22-01-2024 | blog | Nieuwbouw, Renovatie, Werktuigbouwkundige installaties, Elektrotechnische Installaties, Warmtewinning, Verduurzamen

Wonen zonder gas, maar hoe zit het met onze werkruimte?

kantoor gasloos3

Nederland werkt aan een energiesysteem waarbij nauwelijks nog CO2 vrij komt. In 2050 moet de energievoorziening bijna helemaal duurzaam en CO2-neutraal zijn. De regeringsleiders van de Europese Unie (EU) hebben in december 2020 afgesproken te streven naar een Europees CO2-reductiedoel van 55%. Een overgang naar een duurzame energievoorziening is belangrijk om klimaatverandering tegen te gaan. Ook zijn er in Nederland steeds minder fossiele brandstoffen, vooral aardgas, beschikbaar.

 

Maar hoe zit het eigenlijk met bedrijven?

Duurzaam verwarmen van een kantoorpand begint bij een goede isolatie. Een gebouw dat optimaal geïsoleerd is, heeft in de winter bij lagere temperaturen maar weinig warmte nodig om prettig in te kunnen werken. Met het isoleren van de gevel en het dak en het aanbrengen van HR++ glas zijn er grote winsten te behalen op het gebied van duurzaam verwarmen.

 

Duurzaam verwarmen zonder aardgas

Per 1 januari 2023 is bepaald dat elk kantoor groter dan 100 m2 minimaal over energielabel C dient te beschikken. Dit betekent een Energie-Index van 1,3 of beter. En voldoet het pand niet aan deze eisen, dan mag  het pand per 1 januari 2023 niet meer als zodanig, als kantoor, worden gebruikt. Deze verplichting is opgenomen in het Bouwbesluit 2012.

 

Bedrijven ook aardgasvrij

Het bedrijfsleven is een belangrijke partner voor de Rijksoverheid op weg naar een CO2-vrije energievoorziening. Daarom stimuleert de Rijksoverheid bedrijven om te investeren in duurzame energie voor de toekomst met: warmte uit duurzame stroom of biogas, warmte uit de bodem die in de zomer is opgeslagen, warmte uit diepere aardlagen, warm water van zonneboilers, elektrische warmtepompen, stadsverwarming via warmtenetten vervangen de vertrouwde cv-ketel op gas.

 

Alternatieven voor aardgas

Om een bedrijfspand duurzaam te verwarmen zijn er verschillende alternatieven: diverse elektrische oplossingen, een warmtepomp, warmtenetten en groen gas.

 

Elektrische oplossingen

Bij nieuwbouw van een pand is het een stuk gemakkelijker zonder gas te bouwen dan in een bestaand kantoorgebouw. Een bedrijfspand kan zo gebouwd of verbouwd worden dat er geen gasaansluiting meer nodig is. Duurzaam en comfortabel verwarmen vindt dan plaats door middel van een elektrische warmtepomp. De stroom wordt afgenomen bij de energieleverancier: een contract voor gas is niet meer nodig. Nog duurzamer is het zelf opwekken van duurzame stroom voor de warmtepomp door middel van zonnepanelen op het dak van het kantoorpand. Dit maakt het bedrijfspand energieneutraal en het is tevens kostenbesparend.

 

Hybride warmtepomp

In het geval van een hybride oplossing wordt een warmtepomp gecombineerd met een andere brandstof; een hybride warmtepomp. Het kantoorpand wordt hiermee volledig elektrisch verwarmd. En soms, op hele koude dagen, in combinatie met de hr-ketel. Andere hybride oplossingen zijn een pelletkachel en infraroodverwarming als alternatief op hele koude dagen en infraroodverwarming als bijverwarming in ruimtes die tijdelijk verwarmd dienen te worden.

 

Warmtenetten

Met een warmtenet verbindt u de warmtebron en de gebruiker van die warmte. Een warmtenet is meer dan alleen een systeem van leidingen. Warmte uit biomassa, oppervlaktewater, afvalwater, aardwarmte en restwarmte kan gebruikt worden voor de verwarming van gebouwen. Het warme water gaat naar de radiatoren in het pand, die je aan en uit kunt zetten. Warmtenetten zijn al op veel plekken in ons land beschikbaar. Naar verwachting kan hopelijk ongeveer de helft van Nederland voor 2050 aangesloten worden op een warmtenet. Naast warmtenetten neemt voor gebouwen ook de vraag naar koude toe. Dit kan via een koudenet geleverd worden. Het kan zeer efficiënt zijn om beide netten samen te voegen, zeker in situaties waarin de aanleg gecombineerd kan worden.

 

Groen gas

Groen gas is de duurzame variant van aardgas en wordt gemaakt door biogas op te waarderen tot het dezelfde kwaliteit heeft als aardgas. Groen gas wordt schoon geproduceerd en is hernieuwbaar. De herkomst van groen gas is dus duurzaam. Daarom is het een goed alternatief voor aardgas. De meest voorkomende vorm van groen gas is biogas: dit wordt gemaakt uit organisch afval. Andere vormen van groen gas die nog in ontwikkeling zijn, zijn waterstof en synthetisch gas. Groen gas is maar beperkt beschikbaar. Daarom zal dit alleen gebruikt worden in situaties waarbij de andere opties (gasloos, waterstof of synthetisch gas) niet mogelijk zijn. Denk hierbij aan monumentale panden of panden in buitengebieden waarbij verbouwing lastig is. Het ‘groene gas’ dat energieleveranciers aanbieden is CO2-gecompenseerd gas. Dit is aardgas waarbij de milieuschade wordt gecompenseerd door bijvoorbeeld bomen te planten.

 

De voordelen van gasloos ondernemen

Investeer je in een warmtepomp en zonnepanelen, dan kun je zelf het bedrijfspand geheel energieneutraal maken. Duurzame energievoorziening is een investering, maar deze wordt terugverdiend. Ook zijn er verschillende subsidies beschikbaar voor ondernemers die willen investeren in duurzame warmte-technieken.Duurzaam ondernemen is altijd goed: sociaal voor de werknemers, sociaal voor de maatschappij waarin wij leven en met het oog op de volgende generaties die ook willen leven op een planeet waar de drie P’s (people, planet, profit)  van duurzaamheid in balans zijn en blijven. Een situatie waarin elk bedrijf de economische vatbaarheid, milieuvriendelijkheid en sociale verantwoordelijkheid hoog in het vaandel heeft!