20-12-2023 whitepaper

Ook bedrijven moeten van het gas af. Hoe zit dat?

Je hoort het steeds vaker: woningeigenaren die van het gas af gaan. Dat is namelijk goed voor het milieu en de portemonnee. Voor bedrijven is dat in wezen niet anders, maar er komt vaak meer bij kijken dan voor de gemiddelde rijtjeswoning.

 

In dit artikel besteden we daarom specifiek aandacht aan de vraag hoe je als bedrijf de transitie naar gasvrij vaste vorm geeft. Daarbij gaan we in op de specifieke voordelen, oplossingen, wetgeving en mogelijke obstakels om van het gas af te gaan.

Wat heeft de energietransitie jouw bedrijf te bieden?

De overstap van aardgas naar duurzame alternatieven brengt allerlei voordelen met zich mee voor bedrijven. Sommige pluspunten werpen nagenoeg direct hun vruchten af, maar andere voordelen hebben een meer indirecte – maar niet minder belangrijke – impact:

 

  • Kostenbesparing op lange termijn
  • Meer energiezekerheid
  • Verbeterd bedrijfsimago
  • Regelgevingsvoordelen
  • Wervingsvoordelen

 

Kostenbesparing op de lange termijn

De overstap op duurzame energiebronnen en technologieën brengt natuurlijk de nodige kosten met zich mee. Op termijn zul je echter zien dat de operationele kosten als gevolg ervan dalen. Dit komt in de eerste plaats door lagere energiekosten en daarnaast kunnen mogelijke subsidies of belastingvoordelen een rol spelen. Het is altijd goed om de verandering in verbruikskosten vooraf in te schatten. Laat je over de potentiële besparingen adviseren door experts.

 

Meer energiezekerheid

Het gebruik van fossiele brandstoffen lijkt misschien de meer veilige keuze, maar het tegendeel is waar. Niet alleen zijn de tarieven voor aardgas gevoelig voor schommelingen, maar er bestaat ook een risico op leveringsproblemen. Daardoor kan het zijn dat je veel meer moeten betalen dan vooraf geraamd. Met een gasvrije energievoorziening heb je die onzekerheid niet en ben je dus minder afhankelijk van externe factoren.

 

Verbeterd bedrijfsimago

Actief deelnemen aan de energietransitie kan een positieve impact hebben op het imago van jouw bedrijf. Duurzaamheid is een belangrijk thema met veel draagvlak onder klanten en ondernemers. Steeds vaker laten mensen hun keuze voor een bedrijf mede afhangen van de ecologische voetafdruk – of de plannen om die te verkleinen. De transitie naar gasvrije energie kan dus indirect veel positieve gevolgen hebben.

 

Regelgevingsvoordelen

Overheden over de hele wereld implementeren steeds strengere milieu- en energievoorschriften. Door proactief te handelen kan je potentiële toekomstige sancties voor zijn en kun je juist profiteren van subsidies of andere stimulansen. Verderop vertellen we je meer over de relevante wetgeving voor bedrijven.

 

Wervingsvoordelen

Veel werkzoekenden, vooral jongere generaties, geven de voorkeur aan werkgevers die zich inzetten voor duurzaamheid. Als je als bedrijf duidelijk werk maakt van de energietransitie, geef je blijk van goed werkgeverschap en vergroot je de kans dat nieuw talent voor jouw vacature kiest en niet die van de minder duurzame concurrent.

 

6 duurzame oplossingen voor een gasvrij bedrijf

Er zijn verschillende alternatieven voor aardgas die je kunt overwegen voor jouw bedrijf. Hierbij is het belangrijk om rekening te houden met de grootte van het bedrijf, de sector en de specifieke energiebehoeften. In veel gevallen is een combinatie van meerdere duurzame energieoplossingen het best. Wij nemen deze met je door.

1. Warmtepomp

De warmtepomp is zonder twijfel een van de bekendste alternatieven voor gas. Deze apparaten halen warmte uit de lucht, de grond of het grondwater en gebruiken deze om gebouwen te verwarmen. Ze zijn efficiënt en kunnen zowel voor verwarming als voor koeling worden gebruikt.

