25-05-2023 | nieuws | Renovatie, Verduurzamen, Werktuigbouwkundige installaties, Elektrotechnische Installaties

Verduurzaming Cultuursector - De oplossing door innovatieve installatie- en elektrotechniek.

Wat moet er gebeuren om te komen tot een verduurzaming van de culturele sector op het gebied van installatie- en elektrotechniek. En: Hoe kan deze sector bijdragen aan verduurzaming van de samenleving als geheel? De adviescommissie Raad voor Cultuur buigt zich over dit vraagstuk. Binnen de cultuursector zijn er al veel goede initiatieven die de ecologische voetafdruk van de sector terugdringen. Maar instellingen en makers lopen op tegen praktische en financiële grenzen. De stijgende energieprijzen, die de sector hard raken, maken de noodzaak tot verduurzaming alleen maar urgenter. Een oplossing kan gevonden worden in innovatieve installatie- en elektrotechniek.

 

Installatiebedrijven en de bouwsector

Iedereen doet zijn eigen stukje. De architect, de aannemer, de installateur. Dat is ook de reden dat er vaak fouten worden gemaakt. De faalkosten in de bouw lopen in de miljarden per jaar. Dat is jammer want alle competenties zijn in principe wel aanwezig. De kunst is deze competenties te integreren in een totaal ontwerp. Om zo te komen tot een constructief meedenkende en letterlijk meebouwende sector.

Volgens het rapport Innovaties over de sectorgrenzen 2010-2020 is het niet ondenkbaar dat installatiebedrijven de regiefunctie in het bouwproces overnemen van de bouwsector. De toegevoegde waarde van de bouw zit momenteel in de techniek, niet in de stenen eromheen. De installateur als bouwregisseur is geen toekomstvisie, dat gebeurt nu al. Het aandeel van installatietechniek in een gebouw of bouwwerk is nu al zo groot dat je eigenlijk een gebouw ook van binnen uit moet ontwerpen.

 

BIM

In de bouw, maar ook in de installatiesector, wordt veel verwacht van het werken met het Bouw Informatie Model, kortweg BIM. Dit is een digitaal 3D gebouwmodel waarin alle gegevens in het ontwerp-, bouw- en beheerproces volledig geïntegreerd worden zodat iedereen inclusief de opdrachtgever te allen tijde beschikt over de laatste details en de consequenties van ingevoerde gegevens in het totale bouwproces. BIM is misschien wel de belangrijkste innovatie van de laatste jaren. Door binnen BIM samen te werken aan een project kunnen de faalkosten in de bouw enorm verminderen. En let wel, toepassing van BIM is geen toekomstmuziek. De Rijksgebouwendienst en Rijkswaterstaat schrijven dit al voor bij hun aanbestedingen. Als de slag naar werken met BIM gemaakt wordt, dan stelt het de installatiesector in staat om hogerop te komen in de keten. Je moet juist achter het hele concept staan. Dat betekent samenwerken, kennis delen, meedenken, omarmen en partners zoeken die ook op dezelfde manier achter het totaalconcept staan. Dan kom je tot krachtig samenwerken en daadwerkelijk integraal bouwen.

Maar dit gaat allemaal niet vanzelf. Installatiebedrijven doen er goed aan zich de komende tijd te bezinnen over hun bedrijfsvoering. Want de maatschappij vraagt om een installatiebranche die in staat is zich in te leven in de klantvraag, te communiceren, constructief samen te werken en die bovendien proactief is in het aandragen van oplossingen. Innoveren zal daarom de komende tijd een veelbesproken onderwerp zijn.

Radartjes met een duidelijke, verbindende rol als Adviseur

Installatietechnisch partner in de cultuursector

Gemeenten spelen een belangrijke rol vervullen in de verduurzaming van de culturele sector. Enerzijds worden gemeenten namelijk veruit het vaakst benoemd als belangrijkste partner in het verduurzamingsproces. Anderzijds noemen organisaties het gegeven dat hun huisvesting eigendom is van de gemeente vaak als knelpunt bij de ambities om te verduurzamen. Naast de rol van gemeenten, spelen bij gebouwen in de cultuursector uiteraard ook de gebruikers en in veel gevallen ook omwonenden een belangrijke rol.

 

DIA Groep is uw partner in dit traject vanaf de planvorming tot en met oplevering. Dus niet beginnen met alleen de architect, maar zorg dat vanaf dag 1, installatietechnische-, klimaattechnische- en bouwfysische deskundigheid deel uitmaakt van het ontwerpteam. Wij pakken onze rol als bouwregisseur!

 

Culturele projecten waarbij DIA Groep haar expertise als installatietechnisch adviseur heeft aangetoond zijn onder andere:

 

TivoliVredenburg - Popcentrum

Stadsschouwburg - Theatergebouw