29-01-2024 | blog | Nieuwbouw, Renovatie, Verduurzamen

Verduurzaming, optimalisatie en vernieuwing hotel installaties

Postillion hotel3

Bezoekers aan hotels moeten dag en nacht comfortabel kunnen verblijven in de hotelkamer, de zalen, het restaurant, in de gym enz. Een onafhankelijke installatieadviseur is gesprekspartner bij nieuwbouw, renovatie en exploitatie waarbij de duurzaamheidsdoelstellingen op het gebied van energie-efficiëntie en reductie van CO2 emissies een belangrijk onderdeel vormen. Besparen op energie- en gasverbruik heeft sectorbreed hoge prioriteit.

 

Een hotel heeft een uitgebreid arsenaal aan installaties in huis zoals bijvoorbeeld verwarming, koeling, ventilatie, isolatie, verlichting en tapwater. Het samenspel van installaties moet leiden tot een bedrijfseconomisch rendabele oplossing zonder in te leveren op kwaliteit en duurzaamheid. Ook moet nauwlettend in het oog worden gehouden de zogenaamde Life Cycle Cost LCC; wat zijn de echte kosten van machines en installaties en wat is de levenscyclus daarvan? De LCC heeft uiteraard ook invloed op de exploitatiekosten. Immers, om op lange termijn kosteneffectief te kunnen handelen, moet berekend worden wat de extra kosten zijn bovenop de initiële investering in machines en installaties. Uit onderzoek is gebleken dat de operationele kosten de investeringskosten vaak overstijgen. Dit is een gevolg van de lange levensduur van een installatie en de steeds terugkerende onderhouds- en bedieningskosten. Wat de levenscycluskosten betreft, is ook de software van machines en installaties zeer belangrijk aangezien bijvoorbeeld updates of preventief onderhoud terugkerende kosten zijn.

 

Duurzaam toerisme wordt steeds belangrijker in de reisindustrie. Nu mensen zich bewust worden van de impact van hun reiskeuzes op het milieu, kiezen ze voor duurzame alternatieven, vooral als het gaat om hun accommodatie. Streven naar duurzaamheid als hotel kan helpen bij het aantrekken van een nieuwe generatie eco-bewuste bezoekers en hotelgasten die op zoek zijn naar een ervaring die ethisch, duurzaam en comfortabel is. Uit onderzoek van het NBTC (juli 2023) blijkt dat duurzaamheid voor meer dan 44 procent van de Nederlanders belangrijk genoeg is om daar tijdens de reis rekening mee te houden. Deze groep vindt het belangrijk om voorafgaand aan het boeken van de locatie al te weten of afval gescheiden wordt ingezameld, of er openbaar vervoer en fietsvervoer is, en of er sprake is van energiebesparing en duurzame energie. Bovendien zegt 54% van de gebruikers van Booking.com dat ze filteren op duurzaamheid, nu die mogelijkheid er is.

De duurzaamheidstransitie in de hotelsector komt wellicht niet snel genoeg op gang. Overheidsregels zoals die gelden voor kantoren zijn er niet, terwijl hotels veel energie verbruiken. Eigenaren en exploitanten werken daarnaast vaak los van elkaar op duurzaamheidsgebied. Dat blijkt uit onderzoek van vastgoedadviseur Colliers die veertien hotelpartijen interviewde die samen 119 hotels bezitten of exploiteren. Er is veel onduidelijkheid over de duurzaamheidsprestaties van de hotelsector. Zo is het onbekend hoeveel hotels in Nederland op dit moment een energielabel hebben. Hotelpartijen vinden certificaten zoals Green Key belangrijker. Wereldwijd zijn er ongeveer 200 certificaten, allemaal met eigen criteria. Ook zijn er talloze boekingssites die duurzaamheid op een andere manier inzichtelijk maken. Deze wirwar aan keurmerken maakt het voor hotel ondernemers lastig om te bepalen waar ze voor moeten kiezen. Er is behoefte aan één keurmerk voor de hele internationale hotelsector.

 

Hoteleigenaren en exploitanten vinden duurzaamheid wel degelijk belangrijk en hebben elk hun eigen focuspunt. Zo kijkt de eigenaar vooral naar het vastgoed en zet in op het terugbrengen van het energieverbruik met bijvoorbeeld ledverlichting, zonnepanelen en bewegingssensoren. De exploitant richt zich op de operatie en kiest voor bijvoorbeeld het verlagen van het waterverbruik en het afval. Een duurzaam hotel vraagt om meer dan energiezuinige installaties of het vaker gebruiken van handdoeken. De verschillende focus van eigenaar en exploitant beïnvloedt het beperken van de verdere vergroening. Gezamenlijk optrekken is nodig om de verduurzaming te versnellen. Dan gaat het om de route bepalen naar het Parijs Akkoord, de afstemming over de noodzakelijke investeringen en bepalen wie welk deel van de rekening oppakt. Om de klimaatdoelstellingen te halen, kunnen eigenaren en exploitanten veel doen. Sturing vanuit de overheid is daarvoor nodig. Kantoren scoren beter op duurzaamheidsgebied, omdat hier wel regelgeving is. Duidelijke wetgeving met concrete doelen richting 2050 is essentieel om de hotelsector in beweging te krijgen.

 

Al meerdere jaren ondersteunt, ontzorgt en adviseert DIA Exploitatie Advies Postillion Hotels Nederland op installatietechnisch vlak. Wij gaan graag ook met u het gesprek aan over onafhankelijk advies want het kan altijd efficiënter, energiezuiniger, stiller, comfortabeler, robuuster, duurzamer en goedkoper.