 

Houd er rekening mee dat er twee soorten warmtepompen verkrijgbaar zijn. Een elektrische warmtepomp werkt volledig op elektriciteit, waardoor je in principe volledig gasvrij het pand kunt verwarmen. Een hybride warmtepomp werkt in de basis ook elektrisch, maar wordt waar nodig (vooral op zeer koude dagen) ondersteund door een gasgestookte ketel. De hybride variant is dus niet ideaal – want niet volledig gasvrij – maar het is vooral interessant als het gebouw nog beperkt is geïsoleerd.

 

2. Zonne-energie

Zonnepanelen zijn in toenemende mate een effectieve manier om zelf gasvrij energie op te wekken. Niet voor niets zie je steeds meer daken en percelen die er geheel of gedeeltelijk mee bedekt zijn. Zorg dat je de zonnepanelen op een optimale manier installeert om er maximaal rendement uit te halen. Het ligt voor de hand om ze op het dak te plaatsen, maar het is ook zeer waardevol om ongebruikte stukken land hiervoor te benutten. Met gedegen advies weet je precies hoe je de stralen van de zon zo winstgevend mogelijk maakt.

 

3. Windenergie

Voor grote bedrijven kan het interessant zijn om te investeren in windenergie. In samenwerking met een energieleverancier is het mogelijk om op eigen land of in de omgeving windmolens te plaatsen, waarmee je zeer effectief stroom opwekt. Voor kleinere bedrijven is dit geen optie, maar je kunt wel tegen betaling windenergie afnemen van een energieleverancier.

4. Biomassa

Biomassa, een verzamelnaam voor materiaal van dierlijke of plantaardige afkomst, kan worden ingezet als alternatieve brandstof. Door dit te verbranden of vergassen kun je op duurzame wijze energie opwekken, al zijn er ook vraagtekens bij het duurzame karakter van biomassa.

 

5. Groene stroom afnemen

Wanneer je niet over de ruimte of middelen beschikt om zelf voldoende stroom op te wekken, kun je die ook (gedeeltelijk) afnemen bij een energieleverancier. Dit brengt uiteraard wel meer kosten met zich mee dan als je het volledig zelf opwekt, maar het is gegarandeerd gewonnen uit hernieuwbare energiebronnen, zoals wind, zon, water en biomassa.

 

6. Warmtenet

In sommige steden zijn er warmtenetten beschikbaar die restwarmte van industriële processen of afvalverbrandingsinstallaties gebruiken om gebouwen te verwarmen. Dit zorgt ervoor dat energie duurzaam wordt hergebruikt en je geen aardgas meer nodig hebt. Hoewel er nog niet veel wijken zijn aangesloten op een warmtenet, zal hier de komende jaren waarschijnlijk verandering in komen in het kader van de energietransitie. Via de gemeente is informatie hier informatie over te vinden.

 

Bonus: duurzaam van en naar werk

Je staat er misschien niet direct bij stil, maar de ecologische voetafdruk van jouw bedrijf blijft niet beperkt tot je bedrijfspand. Wil je echt werk maken van duurzaamheid en de ecologische voetafdruk van jouw bedrijf minimaliseren, dan moet je ook kijken hoe jouw personeel naar kantoor komt. Hoeveel werknemers komen bijvoorbeeld met de trein of hebben een elektrische auto?

 

Als werkgever kun je hieraan bijdragen door onder meer thuiswerken of reizen met de trein te stimuleren. Ook is het interessant om je wagenpark te elektrificeren. Elektrische auto’s met de naam van jouw organisatie erop zijn ook naar buiten toe een duidelijk signaal dat je duurzaamheid serieus neemt.

 

Waarom je niet wilt wachten met van het gas af gaan

De overheid heeft verschillende wetten en regels geïntroduceerd om bedrijven te stimuleren – of te dwingen – om het gebruik van aardgas te reduceren en uiteindelijk volledig over te stappen op alternatieve energiebronnen.

Het is daardoor voordelig om op korte termijn van het gas af te gaan en nadelig om er te lang mee te wachten. Wij nemen drie van de belangrijkste overheidsbepalingen met je door.

