18-12-2023 | blog | Nieuwbouw, Renovatie, Elektrotechnische Installaties, Werktuigbouwkundige installaties

Technologie & Techniek

Alhoewel we het graag anders zouden willen zien, zit “technologie” niet per definitie in het DNA van Nederlanders.  Technologie – of de maakindustrie – heeft in Nederland niet de status die het verdient en vormt niet de basis van onze cultuur. Onze (ondernemings) cultuur is al eeuwenlang veel meer gericht op handel, diensten, landbouw en watermanagement.

 

Een laag bewustzijn van de snelheid van veranderingen en de context waarin die plaatsvinden(waarbij technisch onderwijs overigens key is), een lage inschatting van de snelle automatiseringskansen voor processen en installaties, stereotype opvattingen over leren en werken in de technieksector, sekse-stereotype associaties bij technische beroepsprofielen en een gebrek aan rolmodellen, zowel in het maatschappelijk debat als in de media. Deze factoren bemoeilijken een duurzame visie op de technologie en techniek cultuur. De grote opgaven waar we voor staan, vergen naast grotere investeringen, vooral een groter bewustzijn van de ontwikkelingen. Techwijsheid en technologie cultuur spelen daarbij een belangrijke rol.

De snelle ontwikkeling en toepassing van nieuwe technologie, waarbij onder andere machines zelfstandig nadenken, opdrachten van mensen uitvoeren en steeds meer digitale informatie beschikbaar komt, is nu in volle gang. Daar komt het aspect van de rol voor de techniek om de hoek kijken. Immers, technologie is het omzetten van harde, exacte wetenschap in techniek.

 

Wanneer wij het hebben over techniek, bedoelen we de sector waarin men werkt aan alle soorten apparaten en systemen. De technieksector is heel groot en opgedeeld in verschillende onderdelen. Het omvat verschillende beroepen in de bouw, ICT, natuurwetenschap en nieuwe ontwikkelingen. Maar de meeste technische vakmensen werken in de elektrotechniek,  installatietechniek en autotechniek. 

 

De geschiedenis van de techniek loopt ongeveer gelijk op met die van de ontwikkeling van gereedschappen en dergelijke, omdat die meestal nodig zijn voor het verrichten van technische handelingen. Met de ontwikkeling daarvan ontwikkelde zich simultaan ook steeds nieuwe technieken. Maar technieken gaan ook met de tijd op en af. Veel oude technieken worden niet of nauwelijks meer toegepast terwijl nieuwe zich ontwikkelen. Als we kijken naar de rol van techniek in het vastgoed kunnen we stellen dat aan het eind van het project de technisch adviseur moet aantonen dat zijn product aan de vooraf gestelde specificaties voldoet. Specificaties die worden ingegeven door o.a. de gebouweigenaar maar zeker ook de eindgebruiker. Alle stappen (denken en handelen) die een mens, een technicus, doet om tot een eindproduct te komen noemen we in aansluiting op bovenstaande techniek. Eindproducten – integrale duurzame adviezen op het gebied van elektrotechniek, werktuigbouwkunde en brandveiligheid -  hebben een constructie; een vorm, een werking en een functie omdat ze gemaakt worden voor een bepaald doel. Een constructie wordt bedacht (creatief) en ontworpen. De vorm, de samenstelling en de functies(s) worden berekend, getekend en geproduceerd.

 

Uitdagingen voor professionals in de techniek

Ingenieurs zijn verantwoordelijk voor het geven van innovatief, duurzaam  installatie- en exploitatie advies voor gebouwen waarin mensen wonen en/of werken. Ingenieurs staan in hun werk voor een aantal uitdagingen. Uitdagingen waarmee ze te maken krijgen, zijn bijvoorbeeld:

 

Op de hoogte blijven van de nieuwste technologische trends: de technologie evolueert voortdurend en ingenieurs moeten voortdurend op de hoogte zijn van de nieuwste trends; het is belangrijk dat ingenieurs up to date blijven, want de nieuwste technologie kan belangrijke voordelen bieden in termen van efficiëntie en productiviteit.

Innovatieve, duurzame oplossingen om complexe technische problemen te ontwikkelen: ingenieurs worden op hun vakgebied voortdurend met nieuwe uitdagingen geconfronteerd. Het ontwikkelen van vernieuwende duurzame oplossingen voor complexe technische problemen is van essentieel belang om de concurrentie voor te blijven en toegevoegde waarde te genereren voor opdrachtgevers. Het proces van het ontwikkelen van een nieuwe oplossing kan in een paar eenvoudige stappen worden onderverdeeld. De eerste stap is het identificeren van het probleem dat opgelost moet worden. Dit kan gedaan worden door met klanten te praten, de nieuwste technologieën te onderzoeken, en door met collega’s te brainstormen. Als het probleem eenmaal geïdentificeerd is, moet de ingenieur met een voorstel voor een oplossing komen. Dit kan op verschillende manieren, zoals het schetsen van ideeën en het schrijven van een integraal ontwerp.

 

Werken met een verscheidenheid aan stakeholders bij een vastgoedproject: ingenieurs werken meestal samen met een groot aantal belanghebbenden, die allemaal een andere mening kunnen hebben over de beste manier om een bepaalde taak te vervullen. Om succesvol te zijn, moeten ingenieurs door deze wateren navigeren en een manier vinden om alle belanghebbenden tevreden te stellen. Bij vastgoedprojecten is communicatie met de opdrachtgever/eigenaar, architect, aannemer, installateur en andere betrokkenen essentieel.

 

Omgaan met deadlines: Ingenieurs hebben vaak te maken met krappe deadlines. Dit kan een uitdaging zijn, want het kan moeilijk zijn om in korte tijd aan alle eisen geformuleerd in een PVE te voldoen. Door zorgvuldig en efficiënt te werken kunnen professionals een gedegen, onafhankelijk integraal ontwerp binnen gestelde deadlines leveren.

Het is een uitdaging voor ingenieurs om een hoge mate van nauwkeurigheid en aandacht voor details te handhaven, bijvoorbeeld op gebieden als civiele techniek en elektrotechniek, waar een kleine fout grote gevolgen kan hebben.

 

Het team van DIA Groep ingenieurs slaat de brug tussen technologie en techniek. Communicatief, creatief, innovatief en onafhankelijk. Wij denken en doen!