Schermafbeelding 2023 02 16 om 14.15.

Marcia A.M. Schless

Adviseur Marketing & Communicatie

Communicatie = Ontvangen & Zenden

"Goed communiceren betekent vooral ook goed luisteren. Niet alleen “zenden” maar ook overschakelen op “ontvangen” als de ander behoefte heeft om iets te zeggen of te vragen.
De DIA Groep - Eerst denken, dan Doen – de essentie van goed luisteren naar de wensen en behoeften van onze opdrachtgevers om maatwerk te leveren en mooie projecten te realiseren.

Communicatie in optima forma…dat is verbinden. Van mens tot mens, van project tot project. En dat doen wij binnen de DIA Groep elke dag, met veel plezier en passie."


De match heeft de toon gezet!

In 2023 heb ik de weg gevonden naar DIA Groep. Mijn eerste indruk die ik via de website kreeg, gaf mij direct het gevoel van een heel gedreven team mensen die allemaal met een duidelijke reden voor DIA Groep gekozen hebben; de balans tussen keihard werken met z’n allen op een professionele manier en daarnaast ruimte voor eigen verantwoordelijkheid pakken en ook krijgen. Het kennismakingsgesprek met Amy, Roy en Ricardo was relaxed en meteen een match en wat hadden we veel gezamenlijke relaties in het vastgoed. We bleven maar doorpraten. Super leuk en toen ik de deur uitliep was onze samenwerking beklonken.

 

Wat betekent vastgoed voor mij?

Ik ben inmiddels al meer dan 25 jaar werkzaam in het vastgoed. Je kan dus wel zeggen dat vastgoed in mijn DNA zit. De diverse invalshoeken vanuit projectontwikkeling, investeerders, de publieke partijen en zovele private partijen en adviseurs die elk hun steentje bijdragen, hebben mij nu al jaren in de ban. Wat ik wilde uitbreiden in mijn ervaring was meer diepgang en kennis over de technische kant van onze markt. DIA Groep “installatie- en exploitatie advies” laat mij zien dat ik nog veel kan leren.

 

Maatschappelijke verantwoordelijkheid

Dat duurzaamheid en breed ESG enorm van belang zijn voor alle gebouwen die worden ontwikkeld, staat buiten kijf. Door mijn rol binnen het Blue Building Institute Europe steek ik veel tijd en energie in het creëren van een goede leef- en werkomgeving, juist ook voor toekomstige generaties. DIA Groep heeft hierin dus ook een belangrijke maatschappelijke rol; als experts op het gebied van installatie techniek en exploitatie advies dragen wij zo ook bij aan het optimaliseren van het leefklimaat in gebouwen. De gebruiker staat voorop!

 

Communiceren is goed luisteren en niet alleen zenden

Mijn specialiteit is Marketing & Communicatie. Hoe beter er intern en extern wordt gecommuniceerd, hoe beter doelstellingen kunnen worden bereikt. Immers, als we elkaar duidelijk kunnen vertellen waar we mee bezig zijn, informatie bij elkaar ophalen en ook de tijd nemen om te luisteren naar elkaar, dan zal het beoogde gezamenlijke doel snel duidelijk worden en zullen alle neuzen één kant op gaan wijzen. Communiceren draait om verbinden, om mensen, respect en transparantie. De slogan “Eerst denken – Dan Doen” die ons bedrijf zo hoog in het vaandel heeft, impliceert een denktank die bestaat uit onze opdrachtgevers en onze experts, die door goede onderlinge communicatie de uitdaging voor een project samen aangaan…en dan krijg je mooie, betekenisvolle projecten. Sympathie en deskundigheid uitstralen en waarmaken, onze dienstverlening continu aanpassen aan wat de markt van ons vraagt; dat is het team van Dia Groep. Leuk dat ik daarvan deel uit mag maken!