Begraafplaats, Rijksmonument - goed geventileerde verblijfsruimte - een beleving van comfort en rust

csm header kovelswade 25a51f84ea5

Begraafplaats Kovelswade Utrecht, Rijksmonument

  • Type gebouw: Begraafplaats
  • Specialisme: Installatie Advies
  • Opdrachtgever: Gemeente Utrecht, VGU
Utrecht RM514301 Kovelswade ontvangstgebouw noordzijde

Begraafplaats Kovelswade

Het bestuur van de gemeente Utrecht heeft als opdrachtgever DIA Groep ingeschakeld als technisch adviseur voor het aanpassen van Rijksmonument Kovelswade. De gemeente heeft de ondergrens bepaald van hun panden die behoren tot het primaire proces ingevolge het Bouwbesluit 2012 bestaande bouw.

In detail is Dia Groep in het voorjaar van 2022 benaderd door VGU (Vastgoedorganisatie Utrecht), de eigenaar van deze unieke locatie, met het verzoek om een duurzame, slimme ventilatie oplossing te ontwerpen voor de aula, koffiekamer en familiekamer. Gezien het persoonlijke karakter dat deze locatie met zich meebrengt, zowel als Rijksmonument als de functie van een begraafplaats,  is het van groot belang dat onze experts naast terdege vakkennis ook nauwlettend in het oog houden dat de persoonlijke beleving van de bezoekers zoals comfort, rust en een goed geventileerde verblijfsruimte, bij het vinden van de beste oplossing centraal staan.   

 

DIA Groep heeft reeds eerder technische ontwerpen t.a.v. ventilatie gemaakt voor 2 andere begraafplaatsen in de gemeente Utrecht, te weten Tolsteeg en Daelwijck.  Met respect voor het monument moeten we goed in de gaten houden dat de ventilatie geen inbreuk maakt op de bestemming van deze ruimtes. Geluidsoverlast door ventilatie is uit den boze. Daarnaast dient uiteraard rekening te worden gehouden met de beperkingen die een rijksmonument met zich meebrengt.

 

Wij proberen een oplossing te vinden die ook omkeerbaar moet zijn (dat is een voorwaarde bij aanpassingen in een rijksmonument; je moet terug kunnen keren naar de originele staat) en voor elke bouwkundige verandering moet op voorhand vergunning worden aangevraagd. Onze experts hebben veel ervaring in het vergunningstraject binnen de semi overheid.

Het leidt geen twijfel dat de grootste uitdaging zit in hoe je lucht van buitenaf het gebouw in krijgt zonder drastische aanpassingen in de monumentale schil. De uiteindelijke oplossing zal DIA groep voorleggen aan de Monumentencommissie van de gemeente Utrecht. De goedkeuring voor een goede ventilatie oplossing ligt in handen van deze Monumentencommissie.