  • Klimaatakkoord: het Klimaatakkoord is een belangrijke basis voor veel van de duurzaamheidsinitiatieven en -regelgeving van de overheid. Het terugdringen van de CO2-uitstoot en het gebruik van duurzame energiebronnen is hierin een terugkerend thema. Al in 2030 wordt al veel verwacht van onder meer bedrijven richting de doelen. Veel regels en subsidieregelingen grijpen dan ook terug op het Klimaatakkoord.  
  • Energiebesparingsplicht: bedrijven en instellingen die veel energie verbruiken (vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgas per jaar) krijgen te maken met de energiebesparingsplicht. Deze bedrijven zijn verplicht om alle energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder uit te voeren en hier iedere 4 jaar over te rapporteren.
  • Energiebelasting en opslag duurzame energie- en klimaattransitie: voor het verbruiken van aardgas en elektriciteit uit niet-hernieuwbare energiebronnen moet je belasting betalen. De hoogte van deze tarieven hangt af van de hoeveelheden geleverde aardgas en elektriciteit. Dit dient als een financiële prikkel om het gebruik van aardgas te verminderen en over te stappen op duurzame alternatieven.

Obstakels in de energietransitie om rekening mee te houden

De voordelen en noodzaak voor het realiseren van de energietransitie mogen duidelijk zijn, maar er komt nog veel bij kijken om het succesvol door te voeren. Wij zetten op een rij waar je in ieder geval rekening mee dient te houden.

 

Initiële kosten

Om succesvol van het gas af te gaan als bedrijf moet je rekening houden met relatief hoge initiële kosten. Daar staat echter tegenover dat er vaak subsidie voor beschikbaar is, de kosten zich op termijn terugverdienen en je anders hoogstwaarschijnlijk te maken zult krijgen met boetes.

Optimale installatie voor maximaal rendement

Ook bij het installeren van duurzame oplossingen zoals zonnepanelen of een warmtepomp kan er veel verkeerd gaan, waardoor je niet (volledig) profiteert van de voordelen ervan. Een goede voorbereiding en professioneel advies zijn daarom essentieel om maximaal rendement te halen uit de verduurzaming van jouw bedrijf. Op onze site lees je hoe de DIA Groep met installatie advies kan helpen.

 

Terugverdientijd

Verwacht niet dat je al direct de vruchten kan plukken van de overstap naar gasvrije energie. Voor sommige technologieën kan het zeker een aantal jaar duren voordat je echt het rendement terug ziet.

 

Zorg voor een goede basis met isolatie

Als je als bedrijf zelf energie gaat opwekken, is het belangrijk dat het gebouw goed geïsoleerd is. Is dat niet het geval, dan gaat te veel van de opgewekte energie verloren en zal je er nooit het beoogde rendement uit halen.

 

Integratie met bestaande systemen

Aangezien er in ieder bedrijfspand al verschillende technische installaties bestaan, voor bijvoorbeeld ventilatie en verwarming, is het van groot belang dat nieuwe, duurzame energiesystemen goed geïntegreerd worden met de bestaande systemen. Met een grondige analyse van de bestaande installaties kun je deze waar mogelijk aanvullen en het maximale uit alle systemen halen.

 

Wil jij de transitie naar een gasvrij bedrijf ook vaste vorm geven?

Hoewel er veel winst te behalen valt met de overstap naar duurzame alternatieve voor aardgas, zit die transitie vol met valkuilen die succes in de weg staan. Met grondige analyses en gericht advies kun je die vermijden. DIA Groep staat je graag bij voor deze grote en complexe stap.

 

Onze ingenieurs en adviseurs gaan de uitdaging graag aan. Wij zijn het gewend om innovatieve oplossingen te bedenken voor onze opdrachtgevers om gebouwen duurzamer, aangenamer en gezonder te maken. Lees meer over hoe we dat doen, of leg direct jouw installatiezorgen of -vragen aan ons voor. Wij denken graag met je mee.

Neem contact met ons op

Stel een vraag

Wil je dat we je terugbellen of heb je een vraag?
Laat dan je gegevens achter.

Het is niet helemaal juist ingevuld, controleer de gemarkeerde velden en probeer het nogmaals.

Momentje...

Bedankt voor je interesse.
We nemen zo snel mogelijk contact met je op. 

Offerte aanvragen