De Plantage

De Plantage - Een multifunctioneel gebouw energiezuinig voor nu en de toekomst

  • Type gebouw: Multifunctioneel gebouw
  • Specialisme: Installatie Advies
  • Opdrachtgever: Gemeente Soest

De Plantage - Multifunctioneel Gebouw

DIA Groep wordt door de gemeente Soest vaak ingehuurd als expert op het gebied van duurzame, slimme installatie-technische vraagstukken. Er is binnen de gemeente een afdeling die zich bezighoudt met beheer- en herontwikkeling van vastgoed. De samenwerking tussen ons en de gemeente verloopt voor diverse projecten reeds naar tevredenheid. DIA Groep is als partner al langere tijd betrokken bij projecten van de gemeente Soest, dus we kennen elkaar goed en dat is de basis voor vertrouwen.

Het pand waar we het hier over hebben “De Plantage” is al wat ouder en voldoet niet meer aan de huidige eisen voor energiezuinigheid. Wij kijken met name bij dit project naar de warmteopwekking en PV installatie. De reden daarvoor is dat wij van mening zijn dat bijvoorbeeld een warmtepomp in het kader van de huidige situatie waarin we nu zitten (beweging naar gasloos) een hele goede optie is als we het hebben over de manier om het gebouw naar een volgend, hoger energie technisch beter niveau te brengen.

 

Wij kijken ook naar de bouwfysische situatie, onder andere het glas. Uiteraard gaat onze aandacht ook uit naar de ventilatie van dit gebouw. Goede ventilatie, zeker bij een schoolgebouw, is een belangrijk aandachtspunt.

Bijzondere aspecten bij dit project

Er is voor gekozen het warmteafgifte systeem niet aan te passen naar bijvoorbeeld vloerverwarming, vanwege de hoge kosten die een dergelijke optie met zich meebrengt en de continuïteit in gebruik die gewaarborgd moet blijven. De ketels zullen in bedrijf blijven als back-up bij hele lage buitentemperaturen. Deze zullen minder dan 20% van de tijd nodig zijn.

Ook bijzonder aan dit project is, dat het totale beschikbare vloeroppervlak verdeeld is in 2 gebruikersgroepen: de school en de welzijnsorganisatie. Dit houdt in dat ook het gebruik per groep niet 100% hetzelfde is. Immers schooltijden lopen niet 1 op 1 synchroon met welzijnswerk dat ook op niet-schooltijden wordt verstrekt. Dit heeft dus ook consequenties voor het type installatie waarvoor de opdrachtgever kiest.

Een mooie uitdaging is overigens ook dat tijdens de aanpassingen in het gebouw, de school open blijft. Er hoeft dus geen tijdelijke huisvesting voor de leerlingen te worden gevonden. Continuïteit kan de DIA Groep bij deze aanpak waarborgen.