17-11-2019 blog

Ventilatiesystemen hebben nog veel ruimte om te groeien

Ventilatiesystemen kunnen beter! Dat is de conclusie die je wel kan trekken uit het onderzoek van Monicair, een project dat door verschillende instanties uit de installatie-industrie is opgezet. Benieuwd wat er nog meer in het rapport staat? Wij geven vast een samenvatting.

 

De resultaten

Bij renovatie en nieuwbouw wordt er veel aandacht besteed aan energiebesparing. Een ventilatiesysteem wordt dan dus uitgekozen op hoe energiezuinig hij werkt. Daarbij verliest de primaire functie, het verbeteren van de luchtkwaliteit in een woning, vaak een beetje uit het oog. Monicair (MONItoring and Control of Air quality in Individual Rooms) richtte zich op een iets andere tak van deze sport en deed onderzoek naar de praktijkprestaties van een systeem per kamer, om er zo achter te komen hoe je ventilatiesystemen in de toekomst kan optimaliseren. En wat blijkt? Woningen met een natuurlijke luchttoe- en afvoer scoren een onvoldoende als het gaat om ventilatievoud (het aantal keer per uur dat een ruimte gelucht wordt). Daardoor zit er dus vaak teveel koolstofdioxide in de lucht. Woningen met een mechanisch ventilatiesysteem scoren beter wat betreft ventilatievoud, maar de bewoners kunnen soms slecht omgaan met onder andere de geluidsoverlast van de apparaten.

 

Ventilatiesystemen kunnen beter, maar dat is niet de enige conclusie die je uit het Monecair-onderzoek kan trekken. Het totaal komt uit op negentien bevindingen, waarvan deze het belangrijkst zijn:

  • Voldoet uw ventilatiesysteem aan de regelgevingen? Jammer, dat biedt geen garantie op voldoende luchtkwaliteit.
  • De luchtkwaliteit onder woningen met hetzelfde ventilatiesysteem verschilt soms heel erg. Dit geldt vooral voor woningen met een natuurlijke luchttoevoer.
  • De praktijkprestatie van (deels) mechanische systemen zijn dus duidelijk beter. Vooral als ze gebruik maken van sensoren. We hebben het hier over de systemen C4c, D2,D5a, D5b, Dx, X1/C en X1/A.
  • Je zou zeggen dat woningen die kierdicht zijn gebouwd een betere luchtkwaliteit hebben. Nope! Dit heeft echter niks te maken met de kierdichtheid maar dat in luchtdichte woningen betere ventilatiesystemen zijn toegepast.

 

Zo liep het onderzoek

Monicair verzamelde een jaar lang alle informatie over onder andere de binnenluchtkwaliteit en temperatuur van meer dan zestig verschillende woningen. Dat werd gedaan door middel van sensoren en het uitlezen van apparatuur, wat uiteindelijk een database opleverde van meer dan honderd miljoen gegevens. Daarbij was het natuurlijk belangrijk dat het onderzoek een grote verscheidenheid aan ventilatiesystemen betrok. We hebben het hier over natuurlijke luchttoevoer via gevelroosters en mechanische luchttoe- en afvoer met warmteterugwinning.

 

Het hele Monecair-project is opgezet rondom luchtkwaliteit, maar het is erg lastig om die kwaliteit secuur te meten. De hoeveelheid koolstofdioxide is tegenwoordig een alom geaccepteerde indicator voor luchtuitwisseling in een ruimte waar mensen zijn. Monecair houdt zich met die gedachte aan een grenswaarde van 1200 parts per million (ppm).

En nu?

Dit rapport eindigt zéker niet in een of andere stoffige archiefkast. Sterker nog, de resultaten ervan worden gebruikt om een nieuwe regelgeving te formuleren omtrent ventilatie en bouwen. Daarnaast was het één van de doelstellingen van Monicair om praktijkgegevens te verzamelen die bruikbaar zijn voor de productontwikkeling door de fabrikanten die meededen aan het project. Je zou zeggen dat die ventilatiefabrikanten nu als gekken nieuwe systemen gaan ontwikkelen. Maar dat hoeft helemaal niet! In het onderzoek staan een aantal systemen beschreven die een goede binnenluchtkwaliteit opleveren. Bijkomend voordeel? Ze zijn ook nog eens erg energiezuinig!Wil je meer informatie over dit onderwerp? Neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op.

 

Bron: Lenteakkoord