14-09-2019 | blog | Verduurzamen

Ontwerpen op basis van LifeCycleCost

Vastgoed in Nederland zal voor 2030 verduurzaamd moeten worden, vanuit de overheid worden sancties opgelegd als het vastgoed niet aan de wettelijke eisen voldoet. Wat betekent dit voor de gebouweigenaren? Welke investeringen moeten er gedaan worden om aan de eisen te voldoen?

 

In deze blog introduceren we de mogelijkheid om door middel van een Life Cycle Cost berekeningen diverse scenario’s voor het vastgoed door te rekenen. Mocht na het lezen van deze blog meer informatie benodigd zijn, neem dan contact met ons op om de mogelijkheden verder te bespreken.

 

De toepassing van Life Cycle Cost

Met Life Cycle Cost berekening bent u in staat technische onderbouwing te geven voor duurzame, integrale ontwerp oplossingen. Alle huidige, tijdrovende en zeer kostbare instrumenten om tot een onderbouwde ontwerpkeuze te komen worden in Life Cycle Cost samengebracht. Door de huidige duurzaamheidsambities en nieuwe aanbestedingsvormen kun je met Life Cycle Cost voor alle gebouwinstallaties snel en gedetailleerd ontwerpen realiseren.

 

Rekenmodel

Met het Life Cycle Cost rekenmodel wordt vanaf de start van het project integraal ontworpen. Het rekenmodel is een volwaardig ontwerpinstrument waarmee op ieder gewenst niveau de levensduurkosten van een gebouw bepaald kunnen worden. Door dit vanaf de start van het project integraal op te pakken ontstaat de mogelijkheid om te sturen op het minimaliseren van de levensduurkosten.

 

Niet alleen de installaties worden bekeken in het model maar ook de bouwkundige randvoorwaarden. Door de randvoorwaarden mee te nemen in het rekenmodel ontstaat er een realistischer beeld van de installatie kosten dan op basis van kostenkerngetallen.

Naar het de uitgebreide ontwerp oplossingen maakt de Life Cycle Cost berekening het mogelijk om alle ontwerpvarianten door te rekenen en financieel naar elkaar te leggen. Hierdoor worden in één oogopslag alle varianten goed met elkaar vergelijken. Het vergelijk is niet alleen uit te voeren op basis van investering maar ook op basis van energieverbruik en/of onderhoud.

 

Voordelen van Life Cycle Cost berekening door De Installatieadviseur

  • Bereken de levensduurkosten met één druk op de knop
  • Geschikt voor alle fases (ontwerp, realisatie en exploitatie)
  • Complete ontwerptool met ruim 600 parameters
  • Up-to-date investerings-, onderhouds- en energiekosten
  • Alle gebouw- en gebruikersinstallaties
  • Snel en effectief, in 4 stappen naar een complete LifeCycleCost
  • Betrouwbaar en onderbouwd, alle gegevens zijn inzichtelijk

 

Praktijkvoorbeeld

In de praktijk wordt Life Cycle Cost vaak toegepast in de oriëntatiefase. De eerste opzet tot het maken van duurzame ontwerpkeuzes voor de gebouwinstallaties. Hieronder een drietal uitgewerkte voorbeelden die met elkaar zijn vergeleken in het programma. Het centrale vraagstuk waarop het antwoordt is gevonden: wat is de meer investering ten opzichte van het bouwbesluit om de bestaande bouw, Energie Neutraal te maken?

Bovenstaand voorbeeld laat zien dat er in een zeer korte tijd veel inzicht is in verschillende duurzame ontwerpkeuzes. Zo kunnen er in het voortraject al snel doordachte keuzes gemaakt worden aan de hand van het toereikend budget.

 

De Installatieadviseur en Life Cycle Cost

De Installatieadviseur past in veel ontwerpen de Life Cycle Cost berekening toe. Wij maken gebruik van een tool van Life Cycle Vision en zijn een van de eerste gebruikers. Hierdoor is De Installatieadviseur één van de meest ervaren gebruikers van dit gevalideerde het rekenmodel. Wij kunnen voor u de volledige calculatie uitvoeren in alle fases. Met de kennis die wij bezitten over gebouw gebonden installaties en Life Cycle Cost heeft u in zeer korte tijd een duidelijk en goed onderbouwd ontwerp(en). Eventueel voorzien van onderhouds- en energiekosten.

 

Voordeel voor u is dat u een duidelijk overzicht ontvangt van de verwachten kosten, keuze uit het ontwerp wat het beste bij u past en u hoeft zelf niet te ontwerpen.

 

Wilt u meer weten over de toepassing van Life Cycle Cost berekening en wat De Installatieadviseur hierin kan betekenen neem dan contact met ons op.