04-03-2024 | nieuws | Nieuwbouw, Werktuigbouwkundige installaties, Renovatie, Smart Building, Verduurzamen, Elektrotechnische Installaties

Sportcampus Leidsche Rijn aardgasvrij en energieneutraal door waterbuffers - DIA Groep Installatie Adviseur

IMG 2

De Sportcampus in Leidsche Rijn is het eerste bestaande gebouw in Utrecht van zo’n grote omvang (meer dan 7.000 m²) dat volledig aardgasvrij en energieneutraal is gemaakt, zonder dat het stroomnet overbelast kan raken. Het gebouw waarin het Leidsche Rijn College en sporthal de Sportcampus zitten, heeft drie waterbuffers, ook wel seizoensbuffers genoemd, die werken als batterij. In de zomer wordt het water door de opgewekte energie verwarmd en ‘s winters wordt met dit warme water het gebouw verwarmd. op 28 februari 2024 werd het energieconcept officieel in gebruik genomen tijdens een feestelijk moment met wethouder Dennis de Vries (Vastgoed).

 

De DIA Groep is door de gemeente Utrecht als installatie adviseur ingeschakeld om deze duurzame oplossingen te ontwerpen. Om zo’n groot schoolgebouw energieneutraal te maken, is denkwerk nodig. Onze oplossing voor de gebouwgebonden energievraag: we combineren zonnepanelen voor stroom met zonnecollectoren voor warmte. Via de thermische zonnecollectoren slaan we warm water op in bassins onder de grond. Deze bassins dienen als seizoensbuffer: in de winter onttrekken we warm water en ’s zomers koel water. Het schoolgebouw gebruikt nu niet meer energie dan dat er zelf wordt opgewekt. Al jaren adviseert de DIA Groep de gemeente Utrecht over de verduurzaming van het vastgoed om de klimaatdoelen te halen.

 

Waterbuffers slaan warmte op

De warmte die nodig is voor de Sportcampus wordt opgewekt via 300 zonnecollectoren en opgeslagen in waterbuffers. De twee buffers, zo groot als twee wedstrijdzwembaden, zijn gevuld met water. Een derde buffer werkt als noodbuffer. In de zomer wordt het water door de opgewekte energie verwarmd en ‘s winters verwarmt het warme water het gebouw. De energie die nodig is voor het gebouw wordt opgewekt door 700 zonnepanelen. Ook energie om het gebouw te koelen, komt van de zon. De energie die overblijft wordt niet teruggegeven aan het stroomnet, maar ook als warmte opgeslagen voor de winter. Een speciale App houdt bij hoeveel energie er iedere maand wordt opgewekt en verbruikt. Dit is voor alle gebruikers zichtbaar via speciale dashboards, wat goed is voor de bewustwording.

 

Maatregelen om energie te besparen

Naast dit energieconcept is in het gebouw ook een smart building systeem toegepast en zijn alle lampen vervangen voor nieuwe ledverlichting die werken op sensoren. Hierdoor reageren de lampen op beweging en de hoeveelheid daglicht en gaan pas aan wanneer dat nodig is. Ruimtes die niet in gebruik zijn worden niet verwarmd. De sensoren meten naast het licht ook het CO2-niveau in de lokalen. Om de lucht gezond te houden gaat bij een te hoog CO2-niveau automatisch de ventilatie aan. Dit zorgt voor een prettig binnenklimaat, zodat leerlingen zich optimaal kunnen concentreren. Alle systemen samen zorgen voor een energiebesparing van 20 procent, een warmtebesparing van 10 tot 20 procent en voor minder CO2-uitstoot, wat goed is voor het milieu.

 

Wethouder Dennis de Vries (Vastgoed): “In Utrecht zetten we volop in op klimaat en duurzaamheid. Daarbij hoort ook dat we kijken hoe we ons eigen vastgoed kunnen verduurzamen. Ik ben hartstikke trots op wat we hier met de verduurzaming van de Sportcampus laten zien. Ik ken geen ander gebouw met dit innovatieve systeem. Het is niet alleen goed voor het milieu, maar draagt ook bij aan een prettige leeromgeving voor de leerlingen van het Leidsche Rijn College. Daarnaast maakt het jongeren bewust hoeveel energie er opgewekt wordt, hoeveel verbruikt wordt en hoeveel CO2 bespaard wordt. Dit laat zien wat verduurzaming in de praktijk betekent en ze ervaren dat een aangenaam klimaat bijdraagt aan hun eigen gezondheid. Hierdoor zullen zij zelf ook bewuster omgaan met energie en het milieu.”

 

Energiegebruik op het juiste moment

Energieopslag met waterbuffers is een goede manier om gebouwen van het gas af te krijgen. Het is efficiënter dan alleen gebruikmaken van zonnepanelen of windmolens. Wanneer opgewekte energie niet gelijk gebruikt kan worden, zorgt dit voor een tijdelijke piekbelasting op het stroomnet. En als de zon niet schijnt of het niet hard waait, is er een gebrek aan energie. Waterbuffers slaan de energie op, zodat die gebruikt kan worden op de momenten dat het nodig is. Het voordeel van waterbuffers ten opzichte van een traditioneel WKO-systeem is, dat de bodem minder beschadigd omdat ze minder diep de grond in hoeven.

 

Groen schoolplein helpt tegen opwarming

Door de aanleg van de seizoenbuffers moest ook het terrein rond de school worden aangepast. Ook hier is gekeken naar een klimaat adaptieve aanpak. Het terrein is opnieuw ingericht met veel bomen en groen zodat de ruimte rond de school ‘s zomers minder snel opwarmt. Het regenwater wordt niet via het riool afgevoerd, maar via speciale grind opvangbakken onder de grond, op een natuurlijke manier teruggegeven aan de bodem. Hierdoor blijven er geen grote waterplassen op het terrein staan, waardoor de leerlingen en docenten er pauze kunnen houden en altijd kunnen sporten.

 

www.diagroep.nl

 

=============================================================================

 

Noot voor de redactie:

 

Over de DIA Groep

Als een pand is opgeleverd, pas dan ondervind je de waarde van een goed installatie advies. Het werkt, het klopt, het staat. De DIA Groep is gedreven het maximale te bereiken in technische installaties. Onafhankelijk advies waarbij duurzame oplossingen centraal staan. Ons ingenieursbureau is er voor opdrachtgevers die vastgoed renoveren, ontwikkelen, onderhouden of beheren. Eerst Denken - Dan Doen!

 

 

Over de Sportcampus

In de Sportcampus zitten het Leidsche Rijn College en sporthal de Sportcampus. Het gebouw heeft een oppervlakte van bijna drie voetbalvelden en biedt onderdak aan 1.700 leerlingen. De Gemeente Utrecht en NUOVO Scholen hebben samen gezorgd voor het aardgasvrij en energieneutraal maken van het gebouw. Het gehele energieconcept is bedacht door de installatie adviseur (DIA Groep). Het warmte concept en de uitvoering van de waterbakken is van HoCoSto uit Zundert. Enappgy is verantwoordelijk voor het Smart Building systeem en de applicatie voor de monitoring.

 

Contactpersoon:

Roy de Bruijn - eigenaar DIA Groep

06-54683824