinden van de juiste toonzetting binnen het gehele ontwerp projectteam met de andere partners zoals bijvoorbeeld de architect, de aannemer en de projectmanager. Iedereen bekijkt het gebouw vanuit zijn vakgebied en perspectief en heeft soms iets minder oog voor de andere disciplines. “Als je enige gereedschap een hamer is, zie je alles als een spijker”. Bouwprojecten zijn een samenhang van verscheidene vraagstukken. Het is opdrachtgevers om het even of een oplossing uit de bouwkundige, de installatietechnische of de organisatorische hoek komt. Ze willen simpelweg de beste, passende oplossing; een slimme combinatie van een duurzame integrale ontwerp en advies oplossing.

 

Wanneer er voldoende tijd en aandacht is besteed aan de samenstelling van het team van adviseurs, levert dat drie belangrijke voordelen op. Discussies gaan ten eerste over inhoudelijke zaken en niet over de personen. Ten tweede leiden de discussies tot het gezamenlijk vinden van oplossingen en niet alleen tot het constateren van een probleem. En ten slotte lopen de onderwerpen in de discussies parallel aan het project: discussies gaan op het juiste moment over de juiste zaken, met de juiste mensen aan tafel.

 

Als een team betrokken en geïnspireerd is, zal dat de kwaliteit van het vastgoedproject altijd ten goede komen. We bedoelen niet alleen ons eigen team, maar ook de kracht om alle betrokken stakeholders in het proces vanaf de integrale ontwerpfase tot en met de oplevering en de exploitatie te blijven inspireren en te blijven luisteren. Eerst Denken - dan Doen!